Ugrás a tartalomhoz

Szakmódszertan – gépészet-mechatronika szakirány

Dr. habil. Tóth Péter (2014)

Óbudai Egyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. Az elektronikus tananyag három modulban tárgyalja a gépészeti és mechatronikai tárgyak oktatásának módszertani kérdéseit. Az első modul áttekintést ad a módszertan tárgyáról, kapcsolatrendszeréről és a szakmódszertani kompetenciákról, a második modul bemutatja a gépszerkezettani tárgyak helyét és szerepét a szakképzésben. A második modul ismerteti az induktív és deduktív gondolkodás ismeretelméleti alapjait, a síkmértani szerkesztések kapcsán összeveti a kétféle tananyag-fejlesztési módot, az algoritmusok tanulási folyamatban játszott szerepét, továbbá a szakrajz és a geometria kapcsolatrendszerét. A harmadik modul a képességek fejlesztési módszereit taglalja a gépészeti és mechatronikai tárgyak oktatása kapcsán, értelmezi a téri-vizuális képességeket, valamint a gondolkodási műveletek szerepét a vizsgált tárgyak oktatási folyamatában.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Szakmódszertan – gépészet-mechatronika szakirány
Szerzők:
Dr. habil. Tóth Péter
Kiadó:
Óbudai Egyetem
Dátum
2014.11.27.
Források:
Óbudai Egyetem
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
oktatási stratégia, módszer, kerettanterv, kompetencia elv, induktív és deduktív gondolkodás, algoritmus és algoritmikus gondolkodás, objektív és szubjektív vizuális közlés, leképezés, geometriai transzformációk, ábrázoló geometria, Monge-féle vetületi ábrázolás, téri-vizuális képességek, gondolkodási műveletek
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása