Ugrás a tartalomhoz

Gumik kémiája és technológiája

Gergó Péter (2012)

Pannon Egyetem

Gumik kémiája és technológiája

Gumik kémiája és technológiája

Gergó, Péter

Pannon Egyetem


   10.
   Egyetem utca
   Veszprém
   8200
   Magyarország

A digitális tananyag a Pannon Egyetemen a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0012 projekt keretében az Európai Szociális Alap támogatásával készült.

2012


Tartalom

BEVEZETÉS
1. A KAUCSUK JELÖLÉSE ÉS OSZTÁLYOZÁSA [2, 3]
A KAUCSUK EREDET SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA
TERMÉSZETES KAUCSUK [4]
MESTERSÉGES (SZINTETIKUS) KAUCSUK
A KAUCSUKOK FELHAZSNÁLÁS SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA
A KAUCSUKOK SZERKEZET SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA
A KAUCSUKOK OSZTÁLYOZÁSA AZ ELŐÁLLÍTÁSI ELJÁRÁS SZERINT
A POLIMERIZÁCIÓ ÁLTALÁNOS LÉPÉSEINEK LEÍRÁSA [4]
A POLIMERIZÁCIÓ KIVITELEZÉSÉNEK JELLEMZŐI
A POLIKONDENZÁCIÓ ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA
A POLIADDÍCIÓ ÁLTALÁNOS LÉPÉSEINEK LEÍRÁSA
2. TERMÉSZETES KAUCSUK (NR) [5, 6, 7]
ATERMÉSZETES KAUCSUK FORRÁSA
AZ IPARI TERMELÉS KEZDETEI
A TERMÉSZETES KAUCSUK FORRÁSA
A LATEX KIVONÁSA A GUMIFÁBÓL
A LATEX ÖSSZETÉTELE
A LATEX BIOSZINTÉZISE
A LATEX FELDOLGOZÁSA
A LATEX EXTRAKCIÓJA
A TERMÉSZETES KAUCSUK ELŐÁLLÍTÁSA
PORLASZTÁSOS SZÁRÍTÁS
KOAGULÁLÁS
A NYERS KAUCSUK STABILIZÁLÁSA-FÜSTÖLÉS
A NYERS KAUCSUK STABILIZÁLÁSA- KREPPELÉS
A KAUCSUK OSZTÁLYOZÁSA
SPECIÁLIS TÍPUSOK
A TERMÉSZETES KAUCSUK TULAJDONSÁGAI
MÓDOSÍTOTT TERMÉSZETES KAUCSUKOK
HIDROGÉNEZETT TERMÉSZETES KAUCSUKOK (H-NR)
KLÓROZOTT TERMÉSZETES KAUCSUK
A LATEX ÉS A KAUCSUK FELHASZNÁLÁSA
3. MESTERSÉGES (SZINTETIKUS) KAUCSUKOK- OLDÓSZERES ELJÁRÁS
POLIIZOPRÉN ÉS POLIBUTAIDÉN KAUCSUK (IR, BR)
LÍTIUM POLIBUTAIDÉN (Li-BR) [8, 9, 10]
LÍTIUM IZOPRÉN (Li-IR) [8, 11]
ZIEGLER-NATTA POLIBUTADIÉN (Br) [9, 10, 12]
ZIEGLER-NATTA POLIIZOPRÉN (Ir) [11, 12]
EGYÉB ZIEGLER-NATTA POLIDIÉNEK
SZTIROL BUTADIÉN KAUCSUK (S-SBr) [13, 14, 15]
AZ OLDÓSZERES SBR KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK SÉMÁJA
AZ OLDÓSZERES SZTIROL-BUTADIÉN KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA
BUTIL KAUCSUK (IIR) [16, 17, 18]
A BUTIL KAUCSUKOK OLDÓSZERES ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ALAPJA ÉS SÉMÁJA
A BUTILKAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA
ETILÉN-PROPILÉN KAUCSUKOK (EPM, EPDM) [19, 20, 21]
AZ EPM ÉS EPDM KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ALAPJA ÉS SÉMÁJA
AZ ETILÉN-PROPILÉN KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA
4. MESTERSÉGES (SZINTETIKUS) KAUCSUKOK – EMULZIÓS ELJÁRÁS
  EMULZIÓS SZTIROL-BUTADIÉN KAUCSUK (E-SBR) [14, 15, 22]
AZ EMULZIOS sBR KAUCSUK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ALAPJA ÉS SÉMÁJA
AZ EMULZIÓS SBR KAUCSUK FELHASZNÁLÁSA
NITRIL KAUCSUK (NBR) [23, 24, 25]
AZ EMULZIÓS NBR KAUCSUK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS SÉMÁJA
A NITRIL KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA
KLOROPRÉN KAUCSUK (CR) [26, 27, 28]
A KLOROPRÉN KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA
A KLOROPRÉN KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA
FLUOR KAUCSUKOK, FLUOROPOLIMEREK (FPM) [29, 30]
A FLUORKAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA
A FLUORKAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA
AKRILÁT KAUCSUK (ACM) [31, 32]
AZ AKRILÁT KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA
AZ AKRILÁT KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA
5. MESTERSÉGES (SZINTETIKUS) KAUCSUKOK – POLIADDÍCIÓS ÉS POLIKONDENZÁCIÓS ELJÁRÁSOK
SZILIKONKAUCSUKOK (Q) [33, 34]
A SZILIKONKAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA [35]
A SZILIKONKAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA
POLIURETÁN KAUCSUKOK (U, EU, AU) [36, 37]
A POLIURETÁN KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA
A POLIURETÁN KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA
6. MESTERSÉGES (SZINTETIKUS) KAUCSUKOK – GYÖKÖS MECHANIZMUSÚ ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
ETILÉN-VINILACETÁT KOPOLIMER (EVM) ÉS ETILÉN KOPOLIMEREK [38, 39]
AZ ETILÉN-VINILACETÁT KOPOLIMEREK ELŐÁLLÍTÁSA
AZ ETILÉN-METILAKRILÁT KOPOLIMEREK ELŐÁLLÍTÁSA
AZ ETILÉN-VINILACETÁT KOPOLIMEREK ÉS ETILÉN KOPOLIMEREK FELHASZNÁLÁSA
EPOXID KAUCSUKOK (CO, ECO, GECO, GPO) [40, 41]
AZ EPOXID KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA
AZ EPOXID KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA
POLIOKTÉNAMEREK [42, 43]
A POLIOKTÉNAMEREK ELŐÁLLÍTÁSA
A POLIOKTÉNAMEREK FELHASZNÁLÁSA
7. MESTERSÉGES (SZINTETIKUS) KAUCSUKOK – POLIMEREK MÓDOSÍTÁSA
HALOBUTIL KAUCSUKOK (BIIR, CIIR) [17, 18, 44]
AHALOBUTIL KAUCSUKOK ELŐÁLLÍTÁSA
A HALOBUTIL KAUCSUKOK FELHASZNÁLÁSA
HIDROGÉNEZETT AKRILNITRIL-BUTADIÉN KAUCSUK(HNBR) [24, 45]
A HIDROGÉNEZETT AKRINITRIL- BUTADIÉN KAUCSUK ELŐÁLLÍTÁSA
A HIDROGÉNEZETT AKRILNITRIL-BUTADIÉN KAUCSUK FELHASZNÁLÁSA
KLÓROZOTT ÉS KLÓRSZULFONÁLT POLIETILÉN (CM, CSM) [46, 47]
A KLÓROZOTT POLIETILÉN ELŐÁLLÍTÁSA
A KLÓROZOTT POLIETILÉN FELHASZNÁLÁSA
A KLÓRSZULFONÁLT POLIETILÉN
A KLÓRSZULFONÁLT POLIETILÉN FELHASZNÁLÁSA
POLIFOSZFAZÁNOK (P, FZ, PZ) [48, 49]
A POLIFOSZFAZÁNO ELŐÁLLÍTÁSA
A POLIFOSZFAZÁNOK FELHASZNÁLÁSA
IRODALOMJEGYZÉK