Ugrás a tartalomhoz

Környezetstratégia

Dr. Fekete Jenő György (2011)

4.2. Stratégiai célok és célrendszerek

4.2. Stratégiai célok és célrendszerek

A célok és célrendszerek kialakítását alapvetően a jövőkép várható változatai határozzák meg. Fontos a reális jövőkép felállítása, sikeres megvalósítás csak ebben az esetben érhető el. Gyakran az egyes célok, vagy részcélok elemzése során derül ki, hogy a jövőkép irreális célok megvalósításán alapul. ugyanakkor a jövőkép nem lehet áldozata egy tehetetlen stratégia felállításának.

A jövőkép függvényében a stratégiai tervezés következő lépése egy, vagy több célrendszer felállítása. Előfordulhat, hogy a jövőkép megvalósításához több irány vezet, és ezek mindegyike fontos célok teljesítését igényli. Egyszerűbb stratégiáknál a jövőkép egy stratégiai cél megvalósítását igényli, így ahhoz egy célhierarchia rendelhető hozzá (Fischer, L. 1971) A célhierarchia egyben rögzíti a stratégia szintjeit is, melyeken a célállapotot rögzíteni kell, függetlenül attól, hogy egy vállalat, egy ország, vagy egy nemzetközi stratégia tervezéséről van-e szó.

A célrendszer ábrázolásához, a célállapotok meghatározásához legjobb a céldiagramot használni, melyben meghatározhatók a részcélok és azok súlya a teljes rendszeren, illetve annak hierarchiáján belül. Egy hulladékkezelő rendszer beruházásának céldiagramját mutatja be a 4.1. ábra.

4.1.ábra: Célhierarchia rendszer (céldiagram)

4.1.ábra: Célhierarchia rendszer (céldiagram)

Egy jól felépített célhierarchia rendszer alsó szintjén a bontás már olyan részletes, hogy akár egy-egy akció céljaként is felfogható. Egy jó stratéga az egyes akciók fontosságának eldöntésében jól tudja hasznosítani az egyes részcélok abszolút és relatív súlyát. A céldiagram elemeit mutatja be a 4.2. ábra.

4.2.ábra. A céldiagram elemei

Töltsük ki szakmai tartalommal a céldiagramunkat!

 1. Főcél: (I. szint) Hulladékkezelő rendszer beruházása

 2. Részcélok (II. szint)

  2.1.    Hiányosságok kiküszöbölése

  2.2.    Területrendezés, szükségletek indukálása

  2.3.    Financiális cél, gazdaságos beruházás

 3. Részcélok (III. szint)

  3.1.    A teljesítőképesség növelése

  3.2.    Új beruházás megvalósítása

  3.3.    Súlyponti terület rendezése

  3.4.    Privátgazdaság aktivizálása

  3.5.    Konjunktúra befolyásolása

  3.6.    Költségminimalizálás

 4. Részcélok (IV. szint)

  4.1.    Új anyagok, technikák alkalmazása

  4.2.    Szelektív gyűjtés

  4.3.    Tömörítés, víztelenítés

  4.4.    Korszerű védelem kialakítása

  4.5.    Balesetveszély csökkentése

  4.6.    Szállítás korszerűsítése

  4.7.    Új regionális útépítés

  4.8.    Új ipar kiszolgálása

  4.9.    Új lakóterület kiszolgálása

  4.10. A kezdés időpontjának megválasztása

  4.11. Építési költségek minimalizálása

  4.12. Üzemeltetési költségek minimalizálása

A céldiagramot célszerű addig a szintig lebontani, amíg egy-egy részcél gyakorlatilag egy-egy feladatot jelent a végrehajtás szempontjából, ill. egy-egy „akciót” tartalmaz. Így stratégiailag közel egyenértékű feladatok elemezhetők és értékelhetők.