3.1. Az interfész fogalma, funkciója és működési elve

Az interfészek a számítógépek belső szerkezeti elemeinek összekapcsolására, csatlakoztatására (pl. hálózati kártya) szolgálnak. A média informatizálódása következtében egyre több médiarendszerben jelentek meg a számítógépes csatlakozást lehetővé tevő egységes, szabványos kialakítások, melyek nagymértékben segítették a felhasználót abban, hogy - ha szükséges, akkor gyakran ismétlődő formában is megbízhatóan - csatlakoztatásokat építhessenek ki.

Számítógépes hálózatokat már több évtizede használunk. A különböző szervezeteknél kezdetben vezetékes formában történt a munkaállomások és a szerverek összekapcsolása, napjainkban a fejlődés egyik iránya a hálózatok vezeték nélküli felhasználásának irányába mozdult el. A vezeték nélküli interfész lehetővé teszi a hatókör területén belül az interneten való böngészést, az elektronikus levelezést vagy akár az alkalmazásokhoz való hozzáférést. Kábelrendszerek kiépítése nélkül hivatalos helyeken, közterületeken, lakásokban is könnyen csatlakozhatunk az internethez.

A szórakoztatótechnikai eszközök rohamos elterjedésével egyre inkább igény van a kapcsolatteremtő eszközök adekvát használatára.

Kapcsolódási felület (interface) fogalma

A számítógépek működéséhez az egyes egységek fizikai és logikai illesztését és a rendszer összehangolt működését biztosító kapcsolódási felületet interfésznek nevezik. Engelbart - aki az egér, az ablak-interfész paradigma és a hypertext-technikák kifejlesztésével lehetővé tette a komputerek kiterjedtebb és hatékonyabb felhasználását - szerint: „egy komputer-rendszerben a rendszer használati módjának és a felhasználóval való érintkezése"60 az interfész. Felfogása szerint a tudás átvitelének maximalizálásához a rendszer használati módját és magát a rendszert össze kell hangolni.

A kommunikáción alapuló fogalom másképpen „kapcsolódási felület és leírás, amely meghatározza, hogyan csatlakozhat két számítógép, két program, hogyan használhat egy program egy berendezést, hogyan használhat a felhasználó egy programot vagy a számítógép egészét" Ez utóbbi a felhasználói (user) interfész, mely - a felület kezelhetőségét, felhasználó barát kialakítását egyszerűsítve -, jelentősen befolyásolja a számítógépes feladatmegoldás betanulási idejét, munkavégzés minőségét. „Ma a legtöbb operációs rendszer és program a grafikus felhasználói felületet (is) támogatja, melynek alapelemei: az objektumok, ablakok, ikonok... A programok kezelése egységesebb, mint a karakteres interfész esetén."61

A környezethez való kapcsolódási megoldások lehetnek

- emberi (másképpen humanoid, amely rendszer az a periféria, amelyik az embert mint információ forrást vagy információ nyelőt, illetve az embert mint biofizikai „objektumot" illeszti a számítógéphez. Ez utóbbi a virtuális valóság fogalomkörébe tartozik.)

HCI: Human Computer Interface: humán interfész egy olyan mechanizmus, melyen keresztül az ember kommunikálni tud a számítógépen működtetett alkalmazással, és igénye szerint vezérelni tudja annak működését

- vagy technikai, vagyis a periféria a számítógépet vagy az emberhez (bármilyen emberi érzékszervhez, vagy valamelyik emberi információ „kimenethez" illetve „bemenethez")

- vagy valamilyen más környezethez (ipari, biológiai esetünkben maga a médiatartalom előállítás, feldolgozás) illeszkedő.

Egy bővebb, nem informatikai értelmezés szerint: „Mivel bináris jeleket közvetlenül nem értünk, a könyv a legfontosabb, készüléktől független interfész számunkra. Bizonyos vagyok benne, hogy ha egyszer az elektronikus szövegmegjelenítés minősége a könyvével összevethető lesz, a monitorok pedig papírvékonyak, akkor is sokan lesznek, akik inkább a könyvet fogják választani."62

A pedagógiai elméletben már rég megfogalmazódott az az igény, hogy a számítási eredmények képi megjelenítése lehetővé teszi, hogy a számítógépet egyfajta demonstrációra, empirikus ismeretszerzésre, modellezésre használjuk. „Alkalmas elektronikus jelátalakítóval (interfész) kiegészítve mérőműszerként lehet használni. A számítógép interfészként való alkalmazása a matematika és a természettudományok tárgykörén túl alapvető a modern vezérléstechnika, automatizálás alapjainak bemutatásában, megértetésében is."63

Informatikai szempontból a számítógép központi része és a hozzá csatlakozó ki- és bemeneti egységek közötti adatátvitelt ellátó - az egyes egységek fizikai és logikai illesztését és a rendszer összehangolt működését biztosító - egység, amely két funkcionális egység összekapcsolhatóságát és együttműködését előírásszerűen biztosítja. Ezek hardver esetében kiterjednek a fizikai-mechanikai jellemzőkre (pl. csatlakozók), a definiált jelekre, azok elektromos jellemzőire, az egyes funkciókat realizáló jelfrekvenciákra. Szoftverek esetében pedig a definiált műveletek (pl. kapcsolatfelvétel, adatátvitel, szétkapcsolódás) megvalósítására.

 

 

60: Chuck Clifton: Douglas Engelbart URL: http://www.artpool.hu/hypermedia/clifton.html

61: Bóta László: Kapcsolódási felület (interface). [elektronikus dokumentum] In:

http://www.tfg-tokaj.sulinet.hu/ht/Hardver_jegyzetek/5_interface/interface.ppt.

62: Komenczi B.: Off-line - Az információs társadalom közoktatási stratégiája -. Új Pedagógiai Szemle 1999/07-08. 160. URL:

http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1999-07-in-komenczi-off

63: Nádasi András: Az oktatástechnológia és a taneszközök. ELTE TTK, Budapest, 27-54.

http://edutech.elte.hu/jegyzet/oktatastechnologia.pdf