Ugrás a tartalomhoz

Fotogrammetria 12., Digitális fotogrammetria

Dr. Jancsó Tamás (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

12. fejezet - Digitális fotogrammetria

12. fejezet - Digitális fotogrammetria

12.1 Bevezetés

Ebben a modulban áttekintést adunk a digitális fotogrammetriában alkalmazott adatgyűjtő, kiértékelő, adatfeldolgozó eljárásokról. Napjainkra a digitális fotogrammetria kivívta helyét a mindennapi termelésben és alkalmazásokban. A számítástechnikai eszközök, a szenzorok és az adatgyűjtő rendszerek rohamos fejlődése tovább erősíti a digitális fotogrammetria térnyerését. Ugyanakkor a hangsúly egyre inkább áttolódik az ember által végzett manuális mérésről az automatizált mérésre, így biztosítva a versenyképességét.

A fotogrammetria számára a másik nagy kihívást a térinformatikai rendszerek térnyerése jelenti. Vezető fotogrammetriai cégek felismerték, hogy a fotogrammetriai programcsomagokat nem önállóan, hanem térinformatikai rendszerekbe integráltan kell értékesíteni és terjeszteni. Megjelentek olyan új adatnyerési technológiák is, melyeket a fotogrammetria nem mondhat sajátjának, még akkor sem, ha annak a módszernek a céljai hasonlóak. Ilyen új technológia pl. a légi vagy földi lézeres szkennelés. A légi lézeres szkennelő rendszerekkel együtt gyakran alkalmaznak digitális szenzort vagy kamerát is, így ez az adatnyerési technológia összefonódik a fotogrammetriával. A fotogrammetria, mint tudomány lassan új korszakba lép, az integrálódás korszakába; és egyre jobban igyekszik kiszolgálni az informatikai társadalom által elvárt igényeket és tempót.

Ebben a fejezetben a digitális fotogrammetria három elemét érintjük:

  1. digitális képeket, azok előállítását,

  2. digitális fotogrammetriai munkaállomások hardveres felépítését,

  3. a munkaállomásokon elvégezhető feladatokat és előállítható végtermékeket.

Irodalomjegyzék

Aranoff, S. : Geographic Information Systems: A management perspective, WDL Publications, Ottawa, Canada, 1995

Albertz J.- Kreiling W. : Photogrammetrisches Taschenbuch, Herbert Wichmann Verlag, 4. kiadás, 1989

Busics Gy., Engler P., Guszlev A., Jancsó T. : Digitális adatgyűjtési technológiák, FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, A középfokú agrárszakképzés tankönyve, Budapest, 2009

Czimber K. (2000): Korszerű geoinformatikai módszerek az erdészetben, Doktori értekezés, Sopron, 2000

Desktop Mapping System (DMS version 4.0) (1995): Felhasználói kézikönyv, R-Well Inc., Athens, USA, 1995

Detrekői Á.,- Szabó Gy.: Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002

Ebner H., Fritsch D., Heipke C. : Digital photogrammetric systems, Herbert Wichmann Verlag GmbH, Karlsruhe, 1991

Ecker R., Kalliany R., Gottfried O. (1993): High quality rectification and image enhancement techniques for digital orthophoto producton, Photogrammetric Week’93, Herbert Wichmann Verlag GmbH, Karlsruhe, 1993

Höhle, J.- Potucková M. : Automated quality control for orthoimages and DEMS, Aalborg University, Aalborg, 2003

Kraus K. : Fotogrammetria, Tertia Kiadó, Budapest, 1998

Markó G.: Digitális felületmodellek és felhasználásuk az erdőgazdálkodásban, szigorlati dolgozat, Sopron, 2003

Márkus B. - Végső F.: Térinformatika (jegyzet), NYME Geoinformatikai Főiskolai Kar, Székesfehérvár, 2004