Ugrás a tartalomhoz

Emberi életfolyamatok idegi szabályozása – a neurontól a viselkedésig. Interdiszciplináris tananyag az idegrendszer felépítése, működése és klinikuma témáiban orvostanhallgatók, egészség- és élettudományi képzésben résztvevők számára Magyarországon

Ábrahám Hajnalka, Ács Péter;, Albu Mónika, Bajnóczky István, Balás István, Benkő András, Birkás Béla, Bors László, Botz Bálint, Csathó Árpád, Cséplő Péter, Csernus Valér, Dorn Krisztina, Ezer Erzsébet, Farkas József, Fekete Sándor, Feldmann Ádám, Füzesi Zsuzsanna, Gaszner Balázs, Gyimesi Csilla, Hartung István, Hegedűs Gábor, Helyes Zsuzsanna, Herold Róbert, Hortobágyi Tibor, Horváth Judit, Horváth Zsolt, Hudák István, Illés Enikő, Jandó Gábor, Jegesy Andrea, Kállai János, Karádi Kázmér, Kerekes Zsuzsanna, Koller Ákos, Komoly Sámuel, Kovács Bernadett, Kovács Norbert, Kozma Zsolt, Kövér Ferenc, Kricskovics Antal, Lenzsér Gábor, Lucza Tivadar, Mezősi Emese, Mike Andrea, Montskó Péter, Nagy Alexandra, Nagy Ferenc, Pál Endre, Péley Iván, Pethő Gábor, Pethőné Lubics Andrea, Pfund Zoltán, Pintér Erika, Porpáczy Zoltán, Pozsgai Gábor, Reglődi Dóra, Rékási Zoltán, Schwarcz Attila, Sebők Ágnes, Simon Gábor, Simon Mária, Sipos Katalin, Szapáry László, Szekeres Júlia, Szolcsányi Tibor, Tamás Andrea, Tényi Tamás, Tiringer István, Tóth Márton, Tóth Péter, Trauninger Anita, Vámos Zoltán, Varga József, Vörös Viktor (2016)

Pécsi Tudományegyetem; Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft

Integrált, oktatási célú enciclopédikus tudásanyag az agy és a perifériás idegrendszer fiziológiás funkcióiról és megbetegedéseiről a garduális és potgraduális képzés támogatására. Lehetőséget biztosít az olvasó számára, hogy ’vertikálisan’ átlássa az idegrendszer működési szintjeit tárgyaló tantárgyak kapcsolatrendszerét. Külön specialitása a tananyagnak a lélektani és idegrendszeri ismeretek összekapcsolása, így az agyműködés és a magatartás kapcsolatának megértése. Minden fejezetet független szakértő lektorált ami a szerzők alapos munkáját kiegészítve további záloga a közölt információk hitelességének.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Emberi életfolyamatok idegi szabályozása – a neurontól a viselkedésig. Interdiszciplináris tananyag az idegrendszer felépítése, működése és klinikuma témáiban orvostanhallgatók, egészség- és élettudományi képzésben résztvevők számára Magyarországon
Szerzők:
Ábrahám Hajnalka, Ács Péter;, Albu Mónika, Bajnóczky István, Balás István, Benkő András, Birkás Béla, Bors László, Botz Bálint, Csathó Árpád, Cséplő Péter, Csernus Valér, Dorn Krisztina, Ezer Erzsébet, Farkas József, Fekete Sándor, Feldmann Ádám, Füzesi Zsuzsanna, Gaszner Balázs, Gyimesi Csilla, Hartung István, Hegedűs Gábor, Helyes Zsuzsanna, Herold Róbert, Hortobágyi Tibor, Horváth Judit, Horváth Zsolt, Hudák István, Illés Enikő, Jandó Gábor, Jegesy Andrea, Kállai János, Karádi Kázmér, Kerekes Zsuzsanna, Koller Ákos, Komoly Sámuel, Kovács Bernadett, Kovács Norbert, Kozma Zsolt, Kövér Ferenc, Kricskovics Antal, Lenzsér Gábor, Lucza Tivadar, Mezősi Emese, Mike Andrea, Montskó Péter, Nagy Alexandra, Nagy Ferenc, Pál Endre, Péley Iván, Pethő Gábor, Pethőné Lubics Andrea, Pfund Zoltán, Pintér Erika, Porpáczy Zoltán, Pozsgai Gábor, Reglődi Dóra, Rékási Zoltán, Schwarcz Attila, Sebők Ágnes, Simon Gábor, Simon Mária, Sipos Katalin, Szapáry László, Szekeres Júlia, Szolcsányi Tibor, Tamás Andrea, Tényi Tamás, Tiringer István, Tóth Márton, Tóth Péter, Trauninger Anita, Vámos Zoltán, Varga József, Vörös Viktor
Kiadó:
Pécsi Tudományegyetem; Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft
Közreműködők:
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft
Dátum
2016.06.30.
Azonosító:
ISBN 978-963-642-631-6
Nyelv
Magyar
Terület:
2016, Magyarország
Tárgyszavak
placod, crista neuralis, gerincvelői ideg, agyideg, plexus, ganglion, perifériás ideg, akciós potenciál, chronaxia, refrakteritás, dysimmun neuropátiák, Guillain-Barré szindróma, krónikus gyulladásos neuropathiák, Charcot-Marie-Tooth (CMT) betegség, oligodendroglia, Toll-like receptorok, mikroRNS, neuruláció, Adrenocorticotrop Hormon (ACTH), velőcső, nucl. tractus solitarii, Edinger-Westphal mag, nucl. mesencephalicus n. trigemini, nucl. dorsalis n. vagi, pseudounipoláris sejt, ezüst impregnáció, Purkinje sejt, Piramissejt, axon, dendrit, mikroglia sejt, myelinhüvely, Corti-szerv, Vater-Pacini test, temporális diszperzió, kondukciós blokk, Charcot láb, DN4 kérdőív, szomatomotoros rendszer, neuromusculáris szinapszis, piramispálya, felső motoneuron, extrapiramidálisrendszer, bazális ganglionok, gamma-hurok, izomtónus, Parkinson-kór, Huntington-kór, neurotranszmitter, temperamentum, kisagy, mozgásszervi rehabilitáció, fájdalomérző pályák, vesztibuláris rendszer, tractus spinothalamicus, zsigeri fájdalom, patológiás fájdalom, neuropátiás fájdalom, protopathiás érzéskvalitások, epikritikus szenzoros rendszer, szomatoform zavar, mély agyi stimuláció, hallucináció, trigemino-autonom fejfájások, krónikus fájdalom, fejfájás, migrén, nem-szteroid gyulladásgátló analgetikum, fájdalomcsillapítók, spinal cord stimulator, deep brain stimulator, tükörneuron, autonóm idegrendszer, paraszimpatikus idegrendszer, szimpatikus idegrendszer, neuroendokrinológia, hypothalamo-hypophysealis rendszer, tobozmirigy, hypothalamus, tudatzavar, specifikus stressz-reakciók, stresszkezelés, limbikus rendszer, James–Lange-féle érzelemelmélet, Cannon–Bard-féle érzelemelmélet, kognitív rendszer, Papez-kör,, frontális lebeny, neurokognitív rendszerek, epilepszia betegség, EEG vizsgálatok, nagyskálájú agyi hálózatok, központi idegrendszeri depresszánsok, pszichomotor stimulánsok, hallucinogének, kannabisz, igazságügyi toxikológia, addiktológia, bio-pszicho-szociális orvoslás, viselkedéskontroll, dependencia, szociális kogníció, cselekvőképesség, téri-vizuális neglekt, agyi plaszticitás, pszichoszociális interakciók, személyiségelméletek, antiszociális személyiségzavar, stroke, agyi véráramlás autoregulációja, cerebrovascularis betegség, transiens ischaemiás attack, ischaemiás stroke, vérzéses stroke
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása