Ugrás a tartalomhoz

Pszichológia és személyiségfejlesztés I.

Dr. Tordai Zita (2015)

Óbudai Egyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. A négy modulból álló tananyag betekintést ad a pszichológia alapterületeibe, az általános, személyiség-, fejlődéslélektan és szociálpszichológia jelenségvilágába, és kiemelten tárgyalja azokat a pszichés működéseket, megnyilvánulásokat, melyek a pedagógus oktató-nevelő munkájában leginkább hasznosíthatóak. A hallgató megismerheti a tudományos lélektan kialakulásának rövid történetét, a különböző pszichológiai irányzatok elképzelését az ember működéséről és a személyiség kialakulásáról, és az ehhez kapcsolódó nevelési elveket. Külön modul foglalkozik a pszichológiai fejlődés alapvető ismérveivel, a személyiség kialakulását leíró elméletekkel és a családi szocializáció sajátosságaival. Bemutatásra kerülnek a megismerő (kognitív) folyamatok iskolai tanulás szempontjából releváns aspektusai, mint a tanulás, az emlékezés, a motiváció és az érzelem általános jellemzői és törvényszerűségei. A szociálpszichológia jelenségkörével foglalkozó modul elsősorban a társas megismerés és a csoportfolyamatok értelmezéséhez ad támpontokat a hallgató számára.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Pszichológia és személyiségfejlesztés I.
Szerzők:
Dr. Tordai Zita
Kiadó:
Óbudai Egyetem
Dátum
2015.02.27.
Források:
Óbudai Egyetem
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
pszichológiatörténet, pszichológiai irányzatok, személyiség, fejlődés, szocializáció, család, iskola, nevelési stílusok, identitás, önismeret, tudat, emlékezet, tanulás, érzelem, motiváció, társas kapcsolatok, társas megismerés, csoportfolyamatok
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása