Ugrás a tartalomhoz

Environmental management

Prof. Tamás János, Prof. Blaskó Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

8.2.Biogáz-termelés energetikai jellemzői

8.2.Biogáz-termelés energetikai jellemzői

A biogáztermelés folyamatát energetikailag a fajlagos gáz¬hozamokkal minősíthetjük. A felhasznált biomassza tömegére (mbio) vetített biogázmennyiség (mBG, kg vagy m3) a fajlagos biogázhozam (Büki, 2007):

Hasonlóan értelmezhető a fajlagos biogáz-energiahozam:

ahol hBG a biogáz fűtőértéke (szintén kg-ra vagy m3-re vetítve) (Büki, 2010). Kacz-Neményi (1998) a fűtőértékre 21,5-24,7 MJ/m3 közötti szélsőértékeket határozott meg.

A biogáztermelés hatásfoka Büki (2010) szerint:

Ahol hbio a felhasznált biomassza átlagos fűtőértéke.

A biogáztermelés érzékelhető ütemben az elmúlt évtizedben indult el a hazai energiaellátásban. A biogáztelepeket elsősorban a mezőgazdasági, főleg az állattartó üzemek létesítettek, de épültek a szennyvíziszap és a települési hulladékok hasznosítására is. A megvalósított üze¬mek legtöbbször gázmotorokat alkalmaznak a biogáz kapcsolt hasznosítására, így az anaerob biogázter¬melés fejlődését gyakran a telep villamos teljesítményével érzékeltetik (Büki, 2010).

A hazai biogázerőművek 2008. évi adatai (Strób, 2009) alapján 15 biogáz¬tüzelésű kiserőmű üzemelt, beépített teljesítményűk 13 MW volt, E = 39,4 GWh villamos energiát, Q = 100 TJ hőt adtak ki, és G = 477,7 TJ biogázt használtak fel. A hatásfok a táblázat szerint több esetben és összességében nem értékelhető; a csak villamos energiát termelő erőműveké 27-35% között változik (Büki, 2010).

A mezőgazdasági üzemek által létesített és tervezett biogáz-telepeken üzemelő gázmotorok villamos teljesítményében mért növekedését szemléletei 2005-2011 között a . táblázat (Kovács, 2009).

8.3. Táblázat. Mezőgazdasági biogáz üzemek villamos energia teljesítménye