Ugrás a tartalomhoz

Beágyazott rendszerek és programozható logikai eszközök

Fodor Attila és Vörösházi Zsolt (2011)

Typotex Kiadó

Napjainkban a legtöbb elektronikus eszköz kisebb önálló működésre is alkalmas részegységből áll, amelyek egy beágyazott rendszert alkothatnak. Az első fejezet röviden összefoglalja a beágyazott rendszerek alapelveit, a második az FPGA (Field Programmable Gate Arrays) eszközökkel és azok fejlesztői környezetével foglalkozik, amelyet a beágyazott rendszerekben lehet használni.Az FPGA-k – a felhasználó által többször „tetszőlegesen” konfigurálható kapuáramkörök – különböző feladatok megvalósításának igen széles spektrumát biztosítják: az algoritmusok végrehajtásának gyorsítását szolgáló tudományos számításoknál, a jelfeldolgozásban, a képfeldolgozásban, a titkosítás vagy az autóipari alkalmazások stb. területén. A hagyományos ASIC VLSI technológiával szembeni nagy előnyük a relatív olcsóság, a gyors prototípus-fejlesztési lehetőség, és nagyfokú konfigurálhatóság.A jegyzetben a legnagyobb FPGA gyártó, a Xilinx chipek általános felépítését, funkcióit, egy a Xilinx Spartan-3E sorozatú FPGA-ra épülő Digilent Nexys-2-es fejlesztő kártyát, integ-rált tervező-szoftver támogatottságát és programozási lehetőségeit ismertetjük. Célul tűztük ki, hogy a VHDL összes nyelvi konstrukciójának áttekintése helyett mindvégig az FPGA-s környezetekben alkalmazható és szintetizálható tervek leírására fókuszálunk, amely egyben szimulálható RTL szintű VHDL megadását is jelenti. Nem a VHDL nyelvi szintaxisának mélyreható ismertetését követjük, hanem mindig egy konkrét gyakorlati példán keresztül mutatjuk be a VHDL nyelvi elemkészletének a szintézis szempontjából legfontosabb részeit.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Fodor_Voroshazi_Beagy_0903.pdf
DC metaadatok
Cím:
Beágyazott rendszerek és programozható logikai eszközök
Szerzők:
Fodor Attila és Vörösházi Zsolt
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Pannon Egyetem
Dátum
2011.06.23.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-500-3]
Nyelv
Magyar
Terület:
2011 - 2016 Magyarország
Tárgyszavak
beágyazott rendszerek, CAN, FPGA, MicroBlaze, MODBUS, RTOS, VHDL.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása