Ugrás a tartalomhoz

Járművek és mobil gépek II.

Balpataki Antal, Bohács Gábor, Keisz István, Kulcsár Béla, Rácz Kornélia (2012)

Typotex Kiadó

A tankönyv a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon, ugyanilyen címen oktatott tantárgy anyagát tartalmazza. Ezek az ismeretek az pítőgépek, az automatizált anyagmozgató berendezések és robotok, a logisztikai folyamatok, valamint a műszaki logisztika szakirányok gépészeti jellegű tantárgyainak megalapozását szolgálják.A tárgy tartalmi felosztása négy fő témakörre terjed ki. Az első három a mélyépítés, valamint az út, mint földműépítés technológiáihoz kapcsolódik. Itt kerülnek ismertetésre a földmunkagépek jellegzetes típusai és fő egységei, a kotrógépek, a földkitermelő- és szállítógépek, az építőipar sajátos szállítóberendezései, a lánctalpas haladóművek, valamint a mobil hidraulika alapjai.Ezt követi az útburkolati anyagok és gyártási folyamatuk tárgyalása, amely magában foglalja az alkalmazott alapanyagokat és jellemző tulajdonságait, továbbá gyártásuk technológiáit és az erre szolgáló berendezések ismertetését.A harmadik fejezet az útburkolatoknak az építési technológiáját és gépeit részletezi, amelyek a következők: talajstabilizáció és berendezései, terítőgépek (finiserek), továbbá a tömörítés és gépi berendezései. Ebben a fejezetben kapott helyet egy igen fontos témakör, a burkolatok bontása és újrahasznosítása.A negyedik fejezet az anyagmozgatásra szolgáló berendezésekkel foglalkozik. Itt egyaránt tárgyalásra kerülnek az építőiparban, szabad téren üzemelő, valamint a telepített üzemekben alkalmazott gépek és berendezések. Az anyagmozgatás gépi berendezései a termelési ágazatok igen széles körét szolgálják ki, ezért nem volt érdemes valamely technológiához közvetlenül hozzárendelni e gépcsalád egyes tagjait.A külön elhatárolható csoportokat alfejezetek ismertetik, amelyeken belül további részletezésre került sor. Az alfejezetek témakörei a következők: a daruk általában, az autó- és mobildaruk kiemelten, továbbá a kanalas rakodógépek, emelővillás targoncák, vezetőnélküli targoncák, raktári felrakógépek, valamint a függősínpályás anyagmozgató rendszerek.A könyv tárgyalásmódja alapvetően leíró jellegű. A témakörök könnyebb megértését nagyszámú ábra könnyíti meg.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Kulcsar_etal_Jarmuvek_es_mobil_gepek_II.pdf
DC metaadatok
Cím:
Járművek és mobil gépek II.
Szerzők:
Balpataki Antal, Bohács Gábor, Keisz István, Kulcsár Béla, Rácz Kornélia
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Dátum
2012.09.30.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-593-5]
Nyelv
Magyar
Terület:
2012-2017 Magyarország
Tárgyszavak
Útépítés, földmunkagép, hidraulika, lánctalpas haladómű, útburkolat, aszfalt, keverőtelep, talajstabilizáció, finiser, tömörítő henger, autódaru, rakodógép, villástargonca, vezetőnélküli targonca, raktári felrakógép, függősínpálya.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása