Ugrás a tartalomhoz

Environmental management

Prof. Tamás János, Prof. Blaskó Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

11.14.Egyéb újrahasznosítható szerves anyagok

11.14.Egyéb újrahasznosítható szerves anyagok

A 22/2004. (XII. 11.) Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszteri rendelettel módosított 16/19. 2001. (VII. 18.) Környezetvédelmi Miniszteri rendelet hulladékok listájáról szóló 1. számú melléklete tartalmazza a hulladékok jegyzékét (táblázat). Az ebben szereplő A) Alaplista az Európai Hulladékkatalógus (European Waste Catalogue – EWC) kódszámait alkalmazva, 0202-020799 sorszámok alatt sorolja fel az élelmiszer előállításból és -feldolgozásból származó hulladékokat.

11.23. Táblázat. A keletkezett élelmiszer-ipari hulladékok adatai (Hegóczki et al., 1998)

Az EWC bevezetésével azonban néhány olyan hulladék, amelyet a korábbi hazai veszélyes hulladéklistában veszélyesnek jelöltek, az európai katalógusban nem veszélyes hulladékként szerepel. Ezeket részletezi a fenti rendeletben hatályba lépett B) Kiegészítő lista, a Magyarországon veszélyes hulladékként besorolt további hulladékok jegyzéke. A hulladékgazdálkodás adatforrása a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszert (HIR). A HIR elsődleges adattartalmát a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet biztosítja (Pallos, 2005). Az élelmiszer-ipari környezetgazdálkodás fontos területe a hulladékok kezelése, elhelyezése, ártalmatlanítása. Az élelmiszer-ipari technológiák anyagmérlegében – általánosságban – a végtermék az outputok 70 százalékát, míg a melléktermék és a hulladék összesen 30 százalékát teszi ki. A hulladék mennyisége gyakorlatilag a termelés volumenével arányosan változik. Jellegükből fakadóan az egyes feldolgozó ágak termelési veszteségének nagysága (hulladékainak mennyisége) erősen differenciált. Némely élelmiszer-ipari ágazatban a hulladékkezelés egyáltalán nem jelent gondot (sütőipar), más ágazatokban (hús- és baromfiipar) viszont egyre nyomasztóbb problémává vált.

Más ágazatokhoz hasonlóan alapvető cél az ágazatban keletkező a hulladék mennyiségének csökkentése, a hulladékkeletkezés megelőzése, minél teljesebb újra felhasználás biztosítása).