Ugrás a tartalomhoz

Földminősítés és ingatlan-értékelés 5., A termőföld értékelése, a földértékelés jelenlegi helyzete

Mizseiné Dr. Nyiri Judit (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5. fejezet - A termőföld értékelése, a földértékelés jelenlegi helyzete

5. fejezet - A termőföld értékelése, a földértékelés jelenlegi helyzete

5.1 Bevezetés

Az érték-megállapítás valamely vagyontárgy jellemzőinek, körülményeinek és befektetési lehetőségeinek szisztematikus és analitikus meghatározása és rögzítése, általában személyes megtekintés és egyéb vonatkozó adatok vizsgálata alapján. Az érték-megállapítás során az értéket felbecsülik. Az érték-megállapítás egy hivatalos következtetés, amely alátámasztó adatokon, logikai elemzésen és ítéleten nyugszik. Az értéket a piac erői determinálják. Az értékmegállapító személy becsült értéket közöl a piac adatai, trendjei, valamint a vagyontárggyal kapcsolatos egyéb adatok alapján. Az érték módosul a piaci feltételek változásával a gazdasági, társadalmi, politikai és jogi hatások következtében. Következésképpen az értékmegállapító személynek azonosítania, mérnie és elemeznie kell az érték megállapításának alapját képező piacot, illetve környezetét.(Berdár B.-Mizseiné Nyiri J., 2000).

A földértékelés célja lehet országos vonatkozású, amikor a földvagyonnak, mint a nemzetgazdaság egyik alapvető termelőeszközének pontos számbavételét végezzük, valamint helyi jellegű, amikor a gazdasági irányítás szempontjából határozzuk meg a termőföld értékét. Ebben a modulban nem térünk ki részletesen a földminősítéssel összefüggő ismertekre, mivel ezt a 1. modul illetve 2. modul teljes részletességgel tárgyalja. A termőföld ökonómiai értékének meghatározására jogszabály által előírt módszert alkalmaz a gyakorlat. A következőkben az elvi kérdéseket ismertetjük, majd a gyakorlati módszerek részletezésére kerül sor.

A modul tanulmányozása során megismeri:

  • milyen sajátos tulajdonságokkal rendelkezik a termőföld piac;

  • a földminőség és a földár összefüggéseit;

  • a földérték képzésének módszereit.

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

  • Ismertetni és jellemezni a termőföld értékét befolyásoló tényezőket;

  • Meghatározni a termőföld értékét hozam alapú módszerrel;

  • Összehasonlítani a földértékeléshez használt módszereket.

Irodalomjegyzék

Ingatlanértékelési kézikönyv, Az Amerikai Ingatlanértékelési Intézet könyvének első magyar kiadása Kossuth Könyvkiadó., Budapest, 1994

Márkus L. – Mészáros K. (1997): Erdőérték-számítás. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1997

Szűcs I. : A föld ára és bére, Agrionform Kiadó, Budapest, 1998

Damien Abbott : Encyclopedia of Real Estate terms. Delta Alfpha Publishing, London-Washington, 2000

Berdár B. – Mizseiné Nyiri J.: Az ingatlanértékelés gyakorlata Magyarországon.; LIME jegyzet; SE FFFK, Székesfehérvár, 2000

Berdár, B.: Külföldi befektetők döntési szempontjai. Kézirat, Budapest, 2002

European Valuation Standards, 2003

Lett B. – Stark M.: Az erdővagyon-gazdálkodás ökonómiai vonatkozásai Magyarországon. Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdővagyon-gazdálkodási Intézet, Erdészeti Politikai és Ökonómiai Intézeti Tanszék, Sopron, 2003

Berdár,B.: A termőföld forgalmi értékének meghatározása. Egyetemi jegyzet, Közép-Európai Egyetem, Budapest, 2004

Kardos K.: Termőföld-ingatlanok értékbecslési rendszere (TÉR értékbecslési standard). NFA belső anyag, Budapest, 2004

Czinege A.: A Nemzeti Földalap föld-értékbecslési rendszere. Agrártudományi Közlemények, 2005/16 Különszám, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen. 2005

Berdár B.: Befektetési ismeretek, FÜTI-Omega, Budapest, 2006

Berdár B.: A termőföld és mezőgazdasági területek értékelése. NymE Geoinformatikai Kar, Előadás vázlat, Székesfehérvár, 2008

Mizseiné Nyiri J.: A földegyenérték, mint birtokrendezési elem. PhD dolgozat, NymE Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2008

European Valuation Standards, 2009

Berdár,B.(2008): Szakértői elemzés a magyar termőföld piacáról. Kézirat, Budapest, 2008