Ugrás a tartalomhoz

Sportelméleti ismeretek

Dr. Nádori László, Dr. Gáspár Mihály, Dr. Rétsági Erzsébet, H. dr. Ekler Judit, Szegnerné dr. Dancs Henriette, Dr. Woth Péter, Dr. Gáldi Gábor (2011)

Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft.

6. fejezet - Sporttörténet – Szegnerné dr. Dancs Henriette

6. fejezet - Sporttörténet – Szegnerné dr. Dancs Henriette

Ajánlás

Ezt a fejezetet szeretett kollégámnak, Polgár Béla emlékének ajánlom, aki, lenyűgöző lexikális tudással rendelkező sporttörténész és kiváló pedagógus volt, s akitől sokat tanultak a hallgatók, kollégák egyaránt.

Az olimpiai játékok történetében először a 1912-ben Stockholmban jelent meg először a művészeti verseny, Pierre de Coubertin kezdeményezésére. Elképzelése szerint öt kategóriában – irodalom, építészet, szobrászat, festészet és zene – lehetett versenyezni, sport témájú művekkel. Ő maga is nevezett, és G. Hohrod–M. Eschbach álnéven írt költeménye első díjat nyert. E mű Coubertin összegező ars poeticája a sportról, s annak értéktartalmáról.

6.1. ábra - Pierre de Coubertin

Pierre de Coubertin

Óda a sporthoz

I.

Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize!

A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet,

követe vagy te a régen letűnt napoknak,

mikor ifjú örömben mosolygott még az ember

s felfelé hágott a napisten, s kigyúltak a hegyormok,

s távoztakor fénybe merültek a magasságos erdők.

II.

A szépség vagy te, Sport!

a testeket te formálod nemessé,

elűzöl romboló vad szenvedélyeket,

acéllá edzel lankadatlanul.

Lábak, karok, törzsek összhangja és

tetszetős ütem tőled való.

Bájt és erőt te fűzöl együvé,

szilárddá és rugalmassá te tesz.

III.

S igazságos vagy, Sport, igen!

Megértésért és igazságért be sokszor

hiába küzd az ember, hogyha te

Nem vagy vele – de nálad fölleli.

Hiába adna kincseket az ugró új rekordért,

s élete minden percét is hiába:

mert csak erő és akarat jelölhet

pályája csúcsán új határt.

IV.

Bátorság vagy te, Sport!

Izom s erő reménye egy lehet csak,

s azt úgy hívják: merészség!

A bátorság nem vakmerő bolondság,

de bátor hit a megszerzett erőben:

nyeglék, s hazárdok véletlenre lesnek,

a te merszed, hogy ismered erődet. 

V.

Tisztesség vagy te, Sport!

Ha tőled jő, igaz kincs a dicséret,

mert csak derék munkával nyerhető!

A versengésnek görbe útjai

a hitvány fogások sorsa büntetés.

És megvetéssel sújtanák, aki

a pálmát álnok csellel küzdené ki.

VI.

Az öröm vagy te, Sport!

Szavadra testünk örömtől remeg,

ragyog szemünk, erünkben vér viharzik,

és tiszta szárnyra kel a gondolat:

nyomasztó súlytól szabadul a lelkünk

s boldog létét ujjongva hirdeti.

VII.

A termékenység vagy te, Sport!

Megnemesíted az emberi fajt, célratörő úton.

Beteg csírákat elfojtasz, eltüntetsz foltokat,

a tisztaság bősz mérgétől óvod.

Erőtől duzzadó az atléta és

fiakra vágyik, akik a babért

dicsőséggel aratják úgy, miként ő.

VIII.

A haladás vagy te, Sport!

Szolgálatodra ki méltó kíván lenni, az vigyázzon,

hogy teste-lelke egyre jobb legyen,

kerüljön mindent, mi mértéktelen,

tökéletességre törjön ernyedetlen,

s óvja egészségét, legfőbb javát,

mint ki a régi mondásból tanul:

Ép testet választ, az ép lélek otthonul.

IX.

A béke vagy te, Sport!

a népeket egymáshoz fűző szép szalag:

és testvérré lesznek mind általad,

önuralomban, rendben és erőben.

Mert önbecsülést tanulnak az ifjak tőled,

s más népek jellemét is éppúgy megértik,

és nagyra tartják, hogy te tanítod őket

túlszárnyalni egymást:

mert versenyed a béke versenye

Irodalom

Bakonyi, T. (2004): Civil álom és politikus állam – adalékok a civil sportszervezetek státusának legújabb kori politikatörténetéhez Magyarországon, PhD-disszertáció, Budapest.

Báthori, B. (1994): A testnevelés elmélete és módszertana, Budapest

Bíróné Nagy E. (1994): Sportpedagógia. Sportkiadó, Budapest

Dancs, H. (2007): Sport és fenntartható regionális fejlődés, PhD-disszertáció, Budapest

Földes, É.–Kun, L.–Kutassi, L. (1977): A magyar testnevelés és sport története, Sport, Budapest

Földesiné, Szabó, Gy.–Gál, A. (2003): Sport és társadalom, Budapest

Földesiné, Szabó, Gy.–Gál, A.–Dóczi, T. (2008): Társadalmi riport a sportról, Budapest

Keresztényi, J. (1980): Az olimpiák története, Budapest

Kun, L. (1990): Egyetemes testnevelés és sporttörténet, Sport, Budapest

Kun, L. (1984): Aranyérmek árnyékában, Sport, Budapest

Kutassi, L. (1990): A magyar és osztrák olimpiai mozgalom 1918 előtt, MOA, Budapest

Mező, F. (1929): Az olimpiai játékok története, Budapest

Nádor L.–Bátonyi V. (2003): Európai Unió és a sport – uniós csatlakozás a sportban. Dialóg Campus, Budapest–Pécs

Takács, F. (1972): A testkultúra fogalma és néhány tudományelméleti problémája. TF Közlemények

Takács, F. (1989): TF Közlemények, 1989/3. melléklete, Budapest

Takács, F.: Az olimpiák, Press Publica, Budapest

Fehér Könyv a sportról, EU Közösségek, 2007

http://www.olympic.org

http://www.mob.hu

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Olympic_Committee