Ugrás a tartalomhoz

A mentorálás módszerei a szakmai tanárképzésben

Dr. Makó Ferenc PhD (2015)

Óbudai Egyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. A tananyag feldolgozásával, Ön áttekinti a tanárjelöltek mentorálásának pedagógia értelmezését és funkcionális szerepét: a szakmai tanárjelöltek és pályakezdő pedagógusok felkészítéséhez kapcsolódóan. Megismeri a mérnöktanár képzés képesítési és kimeneti követelményeit, a tanári kompetenciaterületeket, az iskolai gyakorlatok típusait az azok színterein megvalósuló mentorálási feladatokat. Értelmezi a mentorszerepeket, az ahhoz szükséges szaktudást. Rendszerbe foglalja a mentori személyiség és cselekvési készség kialakulásához szükséges mentorkompetenciákat. Átfogó ismereteket és készségeket szerez a mentorálás spektrumfolyamatának megszervezéséhez és megvalósításához kapcsolódóan. A mentoráláshoz kapcsolódó problémamegoldó készségeit fejleszti esetanyagok feldolgozásával. Kezdeti tapasztalatokat szerez a tanárjelöltek önértékelésének és reflektív gondolkodásának fejlesztésében. Megismeri az együtt-tanítási stratégiákat.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
A mentorálás módszerei a szakmai tanárképzésben
Szerzők:
Dr. Makó Ferenc PhD
Kiadó:
Óbudai Egyetem
Dátum
2015.01.15.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
mérnöktanár, képesítési és kimeneti követelmények, tanári kompetenciák, iskolai gyakorlatok típusai, mentor, mentorált, tanárjelölt, mentorszerepek, mentorálás fázisai, mentor szaktudása, mentor személyisége, mentorálás spektrumfolyamata, mentorálás esettanulmányai, együtt tanítás technikái
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása