Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés a tudományfilozófiába

Gulyás László, Kampis György, Kutrovátz Gábor, Ropolyi László, Soós Sándor, Szegedi Péter (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem

1.5 A tudományfilozófia 3 alapvető kérdésköre

1.5 A tudományfilozófia 3 alapvető kérdésköre

A tudományfilozófia létrejötte nyomán természetesen azonnal aktuálissá válik a tudományok működésében megfigyelhető, valamint az elemzéseik során hasznosnak bizonyuló filozófia elvek, eszmék, rendszerek folyamatos át-, meg átértékelése, a „bevett nézetek” kritikai elemzése, a filozófiai gondolkodás korábban említett nyitottságából és vége-érhetetlenségéből adódó újabb és újabb változatainak létrehozása. Ennek következtében a tudományfilozófia is dinamikusan változik, s a tudományfilozófia új változatainak keletkezését diagnosztizálhatjuk. Ezzel együtt fontos észrevenni, hogy az összes tudományfilozófiában megtalálhatjuk 3 fontos kérdéskör tárgyalását. Ezek a következők:

  • Mi a tudomány?

  • Hogyan működik?

  • Hogyan változik?

A tudományfilozófiával ismerkedő olvasó az álláspontok, megállapítások, szemléletmódok sokaságával fog találkozni s könnyen elveszhet a tudományfilozófiai nézetek kavalkádjában. Amennyiben ez bekövetkezne, bizonyosan érdemes felidézni, hogy végül is miről van szó, tulajdonképpen miről is értekeznek a neves szerzők? Ennek megítélésében jó segédletnek tűnik a fentebb említett három kérdés felidézése, s a szóban forgó tudományfilozófiai megállapítások tanulmányozása és megítélése abból a szempontból, hogy vajon milyen adalékokat szolgáltatnak eme alapvető kérdések megválaszolásához?