Ugrás a tartalomhoz

A biokémia és molekuláris biológia alapjai

Nyitray László, Pál Gábor (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

8.3. Az enzimek osztályozása

8.3. Az enzimek osztályozása

Az élő szervezetben működő különböző enzimek száma hatalmas, így annak érdekében, hogy a kutatók egyértelműen tudjanak egy-egy enzimre hivatkozni, létre kellett hozni egy egyértelmű osztályozási rendszert, egyfajta katalógust. Ezt mutatja be a 8.4. táblázat.

8.4. táblázat: Az enzimek reakciótípus szerinti osztályozása

8.4. táblázat: Az enzimek reakciótípus szerinti osztályozása

Az enzimek katalogizálásánál egy négyszintű beosztást alkottak, mellyel végül minden enzim egy négyjegyű kódszámmal azonosítható. Az első szintet a katalizált kémiai reakció szerint hat csoportra osztották fel. Ennek megfelelően hat enzim osztályt különítettek el az alábbiak szerint: oxidoreduktázok, transzferázok, hidrolázok, liázok, izomerázok és ligázok.

A beosztás többi elvét a hexokináz enzim példáján mutatjuk be. Az enzim-katalógusban a hexokináz a 2.7.1.1. sorszámot kapta, mivel ez az enzim egy transzferáz, vagyis a 2. osztályba tartozik, a transzferált csoport egy foszforil-csoport (7. típus), a foszfotranszfer hidroxilra történik (1. típus), és a foszfotranszfer D-glükózra történik (1. típus).