Ugrás a tartalomhoz

Előadások a természetfilozófia történetéből

dr. Kampis György, dr. Rédei Miklós, dr. Ropolyi László, dr. Szegedi Péter, dr. Székely László, dr. Szigeti András, dr. Szilágyi László, dr. Vinkovics Márta, dr. Zágoni Miklós (2012)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Előszó

Előszó

A jegyzet egy évekkel ezelőtt indult vállalkozás része. Ennek során tanszékünk a korábbi általános jellegű társadalomtudományi orientáció követésétől a tudománytörténet és a tudományfilozófia művelése felé mozdult el. Fontos lépés volt ebben a folyamatban a természettudományos gondolkodás történeti alapjait feldolgozó Természetfilozófia-történet című tantárgy bevezetése. Azután pedig diákjainknak a magyar nyelvű anyagok iránti, mind gyakrabban hangsúlyozott igénye határozta meg azt a törekvést, amely a tárgyhoz tartozó jegyzet megszületéséhez vezetett.

Jegyzetünk felfogásukban sem egységes, itt-ott át is lapoló, önálló esszé jellegű írások gyűjteménye, nem pedig összefüggő koncepció alapján született írásmű. Talán nem érdektelen e tény oka. Hatalmas átfogása miatt a tárgy váltott előadókkal kerül megtartásra, előadónként óhatatlanul némileg eltérő hangsúlyokkal, ezzel együtt változó tartalmi és formai jegyekkel. Mivel szükségképpen ezek az előadások képezik a vizsga alapját, a szóban forgó sokszínűséget a jegyzetben is engedtük érvényesülni. E sajátosságot az olvasó figyelmébe ajánlva, azt reméljük ugyanakkor, hogy a gyűjtemény a jelenlegi formájában is alkalmas lesz arra, hogy – az időközben bevezetett, illetve jelenleg bevezetés alatt álló új tantárgyainkkal együtt – a Természettudományi Kar hallgatóinak tájékozódását a természettudomány és a filozófia határterületeinek ötvözésével szolgálja.

Hasonló vállalkozásokkal való összehasonlításra kevés lehetőségünk adódott: magyar nyelven még nem létezik kifejezetten természetfilozófia-történeti jegyzet vagy tankönyv, s anyagunk az általunk ismert külföldi példákénál is jóval teljesebb. Ott leggyakrabban egy-egy korszak vagy gondolatkör – igaz, alaposabb, monográfiai jellegű, és ezért más célokat követő – elemzésére vállalkoznak. Mindazonáltal a valódi teljességre való törekvés éppenséggel nem szerepelt a mi célkitűzéseink között sem, amelyeket inkább az előadók egyéni érdeklődése és kompetenciánk korlátai rajzoltak körül.

Végezetül megköszönjük kollégáink és volt hallgatóink megjegyzéseit, és leendő olvasóink majdani kritikáit.

Budapest, 1997. április 12.-én.

Kampis György