Ugrás a tartalomhoz

A biokémia és molekuláris biológia alapjai

Nyitray László, Pál Gábor (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

13.10. A replikáció terminációs fázisa

13.10. A replikáció terminációs fázisa

A köralakú bakteriális kromoszóma origóval szemközti részén olyan terminátor szekvenciák vannak, melyek a „Tus” (Terminális Utilization Substance) fehérje szelektív kötőhelyei (lásd 13.19. ábra).

A terminátor szekvenciák nem szimmetrikusak. Két blokkban egymással ellentétes orientációban állnak. A szekvencia irányától függően a Tus fehérje is adott irányban kötődik. Az egyik irányból érkező replikációs villát a Tus fehérjék átengedik, míg a másik irányból érkezőt mintegy csapdaként nagymértékben lelassítják. Ezáltal a két villa a két Tus blokk közötti területen, tehát szabályozott helyen találkozik egymással.

13.19. ábra: A replikáció terminációja kóliban

13.19. ábra: A replikáció terminációja kóliban

Mivel a szülői DNS szálak egymás köré tekerednek, topoizomerázok nélkül a replikáció eredményeként létrejött két duplaszálú DNS annyiszor tekeredne egymás köré, ahány hélix menet volt a szülői DNS-ben. A replikáció közben a topoizomeráz II szünteti meg az egymás köré tekeredettség legnagyobb részét, míg a legvégén maradó összefonódást a topoizomeráz IV oldja fel (lásd 13.20. ábra).

13.20. ábra: A két egymásköré tekeredő duplaszálú DNS-t a topoizomeráz IV enzim választja szét

13.20. ábra: A két egymásköré tekeredő duplaszálú DNS-t a topoizomeráz IV enzim választja szét