Ugrás a tartalomhoz

A biokémia és molekuláris biológia alapjai

Nyitray László, Pál Gábor (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A. függelék - Függelék

A. függelék - Függelék

Az e-jegyzethez kapcsolódó animációk

„Egy sejt belső élete” (Inner Life of a Cell, © 2006 President and Fellows of Harvard College. Created by Alain Viel, PhD and Robert Lue, PhD in collaboration with XVIVO, LLC and John Liebler, Lead Animator). Az animációt a szerző bocsájtotta a rendelkezésünkre és a Harvard Egyetem szíves hozzájárulásával mutatjuk be (lásd 1. animáció).

Az animáció egy, a vérerek belső falán végiggördülő fehérvérsejt működésébe enged bepillantást. Az intracelluláris folyamatok közül a sejtmembrán és a sejtváz dinamikája, egy motorfehérje (a kinezin transzport motor mozgása egy mikrotubulus mentén) működése, valamint a transzláció lépései és egy extracelluláris szabályozó fehérje exocitózisa kerül bemutatásra a résztvevő fehérjék valós térszerkezeti modelljei felhasználásával.

Az animáció online megtekinthető itt: http://multimedia.mcb.harvard.edu/

1. animáció: Egy sejt belső élete” (The Inner Life of a Cell)

1. animáció: Egy sejt belső élete” (The Inner Life of a Cell)

A „Body code” című video a fő molekuláris biológia folyamatokat (A DNS és a kromoszómák szervezédőse, replikáció, transzkripció, transzláció) mutatja látványos molekuláris grafikai animáció formájában (lásd 2. animáció). Az animációt a szerző, Drew Berry szíves hozzájárulásával mutatjuk be. Az animáció számos egyéb biológiai animációval együtt megtekinthető a Walter and Eliza Hall Institute (Victoria, Australia) honlapján: http://www.wehi.edu.au/education/wehitv/.

2. animáció: „Body code” (molekuláris biológiai folyamatok molekuláris grafikai animációja)

2. animáció: „Body code” (molekuláris biológiai folyamatok molekuláris grafikai animációja)

Az e-jegyzet anyagához kapcsolódó alábbi animációkat (lásd 3. animáció- 13. animáció) a Howard Hughes Medical Institute (HHMI) bocsájtotta rendelkezésünkre. Az eredeti forrásuk: http://www.hhmi.org/biointeractive

3. animáció: A humán DNS információtartalma

3. animáció: A humán DNS információtartalma

(forrás: http://www.hhmi.org/biointeractive/coding-sequences-dna)

4. animáció: Sarlósejtes vérszegénységet okozó hemoglobin mutáció

4. animáció: Sarlósejtes vérszegénységet okozó hemoglobin mutáció

(forrás: http://www.hhmi.org/biointeractive/sickle-cell-anemia)

5. animáció: A DNS kémiai szerkezete

5. animáció: A DNS kémiai szerkezete

(forrás: http://www.hhmi.org/biointeractive/chemical-structure-dna)

6. animáció: A DNS magasabbrendű szerkezeti formái

6. animáció: A DNS magasabbrendű szerkezeti formái

(forrás: http://www.hhmi.org/biointeractive/dna-packaging)

7. animáció: A replikáció mechanizmusa

7. animáció: A replikáció mechanizmusa

(forrás: http://www.hhmi.org/biointeractive/dna-replication-advanced-detail)

8. animáció: Az eukarióta transzkripció mechanizmusa

8. animáció: Az eukarióta transzkripció mechanizmusa

(forrás: http://www.hhmi.org/biointeractive/dna-transcription-advanced-detail)

9. animáció: A transzláció mechanizmusa

9. animáció: A transzláció mechanizmusa

(forrás: http://www.hhmi.org/biointeractive/translation-advanced-detail)

10. animáció: Az eukarióta transzkripció szabályozása

10. animáció: Az eukarióta transzkripció szabályozása

(forrás: http://www.hhmi.org/biointeractive/regulation-eukaryotic-dna-transcription)

11. animáció: Klónozás plazmid vektorba EcoRI enzimmel

11. animáció: Klónozás plazmid vektorba EcoRI enzimmel

(forrás: http://www.hhmi.org/biointeractive/genetic-engineering)

12. animáció: Polimeráz láncreakció

12. animáció: Polimeráz láncreakció

(forrás: http://www.hhmi.org/biointeractive/polymerase-chain-reaction)

13. animáció: DNS-szekvenálás láncterminációs módszerrel

13. animáció: DNS-szekvenálás láncterminációs módszerrel

(forrás: http://www.hhmi.org/biointeractive/sanger-method-dna-sequencing)