Ugrás a tartalomhoz

A biokémia és molekuláris biológia alapjai

Nyitray László, Pál Gábor (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

14.12. Az eukarióta mRNS 3’ végének processzálása

14.12. Az eukarióta mRNS 3’ végének processzálása

Az eukarióta mRNS-ek közös jellemzője, hogy a 3’ végükön számos adenozin csoport követi egymást, vagyis poliA végük van. A poliA-farkat egy összetett enzim komplex alakítja ki (lásd 14.25. ábra).

A kialakítás helyét az RNS szekvenciája alapján ismeri fel a komplex. Az egyik jel egy konzervatív szekvencia, az AAUAAA részlet. Ehhez kötődve az enzim komplex egyik eleme, egy endonukleáz a jelhez képes downstream irányban hasítja az RNS láncot. A komplex egy másik enzim komponense, a poliadenilát-polimeráz ATP szubsztrátot használva „normális”, de poliA szerkezetű RNS láncot hoz létre (templát-független polimeráz). A komplex bizonyára egy sor szűkebb értelemben vett szekvencia-specifikus elemet is tartalmaz, hiszen a poliA részlet hossza RNS-függő.

A poliA funkciói nem teljesen tisztázottak, de az azt létrehozó enzim komplex valószínűleg részt vesz a transzkripció terminációjában, míg maga a poliA az eukarióta RNS életidejére lehet hatással. A jelenlegi elképzelés szerint minél hosszabb a poliA részlet, annál lassabban bomlik le az RNS.

14.25. ábra: Az eukarióta mRNS-ek poliA végének kialakítása

14.25. ábra: Az eukarióta mRNS-ek poliA végének kialakítása