Ugrás a tartalomhoz

Fotointerpretáció és távérzékelés 7., A GIS és a távérzékelés

Verőné Wojtaszek Malgorzata (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

7.4 Összefoglalás

7.4 Összefoglalás

A tananyag elsajátítása során Ön megismerte a távérzékelés és a térinformatika egymást kölcsönösen kiegészítő kapcsolatát. Az itt bemutatott valóságos hazai és nemzetközi távérzékelési projektek tanulmányozásával olyan további, átfogó ismereteket kaphat, melyek alapján képes lesz felismerni - különböző szakterületeken - azokat a problémákat, feladatokat, amelyek távérzékelési adatok felhasználásával megoldhatók.

Önellenőrző kérdések

  1. Foglalja össze a modul alapján a távérzékelés és térinformatika szerepét az információszerzésben, az adatbázis előállításában! (Gondoljon arra, hogy mit nyújt a távérzékelés a térinformatikának és fordítva miért fontos a térinformatika a távérzékelés számára?).

  2. Foglalja össze a távérzékelés alkalmazási lehetőségeit a mezőgazdaságban!

  3. Milyen szerepe van a távérzékelésnek az EU agrártámogatások térinformatikai rendszere (MePAR) felépítésében és a távérzékeléses ellenőrzésben?

  4. Milyen felvételeket használna az erdő monitoringjában országos szinten és miért?

  5. Jellemezze a CORINE felszínborítási programot (a projekt céljai, felhasznált adatok, módszerek és alkalmazás lehetőségei)!

  6. Milyen szerepet játszik a távérzékelés a földhasználat térképezésében, a földhasználati viszonyokban bekövetkezett változások felmérésében (tematikus kategóriák azonosításának problémái és megoldási alternatívák)?

  7. Hogyan látja a távérzékelés szerepét gyors lefolyású, ismétlődő, esetleg váratlanul felmerülő környezeti problémák felmérésében és a beavatkozások tervezésében? (Gondoljon pl. a gyapjaslepke kártételének felmérésére, parlagfű problémára, erdőtüzekre!)