Ugrás a tartalomhoz

Environmental management

Prof. Tamás János, Prof. Blaskó Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom

 • Ádám V., Faragó A., Machovich R., Mandl J. (1996). Orvosi biokémia. Semmelweis Kiadó. Budapest.

 • Barótfi I. (2000). Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • Bitton, G., (1994). Anaerobic digestion of wastewater and sludge. Wastewater Microbiology. Wiley-liss. New York. 229-245.

 • Böhnke, B., Bischofsberger, W., Seyfried, C.F. (1993). Anaerobtechnik: Berlin Springer.Verlag.

 • Brock, T. D., Madigan, M. T., Marinko, J. M., Parker, J. (2006). Biology of Microorganisms. Pearson Prentice Hall Pearson Education International. Eleventh Edition. 371-373, 560-562.

 • Capri, M. G. - Marais, G. V. R. (1975). pH adjustment in anaerobic digestion. Wat. Res., 9, 307-311.

 • Christensen, Th.H -Kjeldsen, P. (1989) (in Szabó, 1999). Basic biochemical process in landfills Sanitary Landfilling (ed.: Christensen, Th.H -Cossu, R.-Stegmann, R.) Academic Press. pp. 29-48.

 • Deublein, D., Steinhauser, A. (2008). Biogas from Waste and Renewable Resources. Wiley-VCH Verlag GmbG and Co. KGaA.

 • Grady L. C. P. - Lim, H. C. (1980). Biological wastewater treatment - Theory and applications. Marcel Dekker, NY.

 • Graf, W. (1999). Kraftwerk Wiese. Strom und Wärme aus Gras. Books on Demand.

 • Herbert D. (1964). Multistage continuous culture. Continuous Cultuvation of Microorganisms 2nd Symposium, Praque, Academic Press, New York and London.

 • Hobson P. N., Shaw B. G. (1976). Inhibition of methane production by Methanobacterium formicium. Wat. Res. Vol. 10.

 • Kaltschmitt, M. és Hartmann, H. (2001). Energia biomasszából. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. Biogashandbuch. 2004. (info.fh-wels.at)

 • Kaltwasser, B. J. (1983). Biogáz előállítás és hasznosítás. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 46-51.

 • Kárpáti Á. (szerk.) (2002). Szennyvíziszap rothasztás és komposztálás. Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék.

 • Klein, J., Winter, J. (volume eds.) (2000). Biotechnology. vol. 11c. Environmental Processes III. Solid waste and Waste gas treatment, Preparation of drinking water. In: Rehm. H.-J., Reed, G., Pühler, A., Stadler, P. (series eds.). Wiley-VCH Verlag GmbH.

 • Kovács L. K., Bagi Z. (2007). A biogáz. (szerk.: Bai A.) Száz magyar falu könyvesháza Kht. Budapest. 37-48.

 • Lawrence, A. W., Mc Carty P. L. (1964). (In: Kárpáti, 2002). The effect of sulphides on anaerobic treatment. In Proc. of the 19th Ind. Waste Conf., Purdue Univ. Engineering Extension Series. 117. 343-357.

 • Malina, Jr. J. F., Pohland, F. G. (Eds.) (1992) Design of anaerobic processes for the treatment of industrial and municipal wastes. Water Quality Management Library, Vol. 7. Technomic, Lancaster

 • McCarty, P. L., McKinney, R. E. (1961). (In: Kárpáti, 2002). Volatile acid toxicity in anaerobic digestion. J. Water Poll. Cont. Fed. 33 (2) 223-232.

 • Mézes L. (2007). Hogyan termelhető állati hulladékból biogáz? Mindentudás egyeteme előadássorozat X. szemeszter. 2007.03.19.

 • Moser M., Pálmai Gy. (1984). A környezetvédelem alapjai. Tankönyvkiadó, Buda­pest.

 • Mosey F.E., (1976). Assesment of the maximum concentration of heavy metals incrude sewage which will nont inhibit the anaerobic digestion of sludge. Journal of Water Pollution Control 75. 10-20.

 • Pesti M., Gazdag Z. (2005). Környezeti Mikrobiológia. PTE TTK BI Általános és Környezeti Mikrobiológiai Tanszék. 18-19, 40-43.

 • Oláh, J., Papp, J., Mészáros-Kis, A., Mucsy, Gy., Kalló, D. (1989). Simultaneous Separation of Suspended Solids, Ammonium and Phosphate Ions from Waste by Modified Clinoptilolite.Zeolites as Catalysts, Sorbents and Detergent Builders, 46, 711-719 Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam.

 • Öllős G. (1991). Csatornázás-szennyvíztisztítás I-II. Aqua Kiadó. Budapest. 697-740.

 • Öllős G., Oláh J., Palkó Gy. (2010). Bartók T. L. (szerk.) Rothasztás. Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz).

 • Szabó I. és Szabó A. (2006). Hulladéklerakók lezárása és rekultivációja. GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. Miskolc. 2006.08.18.

 • Szentirmai, A. (1996). Mikrobiológia alapjai (egyetemi jegyzet). Kossuth Lajos Tudományegyetem. Debrecen.

 • Schulz H, Eder B. (2006). Biogázgyártás, CSER Kiadó. Budapest.

 • Szabó A. (2003). Zárószigetelések alternatív megoldási lehetőségei. X. Ipari Környezetvédelem Konferencia és Szakkiállítás. Siófok.

 • Szabó I. (1999). Hulladékelhelyezés. Miskolci Egyetemi Kiadó. Miskolc. 369-392. www.geonsystem.hun (GEON system Kft.)

 • Tamás J. (1998). Szennyvíztisztítás és szennyvíziszap elhelyezés. Debreceni Agrártudományi Egyetem.

 • Van Velsen, A. F. M. (1979). (In: Kárpáti, 2002). Adaptation of methanogenic sludge to high ammonia-nitrogen concentrations. Wat. Res., 13, 995-999.

 • Winter, J. Temper, U. (1987). Mikrobiologie der anaeroben Abwasserreinigung. Abwassertechnik. Geft1, 14-21.

 • Wenzel, W. (2002). Mikrobiologische Charakterisierung eines Anaerobreaktors zur Behandlung von Rübenmelasseschlempe. Dissertation an der Technischen Universität Berlin.

 • http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/tervezes_seged/ts_4fej.htm

 • http://em-ab.berkeley.edu/EML/images/sem.php?PHPSESSID=6e0f61ac47c40147a470df96afec633e (B. Boonyaratanakornkit., D.S. Clark, G. Vrdoljak. Electron Microscope Lab, University of California Berkeley)