Ugrás a tartalomhoz

Gépszerkezettan III. (CAD) laboratóriumi gyakorlatok

Borbély Tibor (2012)

Pannon Egyetem

Saját stílustár és saját alapsablonok készítése

Saját stílustár és saját alapsablonok készítése

Saját stílustár készítése

Az Inventor stílusdefiníciós fájlokban tárolja a következő definíciókat:

 • anyagstílusok: a különböző anyagtípusok fizikai jellemzőit tárolják,

 • színstílusok: a színbeállítások jellemzőit tárolják,

 • megvilágítási stílusok: a megvilágítások jellemzőit tárolják,

 • rajzi stílusok: a rajzon alkalmazott vonaltípusok, méretezési beállítások, feliratok, táblázatok, stb. jellemzőit tárolják.

A stílusdefiníciós fájlok helyének beállítása:

Get Started menü \Projects parancs \Folder Options mappa \Design Data almappa mutatja meg a stílusdefiníciós fájlok jelenleg beállított elérési útvonalát, illetve itt lehet megadni új elérési útvonalat (az eredeti stílusdefiníciós fájlok helye Windows XP operációs rendszer esetén: C:\Program Files \Autodesk \Inventor2011 \Design Data\; Windows7 vagy Vista operációs rendszer esetén: C:\Users \Public \Documents \Autodesk \Inventor2011 \Design Data\).

Saját stílustár készítéséhez a stílusdefiníciós fájlokat át kell másolni egy \Saját-Stílus könyvtárba, ott nem szabad átnevezni őket. A másolat azért szükséges, hogy megmaradjanak az eredeti fájlok is arra az esetre, ha valamit végzetesen elrontanánk a stílusdefiníciók megváltoztatásakor.

Végezetül meg kell adni a lemásolt stílusdefiníciós fájlok helyét: Get Started menü \Projects parancs \Folder Options mappa \Design Data almappa → itt kell megadni a \Saját-Stílus könyvtár elérési útját.

A stílusdefiníciós fájlok helyét meg kell még adni a Tools \Application Options \Files fülön is! (Elvileg itt meg kellene jelennie az előző bekezdésben leírtak szerint megadott új elérési útvonalnak, de nem mindig működik, ezért ellenőrizni kell, hogy itt is a \Saját-Stílus könyvtár elérési útja szerepel-e.)

A \Saját-Stílus könyvtárban lévő stílusdefiníciós fájlok tartalmilag csak akkor fognak különbözni az eredeti stílusdefiníciós fájloktól, ha a stílusdefiníciókat valamely dokumentum használata során módosítjuk és a változásokat elmentjük a stílustárba.

Saját anyagstílus létrehozása

A meglévő stílusdefiníciók megváltoztatására vagy új stílusdefiníció létrehozására csak akkor van lehetőség, ha az aktuális projektnél engedélyezve van a stílustár módosíthatósága. A módosíthatóság beállítása: Get Started menü \Projects parancs \Folder Options mappa \Use Style Library = Yes (6.65. ábra).

6.65. ábra - A stílustár módosíthatóságának engedélyezése

A stílustár módosíthatóságának engedélyezése


A meglévő színstílusok, megvilágítási stílusok és anyagstílusok megváltoztatásához vagy új stílusdefiníció létrehozásához megnyitva kell lennie egy alkatrészfájlnak, vagy egy összeállításfájlnak. Legjobb, ha erre a célra készítünk egy új dokumentumot (pl. alkatrészfájlt).

Az új alkatrész dokumentumban megjelenik és szerkeszthető minden olyan stílusbeállítás, amelyik az új dokumentum létrehozásához használt dokumentumsablonban is elérhető volt. Ha a dokumentumsablonban és a központi stílustárban található stílusdefiníciók nem egyeznek meg, akkor a központi stílustárban tárolt definíciók töltődnek be. (Ezt a tényt az Inventor figyelmeztető ablakban közli is.)

A szerkesztett dokumentumban elmentett (helyi) stílusbeállítások csak az aktuális dokumentumban lesznek érvényben. Ha azt szeretnénk, hogy az összes dokumentumban elérhetők legyenek a változtatások, akkor a stílusbeállításokat el kell menteni a központi stílustárba is.

A (helyi) stílustár szerkesztése a Manage \Styles and Standards \Styles Editor paranccsal történik.

A bal oldali böngészőben szereplő, bármelyik stíluscsoport nevére kattintva a stíluscsoporthoz tartozó stílusdefiníciók nevei jelennek meg a jobb oldali áttekintő ablakban. A jobb oldali áttekintő táblázat a következő oszlopokból áll:

 • Name: kiválasztott stílust azonosítja.

 • Location: jelzi, ha a stílus szerepel a központi stílustárban, az aktuális dokumentumban vagy mindkettőben.

 • In Use: jelzi, ha a stílust a dokumentum használja.

 • Changes: jelzi, ha a stílus módosítva lett. Ha a módosítás csak az aktuális dokumentumban történt, a sorban a Local kifejezés jelenik meg. Ha a központi stílustárban is módosult, a sorban a Library kifejezés jelenik meg. Ha a helyi és a központi stílustárban is módosult és a megfelelő értékek nem egyeznek, a sorban a Both kifejezés jelenik meg.

A bal oldali böngészőben nyissuk meg a Material stíluscsoport előtti + jelet, majd a beépített anyagcsoportok közül klikkeljünk rá a Stainless Steel, Austenitic névre. A párbeszédpanel jobb oldali mezőjében a kiválasztott anyagcsoport átlagos fizikai jellemzői jelennek meg. A New nyomógomb megnyomásával készíthetünk egy másolatot a kiválasztott anyagstílusról (6.66. ábra).

6.66. ábra - Új (helyi) anyagstílus készítése

Új (helyi) anyagstílus készítése


Az előbukkanó New Local Style panelen megjelenő, Copy of Stainless Steel, Austenitic stílusnevet írjuk át 1.4301-re! Majd a bal oldali listában megjelenő 1.4301 anyagstílus néven kétszer klikkelve válasszuk ki azt és módosítsuk a fizikai tulajdonságokat a 6.67. ábra szerinti beállításokra.

A megadott mechanikai tulajdonságokat az Inventor a végeselem vizsgálatoknál használja, a hőtani adatokat például az Autodesk Simulation Multiphysics tudja hőtani számításokhoz használni akkor, ha az Inventorban készült testmodellt importáljuk a programba. (A 6.67. ábrán látható, hogy az anyagstílus megadásakor a megjelenítéshez ki kell választani egy színstílust is.)

6.67. ábra - Helyi anyagstílus szerkeztése

Helyi anyagstílus szerkeztése


A Save gomb megnyomásával elmenthető a helyi stílusdefiníció. Az esetlegesen nem kívánt helyi stílus törölhető a helyi stílustárból (ehhez klikkeljünk jobb egérgombbal a törölni kívánt stílusdefiníció nevén, majd az előbukkanó menüből válasszuk ki a Purge Style parancsot). A nem kívánt helyi stílus törölhető a Manage \Styles and Standards \Purge paranccsal is.

A többi nyomógomb funkciója:

 • Back: az utoljára módosított stílushoz történő visszatérés. A program rákérdez az előző módosítások mentésére.

 • Reset: a stílus beállításainak visszaállítása a mentett értékekre.

 • Szűrő: segítségével kiválasztható a Local Styles, Styles in the Active Standard (csak rajzi stílusoknál) vagy All Styles megjelenítést az áttekintőben.

 • Import: egy másik dokumentumból exportált stílus importálása. (Ha a stílustárak használatát letiltottuk, akkor ez az egyetlen módja annak, hogy egy dokumentumban definiált (helyi) stílusdefiníciót egy másik dokumentumba átvigyünk. Ha a stílustár használatát engedélyeztük (Use Style Library = Yes), akkor célszerűbb a több helyen használni kívánt stílusdefiníciót a központi stílustárba elmenteni.)

A létrehozott új anyagstílus a Manage \Styles and Standards \Save paranccsal menthető el a központi stílustárba (a parancs nem visszavonható). Ezt követően az 1.4301 jelű korrózióálló acél bármely projektben kiválasztható szerkezeti anyagként az alkatrészeinkhez.

A központi stílustár stílusdefiníciói a Manage \Styles and Standards \Update paranccsal hívhatók be az aktuális dokumentum helyi stílusai közé. Ez a parancs használható arra is, hogy egy korábban létrehozott dokumentumban aktualizáljuk azokat -a dokumentum létrehozása után történt- stílusdefiníció változásokat, amelyeket elmentettünk a központi stílustárba. Ekkor az aktuális dokumentum kiválasztott (helyi) stílusdefiníciói felülíródnak a központi stílustár stílusdefinícióival.

Saját színstílusok és megvilágítási stílusok létrehozása

A színstílusokkal és megvilágítási stílusokkal végzett műveletek ugyanúgy zajlanak, mint az anyagstílusok estében. Ezért csak a stílusoknál beállítható tulajdonságok vizsgálatával foglalkozunk.

A színstílusok az anyagstílusok alstílusaiként használatosak. A színstílusoknál beállítható tulajdonságok a 6.68. ábrán láthatók.

6.68. ábra - Színstílus beállítása

Színstílus beállítása


A megvilágítási stílusok nem határozzák meg az alkatrész tulajdonságait, csupán az aktuális megjelenítést. A használni kívánt megvilágítási stílus a View \Appearance szalagmenüpontnál válaszható ki.

A megvilágítási stílusoknál beállítható tulajdonságok a 6.69. ábrán láthatók. Maximum négy különböző, végtelen távoli (párhuzamos vetítősugarú) fényforrás helyzete és tulajdonságai, továbbá az árnyékok tulajdonságai adhatók meg egy-egy megvilágítási stílusnál.

6.69. ábra - Megvilágítási stílus beállítása

Megvilágítási stílus beállítása


Rajzi stílusok beállítása és saját rajzi stílusok létrehozása

A rajzi stílusokkal végzett műveletek ugyanúgy zajlanak, mint az anyagstílusok estében. Ezért csak a stílusoknál beállítható tulajdonságok vizsgálatával foglalkozunk.

A meglévő rajzi stílusok megváltoztatásához vagy új stílusdefiníció létrehozásához megnyitva kell lennie egy rajzfájlnak. Legjobb, ha erre a célra készítünk egy új rajzfájlt.

A rajzfájl (helyi) stílustárának szerkesztése a Manage \Styles and Standards \Styles Editor paranccsal történik.

A rajzi stílusszerkesztő a 6.70. ábrán látható. A bal oldali böngészőben látható a rajzi stíluscsoportok listája. Van olyan stíluscsoport, amelyhez csak egy, van olyan stíluscsoport, amelyhez több stílusdefiníció is tartozik (elvileg mindegyikhez tartozhat több, de van, amelyikhez csak egyet készítettek az Inventor fejlesztői).

6.70. ábra - A rajzi stílusszerkeztő

A rajzi stílusszerkeztő


A Standard stíluscsoport

A Standard stíluscsoportnál kiválasztott aktív szabvány határozza meg a rajzi dokumentumban használható stílusokat.

 • General fül: általános beállítások.

  6.71. ábra - A General fül beállításai

  A General fül beállításai


  • Units: mértékegységek beállításai.

   • Linear: a hosszméretek mértékegységét állítja be (a szabványra hivatkozó alstílusok ezt a beállítást használják).

   • Decimal Marker: meghatározza a tizedesjelölőként használt karaktert.

  • Preset Values: a legördülő listából kiválasztható az a rajzi elem, amelyiknek a kiválasztásra alapértelmezetten felkínált értékekeit beállíthatjuk.

   • Line Weight: szabványos vonalvastagságok.

   • Text Height: szabványos betűmagasságok (mm).

   • Scale: szabványos méretarányok.

   • Section Hatch Angle: metszet vonalkázásának szabványos szögei a vízszintes tengelyhez képest (fok).

  • Character Exclude: az automatikus indexelésre nem használható karakterek felsorolása.

  • Global Line Scale: a globális vonal-típuslépték.

  • International Standard Reference: az aktív szabvány alapjául szolgáló szabvány neve.

  • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

 • View Preferences fül: nézetek beállításai.

  6.72. ábra - View Preferences fül beállításai

  View Preferences fül beállításai


  • View Label Defaults: nézetek azonosítójának (elnevezésének) beállításai.

   • View Type: a legördülő listából kiválasztható az a nézettípus, amelyiknek az alábbi jellemzőit be szeretnénk állítani.

   • Label Prefix: a View Type sorban kiválasztott nézettípus nevének előtagja.

   • Display: a View Type sorban kiválasztott nézettípus nevének tartalma.

   • Edit View Label nyomógomb: a Display mezőbe írt szöveg szerkesztése az Inventor beépített szövegszerkesztőjével.

   • Insert View Scale nyomógomb: a méretarány beszúrása a Display mezőben megadott feliratba

   • Insert View Identifier nyomógomb: a nézet azonosító beszúrása a Display mezőben megadott feliratba.

   • Constrain to Drawing Border: bejelölve a jelölőnégyzetet a nézet azonosítója megtartja relatív helyzetét a nézethez képest.

   • Use Delimiter: bejelölve a jelölőnégyzetet a nézet neve és a szomszédos rubrikában megadott felirat lesz felírva a nézet fölé két sorban, vízszintes elválasztó vonallal elválasztva.

    • Position:

     • Above: kiválasztva a szomszédos rubrikában megadott felirat a nézet neve fölé lesz felírva.

     • Below: kiválasztva a szomszédos rubrikában megadott felirat a nézet neve alá lesz felírva.

     • Visibility nyomógomb: a nézet azonosító láthatóságát vezérli.

  • Default Thread Edge Display: a menet jelképes ábrázolásának módja választható ki a segédábrák alapján.

  • Projection Type: a vetítési mód kiválasztása.

   • First Angle nyomógomb: az európai vetítési mód használatának kiválasztása.

   • Third Angle nyomógomb: az amerikai vetítési mód használatának kiválasztása.

  • Front View Plane: rajznézet létrehozásánál beállítja a kívánt síkot az elölnézet használatához.

 • Available Styles fül: felsorolja a szabvánnyal együtt használt, hivatkozott alstílusokat. Bizonyos stílusok más alstílusokat igényelnek a definíció teljessé tételéhez (a méretstílusok például szövegstílusokra hivatkoznak a méretszöveg formázásakor).

  6.73. ábra - Az Available Styles fül beállításai

  Az Available Styles fül beállításai


  • Style Type oszlop: a rajzi dokumentumokra jellemző stíluscsoportok felsorolása.

  • Choose Styles to Use in Standard oszlop: az elérhető stílusdefiníciók és megjegyzések felsorolása. Bejelölhetők a használni kívánt stílusdefiníciók előtti jelölőnégyzetek.

 • Objects Defaults fül: megjeleníti a különböző rajzi objektumtípusokhoz kiválasztott alapértelmezett stílusbeállítást, illetve azt a fóliát, amelyiken az adott objektumot automatikusan elhelyezi az Inventor.

  6.74. ábra - Az Objects Defaults fül beállításai

  Az Objects Defaults fül beállításai


 • Material Hatch Pattern Defaults fül: az alapértelmezett sraffozási mintát állítja be a metszeti ábrázoláshoz (fémek esetében).

  6.75. ábra - A Material Hatch Pattern Defaults fül beállításai

  A Material Hatch Pattern Defaults fül beállításai


  • Default Hatch Pattern: kiválasztja az alapértelmezett sraffozási stílust. A kijelölt stílus módosításához kattintsunk a ceruza gombra.

  • Import Materials:

   • From File: az anyagok alkatrészfájlból történő importálása.

   • From Style Library: minden anyagnévnek az aktuális projekt anyag stílustárából való importálása.

  • Thumbnail: megmutatja a sraffozási mintát.

Balloon stíluscsoport

A Balloon stíluscsoport az összeállítási rajzokon használt tételszámok formátumát állítja be. A tételszámok az alkatrészlistában található elemeket azonosítják. A tételszámok értéke összhangban van az alkatrészlistában szereplő számozással. A Balloon stílus az aktív szabvány alstílusa.

6.76. ábra - Az Ballon stílusbeállításai

Az Ballon stílusbeállításai


 • Substyles: a tételszámozás meghatározásához szükséges alstílusok megadása.

  • Leader Style: a mutatóvonal stílusának kiválasztása az aktív szabványban található mutatóvonal stílusok közül.

  • Alternate Leader Style: alternatív mutatóvonal stílus kiválasztása.

  • Text Style: a tételszám szövegstílusának kiválasztása az aktív szabványban található szövegstílusok közül.

 • Default Offset: a tételszámok közötti alapértelmezett távolságot határozza meg azok igazítása során. A mentett érték nincs hatással a korábban elhelyezett tételszámokra.

 • Balloon Formatting: a tételszám méret- és alak-attribútumainak megadása.

  • Shape: a tételszám mutatóvonalhoz való csatlakozási módjának kiválasztása.

  • Property Display: a tőle jobbra lévő Property Chooser nyomógomb megnyomása után kiválaszthatók azok a modelltulajdonságok (iProperties), amelyeket a tételszám mellett meg szeretnénk jeleníteni. Több tulajdonság kiválasztása esetén az elemek felsorolása vesszővel elválasztva történik.

  • Symbol Size: a tételszám szimbólum méretének megadása.

   • Scale to Text Height: bejelölve a jelölőnégyzetet a tételszám szimbólum mérete a tételszám szövegmagasságához igazodik. (Nem érhető el, ha a tételszám alakjának beállítása None vagy Linear.)

   • Size: a tételszám szövegmagassága.

   • Stretch Balloon to Text: bejelölve a jelölőnégyzetet engedélyezzük a tételszám vízszintes nyújtását a hosszú szövegek elhelyezése érdekében. (Nem érhető el, ha a tételszám alakjának beállítása None vagy Linear.)

 • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

Center Mark stíluscsoport

A Center Mark stíluscsoport a középpontjel méreteinek megadására szolgál (6.77. ábra). A párbeszédpanel segédábrája önmagáért beszél, nem igényel további magyarázatot.

6.77. ábra - A Center Mark stílusbeállításai

A Center Mark stílusbeállításai


Datum Target stíluscsoport

A Datum Target stíluscsoport a bázishely jelek formázási attribútumait állítja be.

 • General fül: általános beállítások.

  6.78. ábra - A General fül beállításai

  A General fül beállításai


  • Substyles: a bázishely jelek meghatározásához szükséges alstílusok megadása.

   • Leader Style: a mutatóvonal stílusának kiválasztása az aktív szabványban található mutatóvonal stílusok közül.

   • Text Style: a tételszám szövegstílusának kiválasztása az aktív szabványban található szövegstílusok közül.

  • Symbol Size: a bázishely szimbólum méretének megadása.

   • Scale to Text Height: bejelölve a jelölőnégyzetet a tételszám szimbólum mérete a tételszám szövegmagasságához igazodik.

   • Size: a bázishely felirat szövegmagassága

  • Target Point: a bázishely célpont/célterület attribútumainak megadása.

   • Size: a bázishely célpont/célterület mérete.

   • Color: a bázishely célpont/célterület jelölésének színét adja meg.

  • Area Hatch: megadja a bázishely célterület sraffozási mintájának tulajdonságait.

   • Distance: a sraffozási minta vonalai közötti távolság.

   • Angle: a sraffozási minta vonalainak dőlésszöge a vízszintes tengelyhez képest.

  • Line Type: a bázishely jelben felhasznált vonaltípusokat állítja be. Ha a vonaltípus beállítása By Standard, akkor a vonaltípust az a fólia vezérli, amelyen a Datum Target található.

   • Hidden Leader: a rejtett mutatóvonalak vonalstílusát állítja be.

   • Boundary: a bázishely célterület határvonalának vonalstílusát állítja be.

  • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

 • Units fül: mértékegységek beállítása.

  6.79. ábra - A Units fül beállításai

  A Units fül beállításai


  • Primary Units: meghatározza a bázishely jel beírt értékeihez tartozó elsődleges mértékegység formátumát.

   • Linear: a hosszméretek mértékegysége.

   • Decimal: a tizedesjelölő karakter kiválasztása.

   • Unit String: bejelölve a jelölőnégyzetet megjeleníti az elsődleges mértékegység típusát a bázishely jelben a megjegyzések értékei után.

   • Leading Zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a bázishely értékek kezdő nulláját.

   • Trailing zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a bázishely értékek befejező nulláit.

   • Alternate Units: bejelölve a jelölőnégyzetet engedélyezi az alternatív mértékegységek használatát a bázishely jelben.

   • Display Style: beállítja az alternatív mértékegységek megjelenítési stílusát a bázishely jelekben.

  • Alternate Units: meghatározza a bázishely jel beírt értékeihez tartozó másodlagos mértékegység formátumát.

   • Linear: a hosszméretek mértékegysége.

   • Decimal: a tizedesjelölő karakter kiválasztása.

   • Unit String: bejelölve a jelölőnégyzetet megjeleníti az elsődleges mértékegység típusát a bázishely jelben a megjegyzések értékei után.

   • Leading Zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a bázishely értékek kezdő nulláját.

   • Trailing zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a bázishely értékek befejező nulláit.

   • Precision: beállítja a másodlagos mértékegységben megadott értékek megjelenítési pontosságát.

Dimension stíluscsoport

A Dimension stíluscsoport a méretezési stílusok beállítására szolgál.

 • Units fül: a méretmegadásnál használt elsődleges mértékegységek beállítása.

  6.80. ábra - A Units fül beállításai

  A Units fül beállításai


  • Units: meghatározza a méretszámok beírt értékeihez tartozó elsődleges mértékegység formátumát.

   • Linear: a hosszméretek mértékegysége.

   • Decimal Marker: a tizedesjelölő karakter kiválasztása.

  • Linear és a Display beállítások: ezek határozzák meg a hosszméret formátumát, pontosságát és a megjelenítését.

   • Format: meghatározza minden elsődleges hosszméret tört és tizedes formátumát.

   • Precision: beállítja a lineáris méretek megjelenítési pontosságát.

   • Fractional Text Scale: a törtalakban megadott méretszámok kicsinyítési skálafaktora.

   • Unit String: bejelölve a jelölőnégyzetet megjeleníti az elsődleges mértékegységek típusát a hosszméretek mérőszáma után.

   • Leading Zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a hosszméretek kezdő nulláját.

   • Trailing zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a hosszméretek befejező nulláit.

    • Included Zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet megjeleníti a törtalakban megadott hosszméretek közbenső nulláit. Pl.: 1’ - 0 1/2”.

  • Angular és Angular Display beállítások: ezek határozzák meg a szögméret formátumát, pontosságát és megjelenítését.

   • Format: a szögméretek formátumát fokra, tizedes fokra, vagy ívpercre, ívmásodpercre állítja be.

   • Precision: beállítja a szögméretek megjelenítési pontosságát.

   • Leading Zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a szögméretek kezdő nulláját.

   • Trailing zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a szögméretek befejező nulláit.

  • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

 • Alternate Units fül: a méretmegadásnál használt másodlagos mértékegységek beállítására szolgál.

  6.81. ábra - Az Alternate Units fül beállításai

  Az Alternate Units fül beállításai


  • Alternate Units: meghatározza a méretszámok beírt értékeihez tartozó másodlagos mértékegység formátumát.

   • Linear: a hosszméretek mértékegysége.

   • Decimal Marker: a tizedesjelölő karakter kiválasztása.

  • Linear és a Display beállítások: ezek határozzák meg a hosszméret formátumát, pontosságát és megjelenítését.

   • Format: meghatározza minden másodlagos hosszméret tört és tizedes formátumát.

   • Precision: beállítja a lineáris méretek megjelenítési pontosságát.

   • Fractional Text Scale: a törtalakban megadott méretszámok kicsinyítési faktora.

   • Unit String: bejelölve a jelölőnégyzetet megjeleníti a másodlagos mértékegységek típusát a hosszméretek mérőszáma után.

   • Leading Zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a hosszméretek kezdő nulláját.

   • Trailing zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a hosszméretek befejező nulláit.

    • Included Zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet megjeleníti a törtalakban megadott hosszméretek közbenső nulláit. Pl.: 1’ - 0 1/2”.

  • Dual Format: mérettípusonként beállítható az elsődleges és másodlagos mértékegységek megjelenítésének módja.

 • Display fül: a méret elemeire vonatkozó beállítások.

  6.82. ábra - A Display fül beállításai

  A Display fül beállításai


  • Line: a méret vonalainak beállítása.

   • Type: a méret vonalainak vonaltípusa.

   • Weight: a méret vonalainak vonalvastagsága.

   • Color: a méret vonalainak színe.

  • Terminator: a méretvonal határoló beállítása.

   • Terminator: a méretvonal határoló (nyílfej) típusa.

   • Size (X) és Height (Y): a méretvonal határoló (nyílfej) méretei.

   • Internal Chain terminator: a láncméretek belső méretvonal határolójának típusa, ha a nyílfej nem fér el a rövid méretek miatt.

  • Dimension Line Visibility nyomógomb: a méretvonal láthatóságának beállítása abban az esetben, ha a rövid méreteknél a méretnyilak a méretsegédvonalakon kívülre kerülnek.

  • Break Symbol nyomógomb: megtört méretvonal használatának beállítása a megtört nézeten megadott méret esetében.

  • Az alsó segédábrán a méret elemeinek méretei állíthatók be.

 • Text fül: a méretszámok beállításai.

  6.83. ábra - A Text fül beállításai

  A Text fül beállításai


  • A Primary Text Style: a méretszöveg szövegstílusa.

  • Tolerance Text Style: a tűrésekhez használt szöveg szövegstílusa. Az alatta lévő nyomógombokon kiválasztható a tűrésszöveg igazításának módja.

   • Size: a tűrésszöveg betűmagassága.

  • Angle Dimensions mező: beállításai határozzák meg a szögméretek méretszámának elhelyezését különböző szöghelyzetekben.

  • Orientation mező: beállításai határozzák meg a hosszméretek, átmérőméretek és sugárméretek méretszámának elhelyezését különböző helyzetekben.

  • Prefix/Suffix mező: megadhatók a minden méretszám elé és után beírandó elő és utótagok.

 • Tolerance fül: a mérettűrések beállításai.

  6.84. ábra - A Tolerance fül beállításai

  A Tolerance fül beállításai


  • Method mező: beállítása határozza meg a tűrésezés módszerét (amely minden mérethez hozzá lesz rendelve).

  • Display Options: a választó gombokon a tűrés megjelenítési beállításai adhatók meg.

  • Primary Units: meghatározza az elsődleges mértékegységgel megadott tűrésértékek formátumát.

   • Linear Precision: beállítja a hossztűrések megjelenítési pontosságát.

   • Angular Precision: beállítja a szögtűrések megjelenítési pontosságát.

   • Leading Zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a tűrésértékek kezdő nulláját.

   • Trailing zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a tűrésértékek befejező nulláit.

    • Included Zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet megjeleníti a törtalakban megadott tűrésértékek közbenső nulláit. Pl.: 1’ - 0 1/2”.

  • Alternate Units: meghatározza a másodlagos mértékegységgel megadott tűrésértékek formátumát.

   • Linear Precision: beállítja a hossztűrések megjelenítési pontosságát.

   • Angular Precision: beállítja a szögtűrések megjelenítési pontosságát.

   • Leading Zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a tűrésértékek kezdő nulláját.

   • Trailing zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti a tűrésértékek befejező nulláit.

    • Included Zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet megjeleníti a törtalakban megadott tűrésértékek közbenső nulláit. Pl.: 1’ - 0 1/2”.

 • Options fül: ezen a lapon határozhatók meg a nyílfej elhelyezés, a segédvonal láthatóság, a sugár-, átmérő-, és szögméretek, valamint a koordinátaméretek mutatójának és kezdőpontjának beállításai.

  6.85. ábra - Az Options fül beállításai

  Az Options fül beállításai


  • Arrowhead Placement: megadja a méretnyilak belső vagy külső elhelyezését hosszméretek, szögméretek, átmérőméretek és sugárméretek esetén.

  • Hide Extension Lines: a jelölőnégyzetek bejelölésével beállítható a lineáris vagy szögméretek méretsegédvonalainak elrejtése.

  • Radius Dimensions: a jelölőnégyzetek bejelölésével megadható, hogy legyen-e mutató, a középpontból eredjen-e, illetve hogy rövidíthető legyen-e a mutató.

  • Diameter Dimensions: az átmérő szimbólum megjelenítését szabályozza.

  • Angular Dimensions: a szögméretek méretszövegének elhelyezését adja meg.

  • Ordinate Dimension Leaders: a koordinátaméretezés elhelyezési beállításai.

   • Jogging: meghatározza, hogy a méretsegédvonal megtört vagy egyenes legyen.

   • Alignment: a folyamatosan vezetett mutató használatát és a méretszámok igazítását határozza meg.

   • Ordinate Dimension Origins: a koordinátaméretezés origójának tulajdonságait állítja be.

 • Notes and Leaders fül: furat- és menetmegjegyzések, letörés- és hajlítás megjegyzések, valamint lyukasztások formátumának megadására szolgál (6.86. ábra). (Célszerű meghagyni a gyári beállításokat.)

  6.86. ábra - A Notes and Leaders fül beállításai

  A Notes and Leaders fül beállításai


Feature Control Frame stíluscsoport

A Feature Control Frame stíluscsoport az alaktűréskeret beállításaira szolgál.

 • General fül: általános beállítások.

  6.87. ábra - A General fül beállításai

  A General fül beállításai


  • Geometric Dimensioning and Tolerancing: beállítja az alak- és helyzettűrés jelek használhatóságát. Csak az itt megjelölt alak- és helyzettűrés jelek lesznek kiválaszthatók alak- és helyzettűrés megadásakor.

  • Substyles: az alak- és helyzettűrés jelek meghatározásához szükséges alstílusok megadása.

   • Leader Style: a mutatóvonal stílusának kiválasztása az aktív szabványban található mutatóvonal stílusok közül.

   • Text Style: az alak- és helyzettűrés keretekben szereplő szöveg szövegstílusának kiválasztása az aktív szabványban található szövegstílusok közül.

  • Options: az adatcellák, tűrések és a bázisjelek összevonásának, igazításának beállításai.

  • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

 • Units fül: mérőszám és mértékegység beállítások.

  6.88. ábra - A Units fül beállításai

  A Units fül beállításai


  • Primary Units: meghatározza az alak- és helyzettűrés jel beírt értékeihez tartozó elsődleges mértékegység formátumát.

   • Linear: a hosszméretek mértékegysége.

   • Decimal: a tizedesjelölő kiválasztása.

   • Unit String: bejelölve a jelölőnégyzetet megjeleníti az elsődleges mértékegység típusát az alak- és helyzettűrés jelben a megjegyzések értékei után.

   • Leading Zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti az alak- és helyzettűrés értékek kezdő nulláját.

   • Trailing zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti az alak- és helyzettűrés értékek befejező nulláit.

   • Alternate Units: bejelölve a jelölőnégyzetet engedélyezi az alternatív mértékegységek használatát az alak- és helyzettűrés jelben.

   • Display Style: beállítja az alternatív mértékegységek megjelenítési stílusát az alak- és helyzettűrés jelben.

  • Alternate Units: meghatározza az alak- és helyzettűrés jel beírt értékeihez tartozó másodlagos mértékegység formátumát.

   • Linear: a hosszméretek mértékegysége.

   • Decimal: a tizedesjelölő karakter kiválasztása.

   • Unit String: bejelölve a jelölőnégyzetet megjeleníti a másodlagos mértékegység típusát az alak- és helyzettűrés jelben a megjegyzések értékei után.

   • Leading Zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti az alak- és helyzettűrés értékek másodlagos mértékegységben megadott értékének kezdő nulláját.

   • Trailing zeros: bejelölve a jelölőnégyzetet elrejti az alak- és helyzettűrés másodlagos mértékegységben megadott értékének befejező nulláit.

   • Precision: beállítja a másodlagos mértékegységben megadott értékek megjelenítési pontosságát.

Hatch stíluscsoport

A Hatch stíluscsoport a sraffozás objektumok formátumát adja meg.

6.89. ábra - A Hatch stílusbeállításai

A Hatch stílusbeállításai


 • Pattern: kiválasztja az alapértelmezett sraffozási stílust az új anyagokhoz.

 • Angle: megadja a sraffozás szögét a metszősík alapvonalához viszonyítva.

 • Scale: a sraffozási minta méretarányát állítja be.

 • Shift: eltolja a sraffozás mintázatát a megadott távolsággal úgy, hogy a szomszédos, ugyanilyen irányú sraffozott területtől elkülönüljön.

 • Double: bejelölve a jelölőnégyzetet keresztsraffozást alkalmaz.

 • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

Hole Table stíluscsoport

A Hole Table stíluscsoport a furattáblázat és a lyukasztási táblázat beállításainak beállítására szolgál.

 • Formatting fül: a furattáblázat és a lyukasztási táblázat formai beállításai.

  6.90. ábra - A Formatting fül beállításai

  A Formatting fül beállításai


  • Title: a táblázat címe.

  • Text Styles: szövegstílusok kiválasztása a táblázat különböző típusú felirataihoz.

   • Title: szövegstílus kiválasztása a táblázat címének felirataihoz.

   • Column Header: szövegstílus kiválasztása a táblázat oszlopfejlécének felirataihoz.

   • Data: szövegstílus kiválasztása a táblázatba beírt adatokhoz.

  • Deafult Column Settings: a táblázat oszlopainak beállításai.

   • Column Chooser nyomógomb: megnyomásával kiválaszthatók a táblázat oszlopaiban megjelenítendő tulajdonságok, ezek sorrendje beállítható.

   • Column oszlop: itt megadható az oszlopfejlécek felirata.

   • Width oszlop: az oszlopok szélessége (mm).

  • Line Format: a táblázat-vonalak formázási tulajdonságainak megadása.

   • Outside nyomógomb: a külső keretvonalak megadása.

   • Inside nyomógomb: a belső keretvonalak megadása.

    • Line Weight: a kiválasztott keretvonalak vastagságának megadása.

    • Color: a kiválasztott keretvonalak színének megadása.

  • Heading: a táblázat fejléc (cím) elhelyezésnek megadása.

  • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

 • Options fül: a furattáblázat és a lyukasztási táblázat logikai beállításai.

  6.91. ábra - Az Options fül beállításai

  Az Options fül beállításai


  • Row Merge Options: a sorok egyesítésének beállításai.

  • Hole Tag Options: furat jelölők beállításai.

  • Default Tag Order: furat jelölők sorrendezésének beállításai.

  • Deafult Filters: szűrők beállítása a nézet szerinti táblázat elkészítéséhez.

ID stíluscsoport

Az ID stíluscsoport a bázis- vagy sajátosságazonosító formázásának beállításaira szolgál.

6.92. ábra - A bázis- és sajátosságazonosító stílusbeállításai

A bázis- és sajátosságazonosító stílusbeállításai


 • Substyles: a bázis- vagy sajátosságazonosító meghatározásához szükséges alstílusok megadása.

  • Leader Style: a mutatóvonal stílusának kiválasztása az aktív szabványban található mutatóvonal stílusok közül.

  • Text Style: a bázis- vagy sajátosságazonosító szöveg szövegstílusának kiválasztása az aktív szabványban található szövegstílusok közül.

 • Symbol Size: a bázis- vagy sajátosságazonosító szimbólum méretének megadása.

  • Scale to Text Height: bejelölve a jelölőnégyzetet a bázis- vagy sajátosságazonosító szimbólum mérete a bázis- és sajátosságazonosítók szövegmagasságához igazodik.

  • Size: a bázis- vagy sajátosságazonosító feliratának szövegmagassága.

 • Symbol Properties: a bázis- vagy sajátosságazonosító szimbólumok formája, igazítása.

  • Shape: a bázis- vagy sajátosságazonosító szimbólumok formájának kiválasztása.

  • Orientation: a bázis- vagy sajátosságazonosító szimbólumok elforgatását határozza meg a mutató elhagyása esetén.

  • Allow Landing: bejelölésével a mutatóhoz az utolsó szakasz végére egy vízszintes vagy függőleges szakasz csatolódik.

 • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

Layers stíluscsoport

A Layers stíluscsoport a rajzi fóliák beállításaira szolgál.

Az Inventor a különböző rajzi elemeket automatikusan helyezi el a különböző fóliákon. Mindegyik fóliához beállítható szín, vonaltípus, vonalvastagság, továbbá az, hogy a vonalvastagsággal változzon-e a vonaltípus-lépték, valamint az, hogy a fólia vonalait ki kell-e nyomtatni a rajz nyomtatásakor (6.93. ábra).

6.93. ábra - A Layers stílusbeállításai

A Layers stílusbeállításai


Leader stíluscsoport

A Leader stíluscsoport a mutató nyílfejének, méretének, valamint a mutató vonalvégződésének, vonalformátumának és segédvonalának beállításait adja meg.

6.94. ábra - A Leader stílusbeállításai

A Leader stílusbeállításai


 • Terminator: a nyílfej beállításai.

  • Arrowhead: a nyílfej típusa.

  • Size (X): a nyílfej hosszmérete.

  • Height (Y): a nyílfej szélességi mérete.

 • Extension Line: a nyílfejnek vagy egyéb vonalvégződésnek a kijelölt éltől történő elhúzásakor létrejövő segédvonal távolsága és túlnyúlása.

  • Extension Line Offset: a kiválasztott él és a mutató méretsegédvonal végpontja közötti távolságot adja meg.

  • Extension Line Overshoot: a mutató méretsegédvonal-végződésének túlnyúlását határozza meg.

 • Line Format: a mutatóvonal beállítása.

  • Line Type: a vonaltípus kiválasztása.

  • Line Weight: a vonalvastagság kiválasztása.

  • Color: mutatóvonal színének kiválasztása.

 • All-Around Symbol: megadja a körbefutó jel méretét az alaktűrés keretek, a felületi érdességi jelek és a hegesztési jelek esetében.

  • Scale to Text Height: bejelölve a jelölőnégyzetet a kör jel mérete a szövegmagassághoz lesz igazítva.

  • Diameter: ha nincs bejelölve a Scale to Text Height jelölőnégyzetet, akkor a rajzjelméret megadható itt a szövegmagasságtól függetlenül.

 • Attached Text Position: csatolt felirat elhelyezésének megadása.

 • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

Object Defaults stílus

Az Object Defaults stílus egy különleges stílus, az egyes objektumokhoz társított stílusokat és az objektumok ábrázolási fóliáját adja meg. A többi stílustípustól eltérően csak egy Object Defaults stílus érhető el egy szabványban.

6.95. ábra - Az Object Defaults stílusbeállításai

Az Object Defaults stílusbeállításai


Parts List stíluscsoport

A Parts List stíluscsoport az alkatrészlista beállítására szolgál.

6.96. ábra - Az Parts List stílusbeállításai

Az Parts List stílusbeállításai


 • Heading and Table Settings: megadja a táblázat címének, szövegstílusának és sorainak formátumát.

  • Title: az alkatrészlista címének megadása. A jelölőnégyzet bejelölésével megjelenik az alkatrészlista címe.

  • Text Styles: szövegstílusok kiválasztása a táblázat különböző típusú felirataihoz.

   • Title: szövegstílus kiválasztása a táblázat címének felirataihoz.

   • Column Header: szövegstílus kiválasztása a táblázat oszlopfejlécének felirataihoz.

   • Data: szövegstílus kiválasztása a táblázatba beírt adatokhoz.

  • Heading Gap: az alkatrészlista fejlécében a cella kerete és a szöveg közötti függőleges távolságot állítja be.

  • Row Gap: az alkatrészlista soraiban a cella kerete és a szöveg közötti függőleges távolságot állítja be.

  • Heading: beállítja az alkatrészlista fejlécének helyét.

  • Line Spacing: beállítja az alkatrészlista sorainak sortávolságát.

  • Direction: az alkatrészlista sorainak rendezési irányát határozza meg.

 • Default Column Settings: meghatározza az alkatrészlistában használni kívánt oszlopokat, valamint csoportosításuk módját.

  • Column Chooser nyomógomb: az alkatrészlistában használni kívánt oszlopok kiválasztása.

  • Grouping nyomógomb: csoportosítási kulcsok megadása.

  • Filter nyomógomb: szűrők beállítása.

 • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

Revision Table stíluscsoport

A Revision Table stíluscsoport a revíziótáblázat beállítására szolgál.

 • Revision Tables fül: a revíziótáblázat formai beállításai.

  6.97. ábra - A Revision Tables fül beállításai

  A Revision Tables fül beállításai


  • Title: a táblázat fejlécének felirata. A jelölőnégyzet bejelölésével megjelenik az revízió táblázat címe.

  • Line Format: a táblázat-vonalak formázási tulajdonságainak megadása.

   • Inside / Outside nyomógomb: a belső / külső keretvonalak megadása.

    • Line Weight: a kiválasztott keretvonalak vastagságának megadása.

    • Color: a kiválasztott keretvonalak színének megadása.

  • Text Styles: szövegstílusok kiválasztása a táblázat különböző típusú felirataihoz.

   • Title: szövegstílus kiválasztása a táblázat címének felirataihoz.

   • Column Header: szövegstílus kiválasztása a táblázat oszlopfejlécének felirataihoz.

   • Data: szövegstílus kiválasztása a táblázatba beírt adatokhoz.

  • Default Column Settings: a táblázat oszlopainak beállításai.

   • Column Chooser nyomógomb: megnyomásával kiválaszthatók a táblázat oszlopaiban megjelenítendő tulajdonságok, ezek sorrendje beállítható.

   • Column oszlop: itt megadható az oszlopfejlécek felirata.

   • Width oszlop: az oszlopok szélessége (mm).

  • Heading Gap: a revíziótáblázat fejlécében a cella kerete és a szöveg közötti függőleges távolságot állítja be.

  • Row Gap: a revíziótáblázat soraiban a cella kerete és a szöveg közötti függőleges távolságot állítja be.

  • Heading: a táblázat fejléc elhelyezésnek megadása.

  • Line Spacing: beállítja a revíziótáblázat sorainak sortávolságát.

  • Direction: a revíziótáblázat sorainak rendezési irányát határozza meg.

  • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

 • Revision Tags fül: a revíziójel beállításai.

  6.98. ábra - A Revision Tags fül beállításai

  A Revision Tags fül beállításai


  • Substyles: a revíziójel meghatározásához szükséges alstílusok megadása.

   • Leader Style: a mutatóvonal stílusának kiválasztása az aktív szabványban található mutatóvonal stílusok közül.

   • Text Style: a revíziójel szöveg szövegstílusának kiválasztása az aktív szabványban található szövegstílusok közül.

  • Revision Tag Formatting: a revíziójel szimbólum megadása.

   • Shape: a revíziójel szimbólum formájának megadása.

   • Allow Landing Line: bejelölésével a mutatóhoz az utolsó szakasz végére egy vízszintes vagy függőleges szakasz csatolódik.

Surface Texture stíluscsoport

A Surface Texture stíluscsoport a felületi minőség (felületi érdesség) jel beállítására szolgál.

6.99. ábra - A Surface Texture stílusbeállításai

A Surface Texture stílusbeállításai


 • Lay Symbol Filter: megjeleníti a megmunkálási barázdák minden definiált rajzjelét. A jelölőnégyzet bejelölésével a rajzjel bekerül a felületi érdesség megadásakor kiválasztható jelek halmazába.

 • Substyles: a felületi minőség meghatározásához szükséges alstílusok megadása.

  • Leader Style: a mutatóvonal stílusának kiválasztása az aktív szabványban található mutatóvonal stílusok közül.

  • Text Style: a felületi minőség szöveg szövegstílusának kiválasztása az aktív szabványban található szövegstílusok közül.

 • Symbol: a forgácsolás nélküli megmunkálás jelének méretét állítja be.

 • Standard Reference: a felületi minőség jel formátumot vezérlő rajzi szabvány megadása. A rajzi szabvány eltérhet az aktív szabvány stílusától.

 • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

Table stíluscsoport

A Table stíluscsoport az általános táblázat beállítására szolgál.

6.100. ábra - A Table stílusbeállításai

A Table stílusbeállításai


 • Title: a táblázat fejlécének felirata.

 • Line Format: a táblázat vonalak formázási tulajdonságainak megadása.

  • Inside / Outside nyomógomb: a belső / külső keretvonalak megadása.

   • Line Weight: a kiválasztott keretvonalak vastagságának megadása.

   • Color: a kiválasztott keretvonalak színének megadása.

 • Text Styles: szövegstílusok kiválasztása a táblázat különböző típusú felirataihoz.

  • Title: szövegstílus kiválasztása a táblázat címének felirataihoz.

  • Column Header: szövegstílus kiválasztása a táblázat oszlopfejlécének felirataihoz.

  • Data: szövegstílus kiválasztása a táblázatba beírt adatokhoz.

 • Heading Gap: a táblázat fejlécében a cella kerete és a szöveg közötti függőleges távolságot állítja be.

 • Row Gap: a táblázat soraiban a cella kerete és a szöveg közötti függőleges távolságot állítja be.

 • Heading: a táblázat fejléc elhelyezésnek megadása.

 • Line Spacing: beállítja a táblázat sorainak sortávolságát.

 • Direction: a táblázat rendezési irányát határozza meg.

 • Deafult Units Formatting fül: a táblázat formázási adatinak megadása.

  • Column Width: az alapértelmezett oszlopszélesség megadása.

  • Leading/Trailing Zeros: a kezdő és a záró nullák megadásának beállítása.

  • Justification: a fejléc és az adatsorok tartalmának igazítása.

  • Use Default Formatting: kiválasztva az aktív szabványban megadott formázás használata.

  • Apply Units Formatting: kiválasztva egyedi formázást használ.

   • Unit Type: kiválasztható a megadni kívánt adat típusa.

   • Format: kiválasztható a számformátum típusa (decimális vagy tört alak).

   • Precision: a pontosság megadása.

   • Fractional Text Scale: a tört alakban megadott értékek betűméretének kicsinyítési faktora.

   • Units: mértékegység megadása.

   • Decimal Marker: a tizedesjelölő karakter megadása.

   • Unit String: bejelölve a jelölőnégyzetet megjeleníti a mértékegységet is.

 • Deafult Column settings fül: a táblázat oszlopainak beállításai.

 • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

Text stíluscsoport

A Text stíluscsoport feliratok formázási beállítására szolgál.

6.101. ábra - A Text stílusbeállításai

A Text stílusbeállításai


 • Paragraph Settings: a bekezdés beállításai.

  • Spacing: sorköz beállítása.

  • Value: a sorköz távolság megadása, ha a Spacing=Exact vagy Spacing=Multiple.

  • % Stretch: a szöveg vízszintes irányú nyújtásának megadása.

  • Color: a betűk színe.

 • Justifications: a szöveg vízszintes és függőleges igazításának megadása.

 • Rotation: a szöveg elforgatásának megadása.

 • Character Formatting: betűtípus és betűméret megadása.

  • Font: a betűtípus megadása.

  • Text Height: a betűmagasság megadása.

  • Nyomógombok: vastag, dőlt, aláhúzott betű.

 • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

View Annotation stíluscsoport

A View Annotation stíluscsoport a nézetmegjegyzések beállítására szolgál.

A metszetekre vonatkozó beállítások a 6.102. ábrán láthatók.

6.102. ábra - A View Annotation stílus metszeti beállításai

A View Annotation stílus metszeti beállításai


 • Format: a metszősík nyomvonal jelölésének kiválasztása.

  • Show Entire Line: bejelölve a jelölőnégyzetet megjeleníti a metszősík nyomvonalát a bázis nézeten.

 • Terminator: a vetítési irányt jelölő nyilak megadása.

  • Extension Line Length: a vetítési irányt jelölő nyilak (csatlakozó vonallal együtt mért) hosszának megadása.

  • Terminator: a vetítési irányt jelölő nyilak típusának kiválasztása.

  • Size (X): a vetítési irányt jelölő nyilak hosszmérete.

  • Height (Y): a vetítési irányt jelölő nyilak szélességi mérete.

 • Text Style: a metszet feliratok szövegstílusa.

 • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

A ferde irányban vetített, vagy nem a vetítési irányban elhelyezett nézetekre vonatkozó beállítások a 6.103. ábrán láthatók.

6.103. ábra - A View Annotation stílus vetített nézetekre vonatkozó beállításai

A View Annotation stílus vetített nézetekre vonatkozó beállításai


 • Format: a vetítési irány jelölési módjának kiválasztása a ferde irányban vetített, vagy nem a vetítési irányban elhelyezett nézetek esetében.

  • Definition in Base View (Default - Removed View): bejelölve a jelölőnégyzetet a nézetirány a szülő nézeten lesz jelölve.

  • Definition in Base View (Default - Auxiliary View): bejelölve a jelölőnégyzetet a nézetirány a szülő nézeten lesz jelölve.

 • Terminator: a vetítési irányt jelölő nyilak megadása.

  • Extension Line Length: a vetítési irányt jelölő nyilak (csatlakozó vonallal együtt mért) hosszának megadása.

  • Terminator: a vetítési irányt jelölő nyilak típusának kiválasztása.

  • Size (X): a vetítési irányt jelölő nyilak hosszmérete.

  • Height (Y): a vetítési irányt jelölő nyilak szélességi mérete.

 • Text Style: a nézet feliratok szövegstílusa.

 • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

A kinagyított részletekre vonatkozó beállítások a 6.104. ábrán láthatók.

6.104. ábra - A View Annotation stílus kinagyított részletekre vonatkozó beállításai

A View Annotation stílus kinagyított részletekre vonatkozó beállításai


 • Format: a kinagyítandó részlet jelölésének kiválasztása.

 • Leader Format: a mutató formátuma.

  • Line Type: a mutatóvonal vonaltípusának kiválasztása.

  • Draw Terminator: bejelölve a jelölőnégyzetet méretnyíl lesz rajzolva a mutatóvonal végére.

  • Text Orientation nyomógombok: a feliratok elhelyezési beállításai.

 • Terminator: a vetítési irányt jelölő nyilak megadása.

  • Extension Line Length: a vetítési irányt jelölő nyilak (csatlakozó vonallal együtt mért) hosszának megadása.

  • Terminator: a vetítési irányt jelölő nyilak típusának kiválasztása.

  • Size (X): a vetítési irányt jelölő nyilak hosszmérete.

  • Height (Y): a vetítési irányt jelölő nyilak szélességi mérete.

 • Text Style: a kinagyított részlet feliratok szövegstílusa.

 • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

Weld Symbol stíluscsoport

A Weld Symbol stíluscsoport a hegesztési jelek beállítására szolgál.

6.105. ábra - A Weld Symbol stílusbeállításai

A Weld Symbol stílusbeállításai


 • Substyles: a hegesztési varratjel meghatározásához szükséges alstílusok megadása.

  • Leader Style: a mutatóvonal stílusának kiválasztása az aktív szabványban található mutatóvonal stílusok közül.

  • Text Style: a hegesztési varratjel szöveg szövegstílusának kiválasztása az aktív szabványban található szövegstílusok közül.

 • Identification Line: beállítja a hegesztési jel azonosító vonalának megjelenítési formátumát.

  • Identification Line Default: választani lehet a Nincs azonosító vonal, Azonosító vonal felül vagy Azonosító vonal alul beállítások közül. Ezek a beállítások megváltoztathatók az egyes hegesztési jelekben. (Csak ISO és DIN rendszerben használható.)

  • Offset: az azonosító vonal és a hegesztési jel referenciavonala közötti távolság.

  • Line Type: az azonosító vonal vonaltípusa.

 • Arrow Side Position: megadja, hogy a hegesztési jel a referenciavonal fölé vagy alá kerüljön.

 • Symbol Size: A hegesztési jel méretét határozza meg.

  • Link to Text Height: bejelölve a jelölőnégyzetet a rajzjel az aktív szabványban megadott szövegmagassággal egyenlő magasságú lesz.

  • Scale Factor: a Link to Text Height jelölőnégyzet törlésével megadható egy léptéktényező az alapértelmezett mérethez viszonyítva (0.5 és 2 közötti érték).

 • Symbol Filter: az összes telepített szabvány szerinti hegesztési, varratfelület és alátétszalag jel közül kiválaszthatók azok, amelyeket a Welding Symbol párbeszédpanelen található választható jelek közé szeretnénk beemelni. Ez az egyetlen olyan stílus, amelyik az aktív szabványon kívüli elemek rajzi használatát lehetővé teszi.

 • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

Weld Bead stíluscsoport

A Weld Bead stíluscsoport határozza meg a jelképes hegesztési varratok rajzi megjelenítését felülnézetben, oldalnézetben és metszetben. (A jelképes hegesztési varrathoz a 3D-s összeállításban nem készül el az élelőkészítés és a varrat 3D-s testmodellje sem. A jelképes varrat megadható a 3D-s összeállításban vagy csak az összállításról készült rajzon.)

6.106. ábra - A Weld Bead stílusbeállításai

A Weld Bead stílusbeállításai


 • Caterpillar: a varrat megjelenítésének megadása felülnézetben.

  • Type: kiválasztható az alapértelmezett varratjeltípus.

  • Stitch Options: a szakaszos varrat varratjelének méretét állítja be.

   • Length: a szakaszos varratjel egy szegmensének hosszát állítja be.

   • Offset: a szakaszos varratjel két szomszédos szakaszának középpontjai közötti távolságot állítja be.

   • Seam Visibility: bejelölve a jelölőnégyzetet bekapcsolja annak az élnek láthatóságát, amelyre a hegesztési varratjel kerül.

  • Width: a varratjel (körív) húrhossza.

  • Angle: a varratjel (körív) képzeletbeli húrja és a varratél által bezárt szög.

  • Spacing: két varratjel (körív) közötti távolság.

  • Arc %: a varratjel (körív) sugarának hossza az ív húrjának hosszához viszonyítva.

  • Line Weight: a varratjelben található vonalak vastagsága.

 • End Fill: a varrat oldalnézetében a végjelek kitöltésének alapértékeit állítja be.

  • Leg 1/ Leg 2: a háromszög alakú varratjel befogóinak hossza.

  • Scale: a kiválasztott sraffozási minta nagyítási skálafaktorát állítja be.

  • Hatch: megadja az alapértelmezett sraffozási mintát a kitöltéshez.

  • Color: a sraffozás vagy a tömör kitöltés színét állítja be.

  • Solid Fill: bejelölve a jelölőnégyzetet az Inventor tömör kitöltést alkalmaz a megadott sraffozási minta helyett.

  • Throat Depth: a sarokvarratok alapértelmezett varratméretét állítja be.

  • Bevel defined by Throat Depth: bejelölve a jelölőnégyzetet a sarokvarrat méretét alapértelmezés szerint a varratméret határozza meg.

 • Comments: megjegyzés adható az egyes stílusok definíciójához, például a létrehozás dátuma, a létrehozást végző személy vagy az, hogy melyik szabványból van származtatva a stílus.

Saját dokumentumsablonok készítése

A saját stílustár kialakításával párhuzamosan célszerű saját sablonok kialakítása is.

Az Inventor bármilyen jellegű, új dokumentum (alkatrész, összeállítás, rajz) elkészítésekor egy üres dokumentumot vesz alapul, annak másolataként készíti el az új dokumentumot.

Az új dokumentum alapjául szolgáló dokumentumsablonban (üres dokumentum) azonban jó, ha be vannak állítva olyan adatok (iProperties), amelyeknek meg kell egyezni minden, a jövőben létrehozandó dokumentumban (pl. a tervező neve, a vállalat neve…), így nem kell őket újra és újra beállítani.

A sablonfájlok helyének beállítása:

Get Started menü \Projects parancs \Folder Options mappa \Templates almappa (az eredeti sablonfájlok helye XP esetén: C:\Program Files \Autodesk \Inventor2010 \Templates \Metric; Win7-Vista esetén: C:\Users \Public \Documents \Autodesk \Inventor2011 \Templates \Metric).

Saját sablontár készítéséhez a sablonfájlokat át kell másolni egy \Saját-Sablon könyvtárba, ahol át kell nevezni őket!

Mindegyik átnevezett sablonfájlt meg kell nyitni és beállítani a következőket az iProperties-ben:

 • Summary \ Author: saját név.

 • Summary \ Company: cég név.

 • Project \ Designer, Engineer: saját név.

 • Status \ Checked by: a tervellenőr neve.

Az itt felsoroltak csak a legalapvetőbb beállítások. Az iProperies-ben szereplő egyéb, a későbbiekben valamilyen célra használandó rovatok is kitölthetők.

Hívjuk be a Manage \Styles and Standars \Update parancs segítségével a központi stílustár aktuális beállításait a sablonfájlba, írjuk felül a központi stílustár beállításaival a helyi stílusokat!

Ezután következzen a Tools \Document Settings beállítása, majd az adott sablonfájl elmentése.

A rajzi sablonban (Standard.idw vagy Standard.dwg) a fentieken kívül be kell állítani a rajzkeret megkívánt formáját, el kell készíteni a cégspecifikus szövegmezőt, és még néhány dolgot, amit szeretnénk minden rajzon használni, ezeket a beállításokat a gyakorlatokon fogjuk megismerni.

Végezetül meg kell adni az új sablonfájlok helyét: Get Started menü \Projects parancs \Folder Options mappa \Templates almappa → itt kell megadni a \Saját-Sablon könyvtár elérési útját.

A sablonfájlok helyét meg kell még adni a Tools \Application Options \Files fülön is! (Elvileg itt meg kellene jelennie az előző bekezdésben leírtak szerint megadott új elérési útvonalnak, de nem mindig működik, ezért ellenőrizni kell, hogy itt is a \Saját-Sablon könyvtár elérési útja szerepel-e.)