Ugrás a tartalomhoz

Korszerű technológiák az oktatásban

Dr. Molnár György (2015)

BME Tanárképző Központ

A jegyzet általános célja, hogy bemutassa és jellemezze az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) legújabb vívmányait és azok adaptálásának lehetőségét a tanítási-tanulási folyamatokba, különös tekintettel az interaktív rendszerekre, a hálózati és a mobil kommunikációs megoldásokra. A tananyag célcsoportja a tanári mesterszakra készülő hallgatók körét jelenti. A digitális jegyzet közvetlen célja pedig az előbb említett célcsoport segítése XXI. századi új digitális környezet és tanulási folyamat megismerésében, az ezzel kapcsolatos diszciplináris elméleti ismeretek, kulcsfogalmak és folyamatok megismerése útján. olyan korszerű humán ismereteket átadni, melyek az egyetemi tanulás-oktatás során is jól alkalmazhatók, kiegészítik az alapozó pedagógiai jellegű képzést, és kitekintést nyújtanak a hallgatók sajátos életformájához kapcsolódó atipikus tanulás gyakorlatára. Mindez összhangban van a Képzési és kimeneti követelményeiben (KKK) meghatározott kompetenciákkal, mely a digitális kompetencia fejlesztését segíti elő.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Korszerű technológiák az oktatásban
Szerzők:
Dr. Molnár György
Kiadó:
BME Tanárképző Központ
Dátum
2015.09.30.
Források:
eredeti
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
atipikus, IKT, modern, Web 2.0, e-learning, MOOC, LMS, szófelhő, gondolattérkép, virtuális környezet, virtuális valóság, elektronikus kommunikáció, hálózatalapú tanulás, felhőalapú szolgáltatás
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása