Ugrás a tartalomhoz

A gyógyszertechnológia alapjai

Dr. Dévay Attila (2013)

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

A gyógyszertechnológia alapjai

A gyógyszertechnológia alapjai

Dévay, Attila

PTE Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Szilárd, Pál

egyéb fejlesztő 

Tivadar, Pernecker

egyéb fejlesztő 

Péter, Diós

egyéb fejlesztő 

Czulák, Szilvia

műszaki szerkesztő 

Bencze, Zsolt

műszaki szerkesztő 

Copyright 2013, Dévay Attila

2013


Ajánlás „A gyógyszertechnológia alapjai” című tankönyv elé

Ez a tankönyv komoly hiányosságot pótol, mivel jelenleg nincs nyomtatott anyag a gyógyszerészhallgatók egyik legfontosabb tantárgyához, a gyógyszertechnológiához. Legutoljára 2001-ben (12 évvel ezelőtt!) jelent meg technológiai témájú könyv, Rácz István és Selmeczi Béla szerkesztésében, a három kötetes Gyógyszer-technológia 2. bővített és átdolgozott kiadása. Ez a kiadvány inkább kézikönyv volt. Bár a graduális képzésben részt vevő hallgatók is használhatták, de igazán a szakgyógyszerész jelöltek felkészüléséhez nyújtott segítséget, és az ipari gyógyszerészek képzését, továbbképzését szolgálta. Tudomásom szerint jelenleg hozzáférhetetlen. Ezért (is) örömmel kell üdvözölni Dévay Attila és munkatársai vállalkozását, amely régóta várt hallgatói igényt elégít ki, és eredményesen szolgálja a graduális hallgatók oktatását.

Dévay Attila méltó folytatója a hazai gyógyszertechnológiai tankönyvírásnak. Az első egyetemi tankönyvet Dávid Lajos szegedi professzor írta. A három kötetes Gyógyszerészet – melyet a szerző saját kiadásában adott ki – harmadik kötete foglalkozik gyógyszer-technológiával. (Ez a kötet éppen 75 évvel ezelőtt jelent meg.) Elmondható erről a könyvről, hogy a kor tudományos eredményeit magas szinten tárta a hallgatók elé.

A háború után, 1959-ben jelent meg Pandula Egon Gyógyszerészet c. nagy volumenű tankönyve, amely főként a gyógyszertári gyógyszerkészítéssel kapcsolatos ismeretanyagot tárgyalta. Pandula, – Takács Gézával közösen – Ipari gyógyszerészet című és témakörű könyvet is írt, amely 1964-ben jelent meg. Újabb kiadása sajnos nincs.

Az első valóban, címében is gyógyszertechnológia tankönyvet Kedvessy György írta, és az első kiadás 1965-ben jelent meg. Ezt további 3 kiadás követte. Ez a tankönyv a gyógyszertechnológiát - a korabeli angol és német nyelvű tankönyvekhez hasonlóan – fizikai kémiai, kolloidikai és műszaki kémiai alapokon tárgyalta, és közel 3 évtizeden át szolgálta a gyógyszerészképzést.

A tankönyvekkel szemben a nagy német költő-fejedelem, Johann Wolfgang Goethe fogalmazta meg a legfontosabb elvárást: „A tankönyv vonzó legyen; ilyenné akkor válhatik, ha a tudás és a tudomány legderűsebb, legkönnyebben hozzáférhető részét nyújtja.” Ezt az elvárást – úgy gondolom, – A gyógyszertechnológia alapjai c. tankönyv kielégíti, mert a szerző igyekezett a gyógyszerkészítés és –gyártás minden jelenségében az érdekeset, a vonzót, a hasznosat és korszerűt megragadni.

45 éves oktatói tapasztalattal a hátam mögött, sok külföldi tankönyv áttanulmányozása után túlzás nélkül elmondhatom, hogy ez a könyv gazdag tartalmú, élvezetes, olvasmányos és jól tanulható tankönyv. Kívánom, hogy a hallgatóság eredményesen és sikerrel forgassa ezt a fontos oktatási eszközt.

Szeged, 2013. februárjában

Prof. Dr. Erős István

ny. egyetemi tanár

a gyógyszertudományok doktora

Tartalom

Előszó
1. A gyógyszertechnológia fogalma és rövid története a jelen korig
2. Gyógyszeranyagok
Ásványi eredetű anyagok
Növényi gyógyszerek
Illóolajok
Növényi eredetű egyéb anyagok
Állati eredetű anyagok
Szintetikus eredetű anyagok
Biológiai gyógyszerek
Nanoanyagok
Hatóanyagok
Segédanyagok
Vivőanyagok
Készítményalapok
3. A gyógyszertechnológiai művelettan alapjai
4. A gyógyszertechnológia biofarmáciai alapjai
5. Kísérlettervezés és optimalizálás
6. Gyógyszeranyagok mérése
Tömegmérés
Térfogatmérés
7. Hőközlés
8. Hőelvonás
9. Bepárlás és desztillálás
10. Keverés
Folyadékok keverése
Félszilárd anyagok keverése
Szilárd anyagok keverése
11. Az oldás művelete,gyógyszeres oldatok készítése
Oldhatóság
Oldhatóság növelése
Oldódási sebesség
12. Diszpergálás
Szuszpenziók
Emulziók
13. Félszilárd gyógyszerformák technológiája
Kenőcsök és krémek készítése
Kúpkészítés
Hüvelygolyók, hüvelykúpok készítése
Gyógyszeres pálcikák készítése
Szilárd diszperziók
Extrudálás
14. Kivonás
15. Sajtolás
16. Kristályosítás
17. Szűrés
18. Ülepítés
19. Szárítás
20. Aprítás
21. Szitálás
22. Fluidizáció
A fluidizációs eljárás alkalmazásának előnyei
A fluidizációs eljárás alkalmazásának hátrányai
Porkihordás
23. Granulálás
A kötések kialakulásának elmélete
1.1.1. Adhéziós és kohéziós erők hatása immobil folyadék filmekben
1.1.2. Határfelületi erők jelentősége mobil folyadék filmekben
1.1.3. Szilárd hidak kialakítása
1.1.4. A szilárd részecskék közötti vonzó erők jelentősége
1.1.5. Mechanikai összekapcsolódás
A szemcseképződés mechanizmusa
1.1.6. Magképződés (nukleáció)
1.1.7. Átalakulás
1.1.8. Szemcsenövekedés és gömbölyödés
Granulátumok előállítása
1.1.9. Száraz granulálás
1.1.10. Olvasztásos granulálás (szinter granulátumok előállítása)
1.1.11. Nedves granulálás
24. Tablettázás
Tablettázógépek
1.1.12. Excenteres tablettázó gépek
1.1.13. Körforgós tablettázó gépek
Tablettázási eljárások
1.1.14. Közvetlen préselésen alapuló tablettázás
1.1.15. Száraz granuláláson alapuló tablettázás
1.1.16. Nedves granuláláson alapuló tablettázás
1.1.17. Különleges tablettázási technológiák
Tabletták alkalmazásának előnyei
Tabletták alkalmazásának hátrányai
Tablettázási segédanyagok alkalmazási lehetőségei
A lubrikáció elősegítése préselést követően
Tabletták szétesésének biofarmáciai és gyógyszertechnológiai szempontjai
Tapadás és ragadás elkerülése a préselés során
A préselést követően a tabletták kalaposodásának és lemezesedésének elkerülése
Tabletták tömegingadozásának csökkentése
25. Kapszulázás
Kapszula típusok
1.1.18. Ostyakapszula
1.1.19. Lágy zselatin kapszula
1.1.20. Kemény zselatin kapszula
Kapszulázás
1.1.21. Gyógyszertári kapszulázás
1.1.22. Középüzemi kapszulázás
1.1.23. Ipari kapszulázás
26. Bevonatos típusú készítmények előállítása
Drazsírozás
Bevonás porlasztással
Filmbevonás
1.1.24. A filmbevonás segédanyagai
1.1.25. Fluidizációs bevonás
1.1.26. A fimbevonatok hibái
Tablettabevonás száraz úton
Csomagolás
27. Multipartikuláris szilárd gyógyszerformák
Multipartikuláris mikro-gyógyszerkészítmények
1.1.27. Minitabletták
1.1.28. Mikropelletek
1.1.29. Mikrokapszulák
Multipartikuláris nano-gyógyszerkészítmények
28. Aszeptikus gyógyszerkészítés, parenterális gyógyszerkészítmények előállítása
Sterilezési eljárások
1.1.30. Sterilezés száraz hővel
1.1.31. Sterilezés nedves hővel
1.1.32. Sterilezés sugárzással
1.1.33. Sterilezés szűréssel
1.1.34. Sterilezés kémiai anyagokkal
1.1.35. Sterilezés gázokkal
1.1.36. Antimikrobás hatású folyékony kémiai szerek alkalmazása
1.1.37. Plazmasterilezés
A sterilezés hatásfokának ellenőrzése
Steril gyógyszerkészítmények