Ugrás a tartalomhoz

A biokémia és molekuláris biológia alapjai

Nyitray László, Pál Gábor (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

13.8. A replikáció iniciációs fázisa

13.8. A replikáció iniciációs fázisa

A biopolimerek (DNS, RNS, polipeptid) monomerekből történő szintézise 3 szakaszra osztható: iniciáció (lánckezdés), elongáció (lánchosszabbítás) és termináció (lánczárás). A DNS replikáció szabályozott lépése az iniciáció. A folyamat a kóli kromoszóma egy speciális szakaszán, az oriC részen indul (lásd 13.14. ábra).

Az oriC régió 13 bázispáros illetve 9 bázispáros ismétlődő szekvenciái specifikus felismerő helyet jelentenek az origóhoz kötődő fehérjék számára. Ezek kötése a 9 bázispáros ismétlődésekhez a kettős lánc 13 bázispáros ismétlődő részeknél történő felnyílásához vezet. Az egyszálúvá vált részek mellett létrejönnek az első primerek. A replikáció során az origó 11 darab GATC szekvenciájú részletének adenin bázisa a templát DNS-en metilálódik, míg az új szál a következő iniciációig ezen a szakaszon metilálatlan marad.

A 13.3. táblázat foglalja össze azokat a fehérjéket, amelyek az iniciáció folyamatában részt vesznek.

13.3. táblázat: Az iniciáció fázisában résztvevő fehérjék

13.3. táblázat: Az iniciáció fázisában résztvevő fehérjék

13.14. ábra: A kóli replikációjának iniciációs fázisa

13.14. ábra: A kóli replikációjának iniciációs fázisa