Ugrás a tartalomhoz

A hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés a szakképzésben

dr. Bredács Alice Mária (2015)

BME Tanárképző Központ

A tananyag összefoglalja a méréssel és értékeléssel kapcsolatos elméleti kereteket a szakképzésben. Elhelyezi a mérést és értékelést az oktatás – nevelés – képzés rendszerelvű modelljében. Leírja a mérhető és értékelhető tudás jellemzőit. Bemutat néhány fontosabb taxonómia rendszert. Részletesen jellemzi a Bloomi taxonómia rendszer megújítását. Foglalkozik a tanulói teljesítmény, a kompetenciák, a szakértelem és a műveltség egyes változóinak mérésének és értékelésének módjaival, különös tekintettel a digitális kompetenciára. Tárgyalja a pedagógiai mérés alapismereteit (fogalmait, lépéseit, mérési szintjeit, mérési kritériumait); a pedagógiai értékelés fogalmát, jellemzőit, csoportosításának szempontjait és viszonyítási pontjait. Nagy hangsúlyt helyez a mérés és értékelés funkcióira és hatásrendszerére.Egy fejezetben kitér az IKT és az E-learning alapú mérésre és értékelésre, ennek fogalmi- és szemléletváltozásaira, jellemzőire.A mérés és értékelés elméletének részletes leírása mellett külön fejezetben foglalkozik a mérés és értékelés gyakorlatával, hat erősen különböző témákra és szakképzési területre vonatkozó "jó gyakorlat" bemutatásával.A tárgyalás módja rendszerező modellalkotó szemléletű, a különböző mérési és értékelési struktúrák és modellek, valamint működési stratégiáik és elvek tematikus bemutatása miatt. A szerző fontosnak tartja, hogy a generációs változásokat is figyelemmel kísérjük a mérési és értékelési módszerek megválasztásában és kialakításában. Ez miatt a tananyag szemlélete újszerű.A szöveges részeket sok táblázat, ábra és rajz szívesíti és teszi érthetőbbé. Minden fejezethez ellenőrző kérdések és feladatok tartoznak. A tananyag épít a klasszikus és a mai méréssel és értékeléssel foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalomra.
Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
A hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés a szakképzésben
Szerzők:
dr. Bredács Alice Mária
Kiadó:
BME Tanárképző Központ
Dátum
2015.07.17.
Források:
eredeti
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
szakképzés, pedagógiai ellenőrzés, pedagógiai mérés, pedagógiai értékelés, viszonyítás, becslés, összehasonlítás, rendszerszemlélet, rendszerelvű modell, mérőskála, mérési szintek, objektivitás, megbízhatóság, érvényesség, tudás, kompetencia, műveltség, kritikus és kreatív gondolkodás, problémamegoldás, taxonómia, mérőeszköz, teszt, mérés és értékelésetika, IKT és e-learning alapú tanulás és tanítás, IKT-műveltség, e-learning, digitális eszközök, nyitott oktatás, kollaboráció, konstruktív pedagógia
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása