Ugrás a tartalomhoz

A biokémia és molekuláris biológia alapjai

Nyitray László, Pál Gábor (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

13.2. A DNS replikációval kapcsolatos alapvető kérdések

13.2. A DNS replikációval kapcsolatos alapvető kérdések

A replikáció mechanizmusával kapcsolatban a Watson-Crick modell megjelenését követően azonnal számos alapvető kérdés vetődött fel:

A DNS replikáció során az újonnan keletkező szálak egymással képeznek kétszálú DNS-t (konzervatív modell), vagy a régi szálakkal jönnek létre vegyes régi-új kétszálú DNS hibridek (szemikonzervatív modell), vagy netán az új és a régi szálak egy láncon belül keverve fordulnak elő (mozaikos modell)?

Kémiai szempontból hogyan zajlik az új DNS szálak szintézise, és mi az energia-forrása a szintézisnek?

Milyen irányban zajlik a DNS szál szintézise – először az 5’- vég jön létre, és innen halad a folyamat a 3’-vég felé, vagy éppen fordítva?  Netán vegyesen mindkettő zajlik?

Hol, és hogyan kezdődik el a replikáció, és hogyan fejeződik be?

Milyen enzimek katalizálják a folyamatot, és hogyan zajlik a katalízis molekuláris részleteiben?

Milyen pontossággal másolódik le a DNS szekvenciája?

Milyen mechanizmusok biztosítják az információ hű másolását és megőrzését?

Ebben a fejezetben ezeknek a kérdéseknek a kifejtésére és megválaszolására kerítünk sort.