Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a tudományfilozófiába

Gulyás László, Kampis György, Kutrovátz Gábor, Ropolyi László, Soós Sándor, Szegedi Péter (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

5.4 Hivatkozások

5.4 Hivatkozások

Berger, Peter L., Luckmann, Thomas (1998 [1966]): A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés. Tomka Miklós ford. Budapest: Jószöveg Műhely Kiadó.

Bloor, David (1999b): Anti-Latour. In Studies in History and Philosophy of Science, 30A (1): 81-112.

Bloor, David (1999c): „Reply to Bruno Latour”, in Studies in History and Philosophy of Science, 30A (1): 131-136.

Callon, Michel, Latour, Bruno (1992): „Don`t Throw the Baby Out with the Bath School! A Reply to Collins and Yearley”, in (Pickering, 1992): 343-368.

Collins, Harry M., Yearley, Steven (1992): „Epistemological Chicken, és Journey Into Space”, in: (Pickering, 1992): 301-326, és 369-389.

Collins, Harry, Pinch, Trevor (1994 [1993]): The Golem. What everyone should know about science. Cambridge, New York and Melbourne: Cambridge University Press.

Crease, Robert P. (szerk.) (1997): „Hermeneutics and the Natural Sciences”, in: Man and World. Special Issue, 30(3): 259-411.

Eger, Martin (1997): „Achievements of the hermeneutic-phenomenological approach to natural sciences”, in: Man and World, 30(3): 343-367.

Eger, Martin (2001): „A természettudomány hermeneutikai-fenomenológiai megközelítésének teljesítményei”, in: Hermeneutika és a természettudományok (szerk. Schwendtner Tibor, Ropolyi László, Kiss Olga), Áron, Budapest, 351-384.

Fuller, Steve (2000): Thomas Kuhn: A Philosophical History for Our Times. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Habermas, Jürgen (1985 [1981]): A kommunikatív cselekvés elmélete (I-II). Felkai Gábor és Király Edit ford. Budapest: ELTE Filozófiaoktatók Továbbképző és Információs Központja és Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ.

Held, Klaus (2001): „Horizont és szokás. Husserl életvilág-tudománya”, Toronyai Gábor ford. in: Metszéspontok. A hermeneutika és a fenomenológia határvidékén. Schwendtner Tibor szerk., Budapest, L`Harmattan Kiadó. 115-130.

Hernádi, Miklós (szerk.) (1984): A fenomenológia a társadalomtudományban. Válogatás. Hernádi Miklós, Szalai Pál és Zemplényi Ferenc ford. Budapest: Gondolat.

Knorr Cetina, Karin (1992): „The Coach, the Cathedral, and the Laboratory: On the Relationship between Experiment and Laboratory in Science”, in: (Pickering, 1992): 113-138.

Kuhn, Thomas S. (1970): „Reflections on my Critics”, in: Criticism and the Growth of Knowledge. Lakatos, Imre, Musgrave, Alan szerk., 231-278. Cambridge: Cambridge University Press.

Kuhn, Thomas S. (1984 [1962]): A tudományos forradalmak szerkezete. Bíró Dániel ford. Budapest: Gondolat.

Latour, Bruno (1987): Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Milton Keyes: Open University Press.

Latour, Bruno (1999a [1993]): Sohasem voltunk modernek, Gecser Ottó ford. Budapest: Osiris.

Latour, Bruno (1999b): „For David Bloor ... and Beyond: A Reply to David Bloor`s `Anti-Latour`”, in: Studies in History and Philosophy of Science, 30A (1): 113-129.

Latour, Bruno (1999c): Pandora`s Hope. Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press.

Pickering, Andrew, (szerk.) (1992): Science as Practice and Culture. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Rouse, Joseph (1987): Knowledge and Power. Toward a Political Philosophy of Science. Ithaca and London: Cornell University Press.

Schwendtner, Tibor (1991): „Párhuzamok Heidegger és Kuhn tudományfelfogásában”, in Magyar Filozófiai Szemle, 35(3): 285-315.

Stalder, Felix (1997): „Actor-Network-Theory and Communication Networks: Toward convergence”, in: http://www.fis.utoronto.ca/~stalder/html/Network_Theory.html

Stalder, Felix (2000): „Beyond constructivism: towards a realistic realism. A review of Bruno Latour`s Pandora`s Hope”, in: http://www.fis.utoronto.ca/~stalder/html/pandora.html