Ugrás a tartalomhoz

Geodézia 4., Vízszintes helymeghatározás

Gyenes Róbert (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4.11 Összefoglalás

4.11 Összefoglalás

A vízszintes helymeghatározás egyik mérési módszere a szögmérés, ami vízszintes és magassági szögek méréséből áll. A szögmérés nagyon régi alapműszere a teodolit, amelynek szerkezeti elemeit a korszerű mérőállomásokban is megtaláljuk. A teodolittal való ismerkedés, a műszer szerkezetének, alapfunkcióinak ismerete a szakmai gyakorlat szempontjából alapvető jelentőségű. Ebben a modulban részletesen ismertettük a teodolit szerkezeti felépítését, kitértünk a libellák, az elektronikus körleolvasás funkcióira, a műszer felállítására. Ugyancsak részletesen mutattuk be a vízszintes és a magassági szögmérés hibaforrásait, előbbit szerkezeti tökéletlenség, külső körülmény és műszerfelállítás hiba okokra visszavezetve. Bemutattuk a teodolit vizsgálatát, ahol a kollimációhibát, az indexhibát és az irányvonal merőlegességi hibát emeltük ki. Megismertük a vízszintes és a magassági szögmérés gyakorlati mérési módszereit.

Önellenőrző kérdések

 1. Mit nevezünk alapfelületnek?

 2. Mit nevezünk vízszintes szögnek?

 3. Mit nevezünk magassági szögnek és zenitszögnek, és hogyan értelmezzük őket?

 4. Mit nevezünk teodolitnak?

 5. Ismertesse a következő fogalmakat: vízszintes kör, magassági kör, állótengely, fekvőtengely, szállemez, fekvőszál, állószál, geodéziai távcső, objektív, okulár, irányvonal, kötőcsavar, irányítócsavar?

 6. Melyek a teodolit tengelyfeltételei?

 7. Mit nevezünk alhidádénak és melyek a részei?

 8. Mit nevezünk parallaxisnak és legrövidebb irányzási távolságnak?

 9. Mi a különbség a tengelyes és a kerületi kötés között?

 10. Ismertesse a szervomotoros meghajtás elvét!

 11. Mi a feladata a műszertalpnak és a kényszerközpontosítónak?

 12. Ismertesse a következő fogalmakat: csöves libella, szelencés libella, tengelylibella, talpaslibella, kötött libella, szabad libella, libella állandó, libella igazítási hiba!

 13. Melyek a libella nevezetes pontjai?

 14. Melyek a libellával végezhető műveletek?

 15. Ismertesse az állótengely függőlegessé tételének a menetét!

 16. Ismertesse a geodéziai célra használt vetítőberendezéseket!

 17. Ismertesse a vízszintes körök szerkezetét!

 18. Foglalja össze az optikai leolvasóberendezések legfontosabb jellemzőit!

 19. Foglalja össze az elektronikus körleolvasások jellemzőit!

 20. Milyen szerkezeti elemei vannak egy műszerállványnak?

 21. Ismertesse a magasssági kör szerkezetét és a kompenzátorokat!

 22. Ismertesse a teodolit felállításának menetét!

 23. Foglalja össze a vízszintes szögmérés szabályos hibaforrásait!

 24. Foglalja össze a magassági szögmérés szabályos hibaforrásait!

 25. Hogyan történik a teodolit vizsgálata?