Ugrás a tartalomhoz

Environmental management

Prof. Tamás János, Prof. Blaskó Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

8.3.Pálhalmai Biogáz Üzem

8.3.Pálhalmai Biogáz Üzem

2007-ben Pálhalmán épült (Fejér megye) biogáz üzem teljesítménye: 14 GWh/év, 1,7 MW/h és 16 GWh/év hőenergia (állattartó telep, irodaház fűtése, klimatizálása). A termelt biogáz mennyisége 6 millió m3, melyből 5-6 ezer háztartás villamosenergia-ellátásához elegendő energiát állítanak elő (Dióssy, 2007) (8.8. ábra).

8.8.Ábra. Pálhalmai Biogáz Üzem látképe (Szárszó, 2008)

A Pálhalmai Agrospeciál Kft. évente 16 ezer élősertést nevel és értékesít, szarvasmarha-állománya 5 millió liter tejet termel. Fejér megye, és egyben a Mezőföld közepén, Dunaújváros külterületén működik a pálhalmai Agrospeciál Kft. A hatvan esztendeje eredményesen gazdálkodó cég 2007-es árbevétele 3 milliárd forint volt. Sok más agrárcéggel ellentétben a pálhalmaiaknak sikerült talpon maradniuk, ám a szigorú Európai uniós előírások miatt egy többmilliárd forintos trágya-megsemmisítőt kellett volna építeniük, különben bezárták volna a kétszáz embert foglalkoztató állattelepüket. Kényszerhelyzetükben felépítették Európa egyik legnagyobb és legmodernebb biogázüzemét.

A cég nyolc üzletágban végzi tevékenységét, melynek fele mezőgazdasági alaptevékenység, a másik fele pedig ipari szolgáltatást végző tevékenység. Ami az alaptevékenységet illeti, 4000 hektáron klasszikus szántóföldi növénytermesztést, 200 hektáron pedig ökotermesztést folytatnak. Az állattenyésztési ágazat egy 17000-es kibocsátású sertéságazatból és egy 700 állatot számoló tehenészetből tevődik össze, amely 300-350 tonna húst is ad évente (Szárszó, 2008).

A növénytermesztés szerkezetében igen nagy súllyal bír a kukoricatermesztés. Évek átlagában 1300 hektáron termesztenek a kukoricát. Egyrészt abraknak a nagyszámú állatállomány számára, másrészt silónak. A lesilózott zöld kukoricát betárolják, majd biomassza katalizátoraként használják fel a biogáz üzemben (Békes, 2008).

Évi 35 ezer tonna széndioxid-kibocsátástól mentesíti a környezetet a biogáz üzem. Nyírbátorban hasonló kapacitású, ám más technológiával felszerelt telep működik.

A Pálhalmán frissen átadott, 1,7 megawatt teljesítményű létesítmény évi 6 millió m3 biogázt állít elő 90-100 ezer tonnányi szerves hulladékokból (trágyából, valamint növényi, vágóhídi és éttermi hulladékból). A biogáz előállításához négy nagy kapacitású fermentort használnak. A magas beltartalmi értékkel bíró, megerjedt biomasszát a cég visszaforgatja növénytermesztési ágazatába, ezzel csökkentve a műtrágya felhasználást. A „zöld” áramot, amely körülbelül egy 15 ezer lakosú város villamos energia ellátásához elegendő, biogáz felhasználásával, gázmotorral fejlesztik, a keletkezett hőt pedig a Kft. saját telephelyén használják fel, többek között az állattartó-telep fűtésére-hűtésére.

A hulladék hatvan százaléka helyben keletkezik, a maradék negyven százalékot regionális begyűjtéssel a környező telepek, mezőgazdasági vállalkozások szállítják be. Bár az üzem működtetése csupán öt-hat embernek ad munkát, ha nem épült volna meg, akkor a környék többi állattartó nagyüzemének alkalmazottai is elveszíthették volna az állásukat. Ugyanis a keletkező szerves hulladékok megfelelő kezelése az állattartó üzemek fennmaradásának egyik kulcskérdése.

A cégnek a villamos áram értékesítésén túl jelentős bevétele származik a külső forrású hulladékok feldolgozásából, az élelmiszer alapú hulladékok ártalmatlanításából. Emellett a keletkezett széndioxid-megtakarítást – egy államközi szerződés értelmében – 2008-2012 között Ausztria vásárolja meg a Kft.-től (Szárszó, 2011). A biogáz üzem átmeneti technológiai problémák miatt jelenleg nem üzemel.