Ugrás a tartalomhoz

Szakmódszertan elektrotechnika-elektronika szakirány

Dr. Simonics István, Dr. Makó Ferenc (2015)

Óbudai Egyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. A „Szakmódszertan elektrotechnika-elektronika szakirány” elektronikus tankönyv jól alkalmazható a szakmai tanárképzésben. A villamosmérnök-tanár szakirány hallgatói megismerkednek a szakmai módszertan alapvető kérdéseivel. Az egyes fogalmak bemutatása során gyakorlati példákkal is találkozhat a hallgató. Az itt felvázolt ismeretek a napi gyakorlatban adhatnak útbaigazítást, amikor egy szakmai tanóra megtervezésére és megtartására vállalkozik a hallgató. A tananyagban a sokszínű témakörök rövid bemutatására van lehetőség, ugyanakkor a megadott forrásanyagok, az internetes hivatkozások lehetőséget biztosítanak a további részletek megismerésére és feldolgozására is.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Szakmódszertan elektrotechnika-elektronika szakirány
Szerzők:
Dr. Simonics István, Dr. Makó Ferenc
Kiadó:
Óbudai Egyetem
Dátum
2015.10.04.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, oktatás tervezése, induktív és deduktív módszerek, Országos Képzési Jegyzék, szakmai és vizsgakövetelmény, szakképzési kerettantervek-központi programok, helyi tantervek, tudás, tapasztalat, szaktanterem, kísérletezés, laboratóriumi munka, laboratóriumi gyakorlatok, szemléltetés, oktatástechnikai eszközök, mozgóképek, számítógép, csoportmunka, kooperatív tanulócsoport, projekt módszer, motiváció, értékelés
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása