Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 7., KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE

Dr. Tenk Antal (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

7. fejezet - KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE

7. fejezet - KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE

7.1 Bevezetés

Az 5. fejezetben leírtakból is látható, hogy a környezetgazdálkodásnak egyik, de nem egyedüli eleme a környezetvédelem. Azt is hangsúlyozni kell azonban, hogy a gazdasági (ökonómiai) és környezeti (ökológiai) követelmények összhangjának (harmóniájának) megteremtése csak akkor képzelhető el, ha a környezetvédelemben érvényesül a megelőző (preventív) jelleg. A tervszerű és okszerű környezethasznosítás–fejlesztés–kárelhárítás komplex tevékenységhez (cselekvéshez) a környezetben lejátszódó folyamatok ok-okozati összefüggéseinek alapos ismerete szükséges. Ennek feltételei:

  • környezeti állapot mérésének fokozása és pontosítása;

  • tervezéshez és cselekvéshez szükséges információs rendszer létrehozása;

  • a környezettervezés és komplexitásának erősítése;

  • a térségi (regionális) szemlélet erősítése;

  • a gazdálkodásban a környezetorientált szempontok érvényesítése.

Ebben a modulban az érdeklődők betekintést nyerhetnek a környezetállapot vizsgálatának módszereibe és a környezetre gyakorolt különféle hatások következményeibe. Szó van a környezettervezési módszerekről, a környezetértékelési eljárásokról, valamint arról, hogy a környezeti marketing hogyan befolyásolja a vállalat környezetpolitikáját. A 7. modul a környezeti intézményrendszer bemutatásával zárul.

Irodalomjegyzék

Kerekes, S.- Kiss, K.: Környezetpolitikánk az EU-elvárások hálójában. Környezetgazdák Kiskönyvtára. Agroinform Kiadóház, Budapest, 2001

Kerekes, S.: Környezetgazdaságtan alapjai. Aula Kiadó, Budapest, 2009

Sántha, A.: Környezetgazdálkodás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996

Tamás, J. : Agrárium és környezetgazdálkodás. MezőgazdaKiadó, Budapest, 2008

Valkó, L.: Környezetgazdaságtan. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 2006