Ugrás a tartalomhoz

Fizikatörténeti szöveggyűjtemény

Szegedi Péter (2013)

ELTE-TTK

Hivatkozások

Hivatkozások

 • [Ariszt] Arisztotelész, A természet - Physica, LHarmattan, 2010. Fordította: Bognár László

 • [Bacon] Francis Bacon, Novum Organum I. - Új Atlantisz, Nippon, 1995. Fordította: Csatlós János

 • [Cohen] I. B. Cohen, Introduction to Newtons "Principia", Cambridge University Press, 1971.

 • [GB] C. I. Gulian és I. Banu (szerk.), Giordano Bruno, Galilei, Campanella, Művelt Nép, 1952. Fordította: Jánosházy György

 • [GGErv] Galilei, Matematikai érvelések és bizonyítások két új tudományág, a mechanika és a mozgások köréből, Európa, 1986. Fordította: Dávid Gábor

 • [GGParb] Galilei, Párbeszédek a két legnagyobb világrendszeről, a ptolemaiosziról és a kopernikusziról, Kriterion, 1983. Fordította: M. Zemplén Jolán (http://mek.oszk.hu/00500/00557/)

 • [Hall] A. R. Hall and M. B. Hall, Unpublished scientific papers of Isaac Newton, Cambridge University Press, 1962.

 • [HuyHo] Christian Huygen, Horologium oscillatorum sive de motu pendulorum ad horologia aptato demonstrationes geometricae, Párizs, 1673. (http://ebooks.library.cornell.edu/k/kmoddl/toc_huygens1.html, angolul: www.17centurymaths.com/contents/huygenscontents.html)

 • [Kuhn] Thomas S. Kuhn, A tudományos forradalmak szerkezete, Osiris, 2002.

 • [LC] A Leibniz-Clarke levelezés, LHarmattan, 2005. Fordította: Bálint Péter

 • [Leib] Leibniz válogatott filozófiai írásai, Európa, 1986.

 • [Newt] Szegedi Péter (szerk.), Newton válogatott írásai, Typotex, 2003.