Ugrás a tartalomhoz

Műanyagok a gépjárműiparban

Belina Károly (2012)

Typotex Kiadó

A jegyzet a műanyagok általános tulajdonságaival kezdve bemutatja a különböző polimerek szerkezeteit, és a műanyagokkal kapcsolatos fogalmak értelmezése. Ismerteti a polimerek fizikai állapotainak jellegzetességeit; az üvegszerű, nagyrugalmas és viszkózusan folyó fizikai állapotok alapvető jellemzőit, és az állapotváltozáshoz tartozó jellemző hőmérsékleteket. Bemutat néhány, polimerekre jellemző mechanikai tulajdonságot. A rövid idejű mechanikai jellemzők mellett az alkalmazás során döntő szerepet kapó időfüggő mechanikai jellemzőket is részletesen tárgyalja. A polimerek járműipari alkalmazásában fontos szerepet kap a különböző fényforrások burkolása. A polimerek és a fény közötti kölcsönhatás nagyon összetett. Az optikai tisztaság mellett a törésmutató és a molekuláris szerkezet közötti kapcsolat is fontos szerepet játszik az alkalmazás során. Ezeket a jellemzőket külön fejezet foglalja össze. A járműipari alkalmazások egyik nagy területe az elektromos és elektronikai alkatrészek gyártása, ezért az elektromos és dielektromos tulajdonságokat külön fejezet tárgyalja. A jegyzet terjedelme természetesen nem teszi lehetővé, hogy minden polimert ismertessünk, így csak néhány tömeg- és műszaki műanyag legfontosabb tulajdonsága és tipikus alkalmazása kerül bemutatásra. A mechanikai szilárdság szempontjából az erősített műanyag rendszereknek van nagy jelentősége a gépjárművek gyártásában. Ezt a szálerősítésű polimer mátrixú kompozitokkal foglalkozó fejezet tárgyalja. A különböző szálas anyagok mellett a hőre keményedő és hőre lágyuló mátrixú anyagok tulajdonságait, feldolgozástechnológiái kerülnek bemutatásra. A műanyag alkatrészek tervezése során figyelembe kell venni azokat a speciális jellemzőket, amelyek a műanyagok esetén sokkal lényegesebben befolyásolják a viselkedést, mint a kismolekulájú anyagoknál. Ilyen például a mechanikai jellemzők időfüggése, az orientáció megjelenése és az anizotrop viselkedés, a feldolgozási paraméterek befolyásoló szerepe stb. Külön fejezet tárgyalja a műanyag alkatrészek tervezése során alkalmazott legfontosabb elveket. A jegyzetet néhány, a gépjárművekben alkalmazott műanyag alkatrész bemutatása zárja le.
Letölthető anyagok
Belina_Muanyagok.pdf
DC metaadatok
Cím:
Műanyagok a gépjárműiparban
Szerzők:
Belina Károly
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Kecskeméti Főiskola
Dátum
2012.03.31.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-658-1]
Nyelv
Magyar
Terület:
2012-2017 Magyarország
Tárgyszavak
műszaki műanyag, gépjármű, polimer, fizikai állapot, kúszás, optikai tulajdonságok, elektromos tulajdonságok, periodikus igénybevétel, poliamid, polikarbonát, poliészter, poliformaldehid, kompozit, szénszál, üvegszál, tervezési elvek.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása