13.1. IRODALOMJEGYZÉK

ABBOTT, Christine: Könyvtári és információs szolgáltatások teljesítménymérése. Budapest, OSZK, 1998. 64 p.

BÁLINT Julianna - POLÓNYI István - SIKLÓS Balázs: A felsőoktatás minősége. Budapest, FKI, 2006. 159 p.

BALOGH Albert - FÖLDESI Tamás: A minőségügy nemzetközi értelmező szótára. Budapest, EOQ MNB, 2003. 180 p.

BÍRÓ Zoltán: Minőségköltség kezelése a gyakorlatban. In: Minőségmenedzsment III. Elmélet, módszertan, alkalmazás. Szerk. Szintay István. Miskolc, ME Vezetéstudományi Intézet, Bíbor K., 2005. 133-154. p.

BOKOR Attila et al.: Emberi erőforrás menedzsment. Budapest, Aula, 2007. 411 p.

CORRALL, Sheila: Stratégiai tervezés - könyvtárak és információs szolgáltatások számára. Budapest, OSZK, 1998. 56 p.

Emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban. Szerk. Karoliny Mártonné, Lévai Zoltán, Poór József. Budapest, Szókratész, 2005. 288 p.

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Szerk. Farkas Ferenc, Karoliny Mártonné, László Gyula, Poór József. Budapest, Complex, 2009. 574 p.

A felsőoktatási intézmények minőségmenedzsmentje. Szerk. Veress Gábor. Budapest, Műszaki Kvk., Magyar Minőség Társaság, 1999. 150 p.

FÖLDESI Tamás: Szolgáltatások minőségbiztosítása. Budapest, KIT Képzőművészeti K., 1999. 103 p.

GYŐRI Pál - PALOTAY Kata: Szolgáltatások minőségbiztosítása. Budapest, IMSYS, 1999. 59 p.

HARVEY, L. - GREEN, D.: Defining quality. In: Assessment and evaluation in higher education, 18 (1993), p. 9-34.

HEIDRICH Balázs: Szolgáltatás menedzsment. Budapest, Human Telex Consulting, 2006. 204 p.

KAROLINY Mártonné: Az emberi erőforrás menedzsment alapjai. Pécs, PTE KTK, 2008. 304 p.

A könyvtári menedzsment időszerű kérdései. Szerk. Téglási Ágnes. Budapest, OSZK, 1999. 178 p.

MIKULÁS Gábor: A teljesítménytényezőktől a teljesítményértékelésig. In: Könyvtárosok kézikönyve. 4.köt., Határterületek. Budapest, Osiris, 2002. p. 381-386.

Minőségfejlesztés az oktatásban : gyakorlati útmutató oktatási intézmények számára. Szerk. Bálint Julianna. Budapest, Verl. Dashöfer, 2009

Minőségirányítási rendszerek fejlesztése. Szerk. Koczor Zoltán. 4. átdolg. kiad. Budapest, TÜV, 2004. 365 p.

A minőségmenedzsment alapjai. Szerk. Papp László. Budapest, Műegyetemi K., 2000. 148 p.

MSZ ISO 11620 : 2000: Információ és dokumentáció. Könyvtári teljesítménymutatók

MSZ ISO 9004-2 : 1993: Minőségirányítás és minőségügyi rendszerelemek. A szolgáltatás irányelvei

NAGY Imre: Minőségbiztosítás. Budapest, Műszaki Kvk., 2001. 216 p.

Phare Multi-Country Programme in Higher Education. ZZ-95.20 Minőségbiztosítás a felsőoktatásban. Minőségbiztosítási kézikönyv. European Training Foundation, 1998. 113 p.

SKALICZKI Judit - ZALAINÉ Kovács Éva: A minőség értékelése a könyvtárban és az információs szolgáltatásokban. Veszprém, Pannon Egyetemi K., 2008. 226 p.

SKALICZKI Judit - ZALAINÉ Kovács Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban. 2. bőv. kiad. Veszprém, Veszprémi Egyetemi K., Budapest, IKSZ, 2003. 199 p.

SKALICZKI Judit: Az első lépésektől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig. Budapest, OSZK KI, 2007. 81 p.

Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben : ajánlás a könyvtári teljesítménymutatók alkalmazására az MSZ ISO 11620:2000 szabvány alapján. Teljesítménymérési Munkabizottság. Budapest, OSZK KI, 2003. 35 p.

TENNER, A. R. - DE TORO, I. J.: Teljeskörű minőségmenedzsment. Bp., Műszaki Kvk., 1997. p. 39-40.

TÓTH Tibor: Minőségmenedzsment és informatika. Budapest, Műszaki Kvk., 1999. 553 p.

TURCSÁNYI Károly - MOLNÁR Mihály: Minőség, minőségirányítás - új megközelítésben. In: Nemzetvédelmi egyetemi közlemények, 2002. 2. sz.

UNESCO: Educating for sustanaible future : a transdisciplinary Vision for Concerted Action. Phar. 38. 1997

VAJDA Kornél: A minőség kora a könyvtárban. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 9.évf. 6.sz. (2000), p. 3-17.

VIDRA SZABÓ Ferenc: Könyvtári minőségfejlesztés 21 projekt. 2006. [elektronikus dokumentum] [2010. 11. 2.] URL: http://www.lib.pte.hu/konyvtarrol/munkatarsaink/szellom/anyagok/21projekt/21projekt.htm

ZALAINÉ KOVÁCS Éva: A könyvtár tevékenységének és szolgáltatásai minőségének értékelése az európai modell alapján. In: Könyvtári figyelő, 10.évf. 3.sz. (2000), p. 385-391.

ZALAINÉ KOVÁCS Éva: A Total Quality Management (TQM) alkalmazása a könyvtárban : szakirodalmi szemle. Budapest, OSZK, 1997. 86 p.