Ugrás a tartalomhoz

Járművek és mobil gépek I.

Zobory István, Gáti Balázs, Kádár Lehel, Hadházi Dániel (2012)

Typotex Kiadó

A jegyzet célja rendszerszemléletű tárgyalásban bemutatni a járművek és mobil gépek alapvető sajátosságait, a szerkezeti kialakítás körvonalainak és a megvalósításra kerülő működésfolyamatok tükrében történő megismertetésével. A könyv 1. fejezetében néhány bevezető gondolat szerepel a járműveknek a megvalósítandó közlekedési folyamattal fennálló viszonyrendszere tekintetében. A 2. a jármű meghatározását tűzi célul, bemutatva a járművek egységesen tárgyalható négy alrendszerét. A 3. fejezetben a jármű általános rendszertechnikai modelljének ismertetése keretében a minden járműfajtára érvényesíthető rendszermodell hatásvázlatot tárgyaljuk. A 4. fejezetben a vasúti pálya-jármű rendszert tárgyaljuk, részletesen elemezve a vasúti járművek felépítését és működésmódját. Az 5. fejezet a motoros járművek hajtásrendszereit tárgyalja. A tárgyalás a belsőégésű motorok felépítésének és működésfolyamatának bemutatásával indul, majd a motorhoz kapcsolódó erőátviteli rendszer mechanikus részeinek szerkezeti felépítését és működési jellemzőit ismerteti. A 6. fejezet a közúti járművek felépítését, működési folyamatait foglalja össze, rendszerszemléletű tárgyalásban, részletezve a fő alrendszereket és azok kapcsolatait. A 7. fejezet a légi járművek ismertetésével foglalkozik. A tárgyalás átível a repülést lehetővé tevő elemi aerodinamikai ismeretektől a szerkezeti kialakítás alapváltozatain keresztül a repülés üzemének kérdésköréig. A 8. fejezet a vízi közlekedéshez szükséges vízi járművek felépítésével, működésmódjával és üzemi jellemzőivel foglalkozik. Az egyes járműfajtákat tárgyaló fejezetek végén irodalomjegyzéket adtunk meg a tárgyalt anyag mélyebb tanulmányozásához.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
Zobory_etal_Jarm_mobil_gepek_I.pdf
DC metaadatok
Cím:
Járművek és mobil gépek I.
Szerzők:
Zobory István, Gáti Balázs, Kádár Lehel, Hadházi Dániel
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Dátum
2012.09.30.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-592-8]
Nyelv
Magyar
Terület:
2012-2017 Magyarország
Tárgyszavak
A jármű rendszermodellje, hatásvázlat, vasúti pálya-jármű rendszer, motoros járművek, közúti járművek, légi járművek, vízi járművek.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása