Ugrás a tartalomhoz

Környezetstratégia

Dr. Fekete Jenő György (2011)

16. fejezet - IRODALOMJEGYZÉK

16. fejezet - IRODALOMJEGYZÉK

Barlai R.: A konfliktuskezelés módszerei. KVIK Konferencia Kiadványok, 1998.

Bulla M.: Környezetpolitika. Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, 2005.

Csath M.: Stratégiai tervezés és vezetés. Vezetési Szakkönyvsorozat 1. „Leadership” Vezetés- és Szervezésfejlesztési és Tanulást Segítő Kft., 1996.

Csath M. Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.

Fischer, L.: Die Berücksichtigung raumordnungspolitischer Zielsetzungen. Strassenbau und Strassenverkehrstechnik, RWTH Aachen, 1971.

Galbraith, J. R.: Designing Organizations, Jossey-Bass, USA, 1995.

Gibbons, R.: Bevezetés a játékelméletbe, Közgazdasági tankönyvek, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.

Goodland, R. – Sandler, B.: Strategic Environmental Assessment for Sustainable Development, paper to IAIA 13th Annual Meeting, Shanghai, China, June 1993.

A Handbook on Environmental Assessment of Regional Development Plans and EU Structural Funds Programmes, EU Commission DG Environment, August 1998.

Handy, Ch.: The hungry spirit. Hutchinson, England,1997.

Hardin, G.: The Tragedy of the Commons, Science, 162. 1243-1248. o. 1968.

Hronszky I., - László T.: Bevezetés a technológia hatáselemzésbe. OMFB Tanulmányok, 1994.

Kovács Gy-né – Ligetvári F.: Környezetvédelmi stratégia. Phare tanulmány, DATE Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar, Szarvas,2000.

Közös Jövőnk. A Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentése, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1988.

Láng I.: Magyarország környezeti jövőképe. MTA tanulmány, 1994.

Legeza L.: Mérnöki etika. Akadémiai Kiadó – Mikes Kiadó, Budapest, 2004.

Leitlinien zur Durchführung von Kostenvergleichsrechnungen. Nutzen-Kosten Untersuchungen in der Wasserwirtschaft, RWTH Aachen, 1996.

Petroski, H.: Technology and the Humanities. American Scientist, 2005. No. 4. 304-307. old.

Porter, M.: Competitive Strategy. The Free Press, USA, 1980.

Quinn, R. E.: Prism 1-2-3. Jossey Bass, USA, 1992.

Saloner, G. – Shepard, A. – Podolny, I.: Strategic Management. John Wiley, USA, 2001.

Schein, E.: Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, USA, 1985.

Szilvácsku Zs.: Stratégiai környezeti vizsgálatok gyakorlata az Európai Unióban. Vita, Regio et Natura sorozat I. Vitaregnat Bt. Kiadó, Budapest, 2003.

Szlávik J.: Környezetgazdaságtan, környezetmenedzsment. Műegyetemi Kiadó, 1996.

Tamás P. – Jávorka E.: Innovációs folyamatok a magyar gazdaságban. OMFB tanulmányok, Budapest, 1995.

Vajda Gy.: Kockázat és biztonság. Akadémiai Kiadó, Budapest 1998.

Varga Cs.: A tudomány fejlődése. Tudománypolitikai konferencia, MTA, 2001.

Whittington, R.: The European Corporation,. Oxford University Press, England, 2002.

Winter, G.: Zölden és nyereségesen, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1997.