Ugrás a tartalomhoz

Nagyméretarányú térképezés 10., A földmérési és térképészeti tevékenység általános feltételei

Dr. Vincze László (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

10. fejezet - A földmérési és térképészeti tevékenység általános feltételei

10. fejezet - A földmérési és térképészeti tevékenység általános feltételei

10.1 Bevezetés

A földmérő-földrendező hallgatók számára nemcsak a földmérési alaptérképek jellemzőinek és előállítási módjának megismerése a fontos, de – ezekre az ismeretekre támaszkodva – ismerniük kell az alapadatok változási dokumentációit és azok átvezetésének folyamatát, feladatit, feltételeit is.

A földmérés- földrendezés gyakorlati művelését folytató szakemberek nem nélkülözhetik azon a feladatok körének és végrehajtásának ismeretét, amelyek az alaptérképen és az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatok változásainak követésével (vezetésével) kapcsolatosak. Ezek, az ún. „sajátos célú” földmérési és térképészeti tevékenység körébe tartozó munkaféleségek alkotják az egyik csoportot. A sajátos célú földmérési munkáknak egy másik csoportja a mérnökgeodézia feladatkörébe tartozik (ezekkel külön tantárgyban foglalkozunk). Ugyancsak nem tárgyaljuk a kifejezetten térképészeti (kartográfiai) munkálatokat.

A félévi tananyag elsajátításához nemcsak a Nagyméretarányú térképezés I. tantárgyban megismertek, de a Geometria, Geodézia, Információ-technológiai ismeretek is fontosak. Különösen a geodéziai számítások ismerete szükséges, mert a tananyag keretében részben felhasználjuk a korábban megtanult algoritmusokat, részben ezekre építve további számítási lehetőségeket sajátítunk el.

A modulból megismeri:

  • a földmérési és térképészeti tevékenység fogalomkörét,

  • a munkák koordinációjának és szakfelügyeletének rendszerét, elveit, követelményeit,

  • a földmérési tevékenység folytatásának feltételeit.

A tananyag elsajátítása után képes lesz:

  • elhelyezni a szakterületen belüli részfeladatokat,

  • megérteni az egységesség és koordináció szükségességét és feltételeit,

  • felismerni a különféle szakképzettségek és jogosultságok közötti különbségeket és fontosságát.

Irodalomjegyzék

1) 1996. évi LXXVI. tv a földmérési és térképészeti tevékenységről.

2) 16/1997 Korm. sz. rendelet az [1] végrehajtásáról.

3) 21/1997 FM sz. rendelet az [1] végrehajtásáról.

4) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló CXLI törvény.

5) Vincze L.: Országos felmérés II. főiskolai jegyzet. NyME Geoinformatikai főiskolai Kar, Székesfehérvár, 2003

6) 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket)

7) 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól.

8) A Kormány 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelete a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról.

9) 129/2010 Korm.sz rendelet a [6] módosításáról.