Ugrás a tartalomhoz

Felzárkóztatás és tehetséggondozás

Dr. habil. Gyarmathy Éva, Dr. Fűzi Beatrix (2014)

Óbudai Egyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által koordinált TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú (A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése) projekt keretében fejlesztett elektronikus tananyag. A tananyag az átlagostól eltérő – lemaradó és tehetséges –, különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozáshoz nyújt fogódzókat. Az első modul a felzárkóztatást szükségessé tevő problémák és azok hátterének feltárására törekszik. A második modul a tehetség témakörét járja körül. A harmadik modul a tanulók mélyebb megismerését szolgáló eszközöket mutat be. A negyedik modul pedig a fejlesztés lehetőségeit és tantermi megvalósításukhoz használható konkrét ötleteket tartalmaz. Célunk, hogy ezek feldolgozásával a mérnöktanár hallgatók felkészüljenek arra, hogy tanári munkájukba építsék a diagnosztizálás és a fejlesztés alapvető technikáit, módszereit. El kívánjuk érni, hogy a tanárjelöltek szemléletében kihívásként jelenjen meg a különleges bánásmódot igénylő diákok támogatása. Tudatosítani kívánjuk, hogy a felzárkóztatás és tehetséggondozás – akár egy diákot illetően is – szorosan összekapcsolódik.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Felzárkóztatás és tehetséggondozás
Szerzők:
Dr. habil. Gyarmathy Éva, Dr. Fűzi Beatrix
Kiadó:
Óbudai Egyetem
Dátum
2014.11.26.
Források:
Óbudai Egyetem
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
felzárkóztatás, tanulási problémák, viselkedészavar, motivációhiány, tehetség, tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, egyéni sajátosságok feltárása, fejlesztő módszerek
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása