Ugrás a tartalomhoz

A biokémia és molekuláris biológia alapjai

Nyitray László, Pál Gábor (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

14.13. A riboszómális RNS-ek érése prokariótákban és eukariótákban

14.13. A riboszómális RNS-ek érése prokariótákban és eukariótákban

Az rRNS-ek és tRNS-ek mind prokariótákban, mind eukariótákban nagymértékű processzáláson mennek keresztül. Az itt szereplő lépések zöme egy nagy RNS átirat szekvencia specifikus feldarabolását jelenti, nem jár két szakasz összekapcsolásával, vagyis nem splicing történik.

Természetesen a mechanizmus is más, specifikus endonukleázok végzik a hasításokat.

Emellett egyes így keletkezett termékekből intronok is eltávoznak, tehát az esetek egy kisebb részében splicing is történhet. Ilyenkor a splicingban vagy önhasító intron szerepel, vagy a spliceoszóma végzi a kivágást és az exonok összeillesztését. A 14.26. ábra egy prokarióta rRNS gén első átiratának, a 30S RNS-nek a processzálását mutatja be.

A kólibaktériumnak 7 kópia 30S RNS génje van. (A hatalmas molekulák, vagy molekula- komplexek méretét az ultracentrifugában történő ülepedés sebességén keresztül lehet meghatározni, ezzel kapcsolatos az „S”, a Svedberg-egység, lásd 6.2.3.1.fejezet) Az intenzíven szaporodó baktériumnak ugyanis rendkívül nagy mennyiségű fehérjét kell szintetizálnia, amit csak akkor képes elegendően rövid idő alatt megtenni, ha nagyon nagy számban állít elő riboszómákat. A nagyszámú riboszómához természetesen hatalmas ütemben kell gyártani a riboszómális RNS-eket. A 7 kópia éppen ezt teszi lehetővé, hiszen így a baktérium genomján egy időben 7 helyen mehet végbe a transzkripció.

14.26. ábra: A prokarióta rRNS-ek érése

14.26. ábra: A prokarióta rRNS-ek érése

A 7 kópiáról ugyanazok az rRNS termékek keletkeznek, de az elválasztó szakaszok hossza eltérő. A három rRNS mellett az egyik tRNS is itt kódolódik. A folyamatban szekvencia-specifikus metilázok, valamint metiláltság és szekvencia specifikus endonukleázok szerepelnek.

Az eukariótáknál 4 eltérő rRNS van, ezekből 3-nak közös elsődleges átirata van, amelyet az RNS-polimeráz I enzim készíti el (lásd 14.27. ábra).

14.27. ábra: Az eukarióta rRNS-ek érése

14.27. ábra: Az eukarióta rRNS-ek érése

A processzálás a sejtmagvacskában (nukleólusz) zajlik le, és kisméretű RNS-eket is tartalmazó RNS-fehérje komplexeket igényel. Ezek hasonlítanak a spliceoszómákhoz. A negyedik eukarióta rRNS az 5SrRNS. Ez a tRNS-ekkel együtt olyan elsődleges átiratból keletkezik, amelyet az RNS-polimeráz III készít el.