Ugrás a tartalomhoz

Magmás kőzetek és folyamatok - gyakorlati ismeretek magmás kőzetek vizsgálatához

Harangi Szabolcs, Dsc, Szakmány György, PhD, Józsa Sándor, PhD, Lukács Réka, PhD, Sági Tamás, MSc (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Magmás kőzetek és folyamatok - gyakorlati ismeretek magmás kőzetek vizsgálatához

Magmás kőzetek és folyamatok - gyakorlati ismeretek magmás kőzetek vizsgálatához

Harangi Szabolcs, Dsc

Szakmány György, PhD

Józsa Sándor, PhD

Lukács Réka, PhD

Sági Tamás, MSc

szerkesztette 
Harangi Szabolcs, DSc

lektor 
Pál-Molnár Elemér, PhD

ISBN 978-963-284-478-7

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonos írásos engedélyéhez kötött.

Készült a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0073 számú, „E-learning természettudományos tartalomfejlesztés az ELTE TTK-n” című projekt keretében. Konzorciumvezető: Eötvös Loránd Tudományegyetem, konzorciumi tagok: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, ITStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.


Tartalom

Köszönetnyilvánítás
I. Bevezetés
II. Bevezetés a magmás kőzettanba
II.1. Magma és magmás kőzetek
II.2. Kőzetalkotó és járulékos ásványok
II.3. Magmás kőzetek elnevezése, osztályozása
II.3.1. Magmás kőzetek nagyobb csoportokba sorolása
II.3.2. Mélységi magmás kőzetek osztályozása és elnevezése: a Streckeisen-féle módszer
II.3.3. A kőzetek kémiai összetétel alapján történő osztályozása, a TAS diagram
II.4. Magmás kőzetek és lemeztektonikai kapcsolatok
II.4.1. Óceáni hátságok (távolodó óceáni kőzetlemezek határa)
II.4.2. Szubdukciós környezetek (közeledő kőzetlemezek határa, az óceáni kőzetlemez alábukási zónája)
II.4.3. Lemezen belüli területek
II.5. Magmaképződés
II.5.1. A magmaképződés oka
II.5.2. Magmaképződés a földköpenyben: különböző összetételű bazaltos magmák kialakulása
II.6. Magmás differenciáció
III. Magmás kőzetek vizsgálata
III.1. Terepi magmás kőzethatározás
III.1.1. Előkészületek
III.1.2. Felszínalaktani megfigyelések, távgeológia
III.1.3. Mélységi magmás (intruzív) kőzetek
III.1.4. Szubvulkáni testek
III.1.5. Kiömlési (extruzív) és kitörési (explozív) magmás kőzettestek. Tűzhányók, azaz a vulkánok
III.1.6. Piroklasztitok
III.1.7. Nem magmás kőzettestek
III.1.8. Terepi biogeológia
III.1.9. A feltárás megismerése
III.1.10. A geológus kalapács
III.1.11. A geológus kalapács használata
III.1.12. Kőzetvizsgálat ütéssel (hang, szag, színváltozás)
III.1.13. A terepi kőzethatározást segítő legfontosabb eszközök
III.1.14. Mintagyűjtés terepen
III.2. Magmás kőzetek vizsgálata: makroszkópos kőzetvizsgálat alapjai
III.3. Kőzetalkotó elegyrészek és makroszkópos felismerésük
III.3.1. Színtelen elegyrészek
III.3.2. Színes elegyrészek
III.3.3. Akcesszóriák (mellékes vagy járulékos elegyrészek)
III.3.4. Egyéb akcesszóriák
III.3.5. Másodlagos elegyrészek
III.4. Kőzettani mikroszkóp és alkalmazása
III.4.1. A polarizációs mikroszkóp felépítése, részei
III.5. Kőzettani vékonycsiszolat készítése
III.6. Magmás kőzetek mikroszkópos vizsgálata
III.7. Kőzetalkotó elegyrészek és mikroszkópos felismerésük
III.7.1. Elsődleges, lényeges elegyrészek
III.7.2. Akcesszóriák
III.7.3. Másodlagos elegyrészek
III.7.4. Opakásványok
III.8. Magmás kőzetek szerkezete és szövete
III.8.1.A magmás kőzetek legfontosabb szövettípusai
III.9. Vulkáni törmelékes képződmények makroszkópos és mikroszkópos vizsgálata, genetikai besorolása
IV. Magmás kőzetek geokémiai vizsgálatok
IV.1. Fontosabb elemanalitikai vizsgálati módszerek
IV.1.1. Elektronmikroszkóp (mikroszonda)
IV.1.2. Röntgenfluoreszcens spektrometria (XRF, emissziós röntgenszínképelemzés)
IV.1.3. Neutronaktivációs analízis (INAA)
IV.1.4. Prompt-gamma neutronaktivációs analízis (PGNAA)
IV.1.5. ICP atomemissziós spektrometria (ICP-AES) és ICP-tömegspektrometria (ICP-MS
IV.1.6. Lézer-ablációs ICP tömegspektrometria (LA-ICP-MS)
IV.2. Elemek geokémiai rendszere, csoportosítása
IV.3. Alapvető kőzetkémiai számolások
IV.4. Ásványkémiai számolások
IV.4.1. Kationszám-számolás ásványok oxidos összetétel adataiból
IV.4.2. Fe3+-számítás mikroszondával mért összetétel adatokból
IV.4.3. Szélsőtagok számolása különböző kőzetalkotó ásványok kémiai összetételéből
IV.5. A megoszlási együttható fogalma
IV.6. Normált sokelemes diagramok
IV.7. Bevezetés a petrogenetikai modellszámításokba
IV.7.1. Nyomelemek viselkedése magmás folyamatokban: részleges olvadás
IV.7.2. Nyomelemek viselkedése magmás folyamatokban: frakcionációs kristályosodás
IV.7.3. Nyomelemek viselkedése magmás folyamatokban: egyéb petrogenetikai folyamatok (asszimiláció, magmakeveredés)
IV.7.4. Magmás kőzetek kémiai összetétele különböző tektonikai környezetekben
V. Rendszeres magmás kőzettan
V.1. Ultrabázisos kőzetek
V.2. Bázisos kőzetek
V.3. Neutrális (intermerdier) kőzetek
V.4. Savanyú kőzetek
V.5. Alkáli telítetlen kőzetek (foiditek)
V.6. Ritka-, speciális- illetve régen használt magmás kőzetnevek
VI. Magmás kőzetek a Kárpát-Pannon térségben
VI.1. Ultrabázisos kőzetek
VI.2. Bázisos kőzetek
VI.3. Neutrális (intermedier) magmás kőzetek
VI.4. Savanyú magmás kőzetek
VI.5. Alkáli magmás kőzetek
VII. Táblázatok
VII.1. Magmás kőzetalkotó ásványok szemrevételező (makroszkópos) felismerése folyamatábra magyarázata
VII.2. Kőzetalkotó ásványok fő optikai tulajdonságai
VII.3. CIPW normaszámítás
VII.3.1. A normaszámítás menete
VII.3.2. Példák
VII.3.3. Példák különböző magmás kőzettípusok CIPW normaértékeire
VII.3.4. Differenciációs indexek
VII.3.5. Alkalmazás
VIII. További ajánlott irodalom