Ugrás a tartalomhoz

Élettávú tanulás

dr. Kálmán Anikó (2015)

BME Tanárképző Központ

A felnőttképzés (andragógia) tudományterülete multidiszciplináris jellegű, melyet a folyamatosan változó oktatáspolitikai (nemzetközi, EU és hazai) körülmények befolyásolnak, a terminológia, az alapelvek új megközelítésbe kerülnek. A tanári szerepeket és stílusokat és azok meghatározó elemeit a felnőttoktatás és az életen át tartó tanulás szempontjából vizsgálom, elemezve a különböző támogatási formákat: mint transzformatív tanulás, a segítő kapcsolat dinamikája, vagy mint a tapasztalati tanulás szerepe a felnőtteknél. A tanítási–tanulási folyamat tervezését, a curriculum fejlesztés jellegzetességeit, a tanulás szükségleteit, igényeit, célját, a kompetencia alapú curriculum fejlesztéshez kapcsolom.A folyamatos tanulás, fejlődés, változás programjainak összehasonlító elemzését mutatom be. A munkaerő(át)képzés gyakorlati modelljeit, a problémaorientált gondolkodás beépülését a pedagógia–andragógia paradigmaváltás folyamatában vizsgálom. A felnőttképzési tanulmányok klasszikusainak elemzésével célom megértetni és elemezni a felnőtt tanulás-tanítás folyamatának lényegét és modelljeit.E mellett, a felnőtt tanuló jellemzőit, tanulás elveit, motívumait és akadályait mutatom be a klasszikus szakirodalom felhasználásával.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Élettávú tanulás
Szerzők:
dr. Kálmán Anikó
Kiadó:
BME Tanárképző Központ
Dátum
2015.01.06.
Források:
eredeti
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
recurrent education, permanens nevelés, formális-, informális-, nonformális tanulás, tanulási célú tevékenység, kultúrpedagógiai irányzat, romantikus pedagógia, fejlesztő oktatás, empowerment, a tanár mint művész, facilitátor, kritikus elemző, curriculum modellek
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása