Ugrás a tartalomhoz

Environmental management

Prof. Tamás János, Prof. Blaskó Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Felhasznált irodalom

Felhasznált irodalom

 • Zöld Könyv. (2006). Európai Stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, versenyképességéért és biztonságáért. COM. Brüsszel.105.

 • ECOFYS: New Energy Vision. (2009) december (www.eh.gov.hu)

 • DigitalGlobe, 2011

 • http://energiaparkett.hu

 • Lovas J., Büki G. (szerk.) (2010). Megújuló energiák hasznosítása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 131.

 • Bencze Bőcs B, 2006. Speciális környezeti kérdések magyarországon, különös tekintettel az alternatív energiaforrások alkalmazási lehetőségeire. Diplomadolgozat. Budapesti Corvinus Egyetem

 • Bohoczky F. (2010). Megújuló energiaforrások hasznosítása Magyarországon. HURO Alternatív Energia Konferencia. Debrecen, 2010.07.01.

 • Eurostat, 2009

 • Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) (2009). Előjelzési dokumentum a 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról, 2009. december.

 • Nemzeti Fejlesztési es Gazdasági Minisztérium (NFGM) (2010). Kutatásfejlesztési es innovációs támogatások forrástérképe, 2010. április 30.

 • ELMŰ-ÉMÁSZ-MÁSZ (2009). Döcögő megújulós támogatások. Budapest. Hulladéksors. Szakmai Folyóirat. 10:5.

 • Dinya L. (2010). A biomassza energetikai hasznosításának támogatási elvei. In: Lovas, J. Büki, G. (szerk.) (2010). Megújuló energiák hasznosítása. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 131, p.

 • Magyar értelmező kéziszótár (2003). Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Bencze Bőcs B. (2006). Speciális környezeti kérdések magyarországon, különös tekintettel az alternatív energiaforrások alkalmazási lehetőségeire. Diplomadolgozat. Budapesti Corvinus Egyetem

 • Bohoczky F. (2001). Megújuló energiák alkalmazási lehetıségei és perspektívái. In: Fűtéstechnika, megújuló energiaforrások IV. évf. február

 • Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) 2003-2008 (2007). A célok elérését szolgáló országos intézkedések és programok III. Programok a nem-veszélyes hulladékok területén. (http://www.agraroldal.hu/orszagos-intezkedesek-es-programok_cikk.html)

 • Hegoczki, J., Pándi, F., Vereczkey, G. (2008). Élelmiszer-ipari hulladékok statisztikája. Statisztikai Szemle. 87: 3. 287-301.

 • M. Verma; S. Godbout; J. P. Larouche; S.P. Lemay; F. Pelletier; O. Solomatnikova; S.K. Brar (2010). Vacuum Pyrolysis of Swine Manure: Biochar Production and Characteristics. CIGR XVIIth. World Congress. Québec City, Canada. 2010 June 13-17. p. 1-2.

 • Bai A. (2010). A biomassza energetikai hasznosítása a hajtóanyagok jelentősége. HURO. Alternatív Energia Konferencia. Debrecen. 2010.07.01. (www.ebb-eu.org, www.ebio.org, www.eurobserv-er.org adatai alapján)

 • 2148/2008.(X.31.) Korm. határozat

 • 2009/28/EK irányelv

 • Göőcz L. (2007). Energetika jövőidőben, Magyarország megújuló energia forrásai. Lehetőség és valóság. Besenyei György Könyvkiadó. Nyíregyháza. 187.

 • Büki G. (2006). A megújuló energiák. Mérnökújság. 7. 2006.07.

 • Meskó A. (2007). Van-e jövőjük a megújuló energiaforrásoknak?. Mindentudás Egyeteme. X. szemeszter,. 2007.03.19.

 • Bencsik J. (2011). Konferencia a termálvíz hasznosításáról. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Magyar Geotermális Egyesület (MGtE)..2011.05.03

 • (http://www.alternativenergia.hu/konferencia-a-termalviz-hasznositasarol/32652)

 • http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/GeoterEn.htm

 • Pátzay Gy. (2007). Kitekintés a geotermikus energiaforrások hasznosítására. EnergoExpo. 2007. Debrecen, 2007.09.26.

 • World Wind Energy Association. (2008). http:/www.world-wind-energy.info.

 • Koskocsák É. (2008). Energiakörkép, avagy mi lesz a jövő energiája. Diplomadolgozat. Budapesti Gazdasági Főiskola. Külkereskedelmi Főiskolai Kar.

 • ELMŰ-ÉMÁSZ–MÁSZ (2010). Széltől óvott hazai energiapiac. Budapest. Hulladéksors. Szakmai Folyóirat. 11:8.

 • Pálfy M. 2004. Magyarország szoláris fotovillamos energetikai potenciálja. Energiagazdálkodás 45, 6, 7–10.

 • www.waermepumpe-bwp.de

 • www.kekenergia.hu