11.3.1. Fogalma, fejlődése

Problémafelvetés, a szemantikus web víziója

Az internetes keresők bemutatásánál világossá vált a web kaotikus, gyorsan változó, nehezen követhető, színvonalában egyenetlen jellege. Láthattuk, hogy a meglevő keresőrendszerek új és új megoldásokkal próbálkoznak ebben a hatalmas információhalmazban való tájékozódás segítésével, pl. nyelvi szinten (fordításokkal), az összefüggések bemutatásával (pl. vizuális formában is megjelenítve a találatokat), illetve speciális keresési eszközök rendelkezésére bocsátásával (Boole-algebra elemei, a keresés szűkítésének különféle módszereivel (nyelvre, dokumentumtípusra, kiadványformára, szintre stb.).

Ugyanakkor a keresés továbbra sem a fogalmi kapcsolatok, hanem a nyelv, azon belül karakterek, jelek, szavak szintjén történik. Ezért a tudományos alkalmazásokhoz megkívánt pontosságot, megbízhatóságot e rendszerek nem tudják biztosítani.

Ezt ismerte fel Tim Berners-Lee, aki az új évezred hajnalán, 2001. májusában egy új víziót vázolt fel a szemantikus web víziót, mely címlaptéma lett a Scientific American magazin 2001. májusi számában. A cikkben Tim Berners-Lee, a Word Wide Web Consortium (W3C) igazgatója megfogalmazta az ember-gép kapcsolat magasabb szintű szintézisét képviselő intelligens web vízióját, a fentebb részletezett problémák megoldására.

29. kép: Tim Berners-Lee a szemantikus web megálmodója

A szemantikus web fogalma

A hivatkozott cikkben Tim Berners-Lee a következőképpen határozta meg a szemantikus web fogalmát (magyar fordításban): 132

„A szemantikus web egy adatokból álló háló, néhány tekintetben olyan, mint egy globális adatbázis. A webnek nem csak az ember és ember közötti kommunikációban kell hasznosnak lennie, hanem gépeknek is képesnek kell lennie a részvételre és a segítségnyújtásra".

Ahhoz, hogy ez a részvétel és segítségnyújtás megvalósulhasson, szükséges a weben fellelhető információk egységbe rendezése, egy olyan hálózat létrehozása, ahol az adatokat nemcsak az ember, hanem az automatizált eszközök is képesek egymással megosztani és feldolgozni.

A szemantikus web víziójáról manapság már úgy szokás beszélni, mint az „értő" vagy „intelligens" webről, ahol az információk rendezettek, a keresés magától értetődően könnyű és precíz, ahol minden felhasználó egyszerűen és gyorsan megtalálja egészen pontosan azt az információt, amire szüksége van.

Ideája tehát a „tökéletes keresés" és az „értő web", amely elérése érdekében többen, többféle megoldást javasolnak, és a keresés tökéletesítésére is sokféle fejlesztés van folyamatban. 133

A szemantikus web fejlesztése a webtársadalom hatékony közreműködésével a W3C révén egyre dinamikusabban megy végbe, és eredményei jól követhetők mind a globális angol nyelvű weblapon, mint pedig a Magyar Iroda weblapján 134

A webtársadalom és a webkonzorcium (W3C)

A webtársadalom azokat foglalja magában, akik „böngésznek vagy információkat helyeznek el a weben, akiknek a web jelenti a munkahelyüket, akik új termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek a weben, ezenkívül az internetszolgáltatók, valamint azok, akik elképzelésekkel rendelkeznek arról, hogyan fejlesszék tovább a webet.

A webkonzorcium, hivatalos nevén World Wide Web Consortium (rövidítve W3C) az a semleges közeg, melyben a webtársadalomnak ezek a csoportjai megegyezésre juthatnak a szabványokat illetően. Ezeknek az erőknek a találkozása révén gazdagodik a W3C. 135

A W3C célja, hogy minél hatékonyabban járuljon hozzá a web hosszú távú fejlődéséhez, azáltal, hogy minél jobban kihasználja az internet (web) nyújtotta lehetőségeket szabványok és iránymutatások kidolgozása révén. A cél érdekében tett erőfeszítések mind a W3C „Egyetlen Web" víziójának megvalósítását hozzák közelebb.

A web fejlődésére hatást gyakorló, kulcsfontosságú szervezetek legnagyobb része W3C-tag, s ezt be is építik marketingstratégiájukba. A webtársadalom tudatában összekapcsolódnak a W3C-tagok a régóta várt szabványokkal, s a tagok termékeik terjesztésekor elmondhatják, hogy azok a megfelelnek a W3C ajánlásainak. 136 (Tim Berners-Lee, a W3C igazgatója)

Felhasználók és szolgáltatók érdekközössége

A webtársadalom a fentiek szerint egyaránt magában foglalja a felhasználókat (akik böngésznek vagy információkat helyeznek el a weben), és a szolgáltatókat (akiknek a web jelenti a munkahelyüket, akik új termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek a weben).

E közösség együttműködésének egyik fontos közös tényezője és érdeke az, hogy a weben folyó tevékenységek új alapra helyeződjenek.

Mint láthattuk, az internetes keresők - mai működésmódjukban - nem képesek kielégíteni kiszolgálni őket teljes mértékben, mivel nem képesek a szemantikus kapcsolatok értelmezésére, így az általuk a keresésekre adott válaszok relevanciája esetleges.

Ugyanakkor a felhasználók tömegei igénylik, hogy ne csak találatokat kapjanak, hanem megfelelő dokumentumbázis alapján - problémáik megoldásához kapjanak válaszokat, ötleteket, javaslatokat.137

A szolgáltatóknak is érdeke, hogy megfeleljenek ezeknek a követelményeknek, hiszen a weben folyó versenyben csak úgy tudnak helytállni, ha megfelelnek a felhasználói elvárásoknak.

A webnek a fentiek mellett egy másik fontos, meghatározó tényezője a web.2.0 szolgáltatásainak dinamikus fejlődése (közösségi oldalak, blogok, twitterek,tumblr-ek, linkmegosztók, stb.) Ezek a tevékenységek a felhasználók óriási tömegeit vonzzák, és az egymással való kommunikáció leghatékonyabb csatornáit nyitják meg.

A két tényezőt összeköti az, hogy a két irány nem zárja ki egymást. Ahhoz, hogy a web2.0 működjön, elengedhetetlen a felhasználói aktivititás, amelynek a csatornái már kialakultak és hatékonyan működnek. A szemantikus web (sokan web3.0-nak nevezik) esetében is elengedhetetlen a tömegek részvétele, a felhasználói aktivitás. Nézzük meg, mik ennek a stratégiai alapjai és feltételei!

 

 

 

132: Calimera kötet. Útmutató. 3. kötet. Háttértechnológiák. URL: http://www.ki.oszk.hu/old/calimera/3kotet/3kotethattertechnologiak.html

133: HERENDY Csilla: A kereső, a dokumentumok és a user... i.m. URL: http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_01_tavasz/03_szemantikus_web

134: W3C Magyar iroda. URL: http://www.w3c.hu/

135: W3C Magyar Iroda. URL: http://www.w3c.hu/forditasok/w3cmission.html

136: W3C tagság: URL: http://www.w3c.hu/w3cmi/w3ctagsag.html

137: HERENDY Csilla: A kereső, a dokumentumok és a user... i.m.  URL: http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_01_tavasz/03_szemantikus_web