Ugrás a tartalomhoz

A biokémia és molekuláris biológia alapjai

Nyitray László, Pál Gábor (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

14.14. A tRNS-ek érése prokariótákban és eukariótákban

14.14. A tRNS-ek érése prokariótákban és eukariótákban

A prokarióta és az eukarióta transzfer RNS-ek érése annyira hasonló, hogy egyetlen közös ábrán illusztrálható (lásd 14.28. ábra).

14.28. ábra: A tRNS-ek érése

14.28. ábra: A tRNS-ek érése

A 14.28. ábra egy eukarióta tRNS elsődleges processzálását mutatja be, de alapvetően ugyanígy zajlik a prokarióta folyamat is. A rózsaszínnel jelzett részletek kerülnek eltávolításra. Az RN-áz-D és RN-áz-P minden élőlényben előforduló nukleázok, amelyek RNS-t és fehérjét tartalmazó komplexek.

Az E. coli RN-áz-P a fehérjerész nélkül is aktív, vagyis ez a katalitikus RNS-ek (ribozimek) egy újabb példája. Ezt ismerte fel és bizonyította Sidney Altman, aki 1989-ben Thomas Cech-vel megosztva orvosi Nobel-díjat kapott.

A processzálás során először az 5’-, majd a 3’-vég rövidül. Az eukarióta tRNS gének mindegyikéből, a prokarióták némelyikéből hiányzik az érett tRNS vég alapvető fontosságú CCA 3’ végének (lásd transzlációnál) trinukleotidja.

A hiányzó CCA részt egy speciális enzimrendszer pótolja. A bázisok jó része specifikus módon módosul, ami a jellegzetes tRNS térszerkezet kialakulásának elengedhetetlen feltétele. Intronok csak az eukarióta tRNS-ekben fordulnak elő.

Mindkét említett ribozim határozott térszerkezettel bír, ahogyan az egy enzimtől el is várható. A Thomas Cech által felfedezett önmagát kivágó intron egy határozott térszerkezetű RNS szintén határozott térszerkezetű eleme (lásd 14.29. ábra).

14.29. ábra: ATetrahymenaönmagát kivágó intronját tartalmazó RNS. Az intront aranyszín jelzi

14.29. ábra: A Tetrahymena önmagát kivágó intronját tartalmazó RNS. Az intront aranyszín jelzi

 Az egyes színek eltérő doméneket jeleznek. A határozott térszerkezetű RNS-ek esetében is használatos a domén elnevezés, ami csakúgy, mint a fehérjéknél, itt is önálló feltekeredésre képes láncrészt jelent.

A 14.30. ábra egy RNáz P és egy éppen processzálódó tRNS komplexét mutatja be. Világoskék jelzi az RNáz P RNS részét, lila a kisméretű fehérjekomponens, aminek jelenléte kóli RNáz P esetében nem szükséges feltétele az enzimreakciónak. A narancssárga szín a tRNS-t jelzi.

14.30. ábra: Az RNáz P és egy tRNS komplexe

14.30. ábra: Az RNáz P és egy tRNS komplexe