Ugrás a tartalomhoz

Járműdiagnosztika

Dömötör Ferenc, Sólyomvári Károly, Weltsch Zoltán, Vehovszky Balázs (2012)

Typotex Kiadó

A tananyag célja a diagnosztikai méréseknek a karbantartásban való szerepének megismertetése. Ennek keretében foglalkozunk az üzemfenntartás általános kérdéseivel, a korszerűsítés irányelveivel. A tananyag tartalmazza a műszaki diagnosztikával kapcsolatos alapismereteket, a vizsgálati eljárásokat és azok eszközeit. Része a tananyagnak a járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó diagnosztikai eljárások ismertetése, mint pl. motor-, futómű-, fékdiagnosztika. A tananyagnak tárgya továbbá a gépjárműgyártás termelő berendezéseinek, illetve a gyártott alkatrészek gyártó soron való minőségellenőrzésének diagnosztikai ellenőrzése is. A tananyag maga 9 fejezetből áll. Az első két fejezet az üzemfenntartás általános kérdéseit tárgyalja, és foglalkozik a diagnosztikai jel szerkezetével, információ-tartalmával, illetve a diagnosztikai eljárások csoportosításával, rendszerezésével. A harmadik fejezet tárgya a zaj,- és rezgésdiagnosztika. Mivel ebben a témakörben nemrég jelent meg magyar nyelven egy igen részletes tankönyv, ezért a témát csak vázlatosan ismertettük, és a részleteket illetően hivatkoztunk a már említett, magyar nyelvű szakirodalomra. Korszerű, mindenki által elérhető, magyar nyelvű irodalom hiánya miatt részletesen foglakozunk a negyedik, és az ötödik fejezetben az akusztikus emisszióval, illetve a gyorskamerás vizsgálatokkal. A hatodik, és a hetedik fejezet az ipari endoszkópiával, illetve a hőkamerás vizsgálatokkal foglalkozik, míg a nyolcadik fejezetben az egyéb, roncsolásmentes vizsgálatokról van szó. A tananyag záró fejezetében, viszonylag nagy terjedelemben tárgyaljuk a gépjárművek diagnosztikáját, beleértve a motor, a futómű és a fékrendszer vizsgálatát.
Letölthető anyagok
DSWV_Jarmudiagnosztika.pdf
DC metaadatok
Cím:
Járműdiagnosztika
Szerzők:
Dömötör Ferenc, Sólyomvári Károly, Weltsch Zoltán, Vehovszky Balázs
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Dátum
2012.03.31.
Azonosító:
[URI]
Források:
Könyv formában nem jelent meg [ISBN 978-963-279-634-5]
Nyelv
Magyar
Terület:
2012-2017 Magyarország
Tárgyszavak
gépjármű-diagnosztika, motor-diagnosztika, fedélzeti diagnosztika, rezgés-diagnosztika, hőkamerás vizsgálat, gyorskamerás fényképezés, ultrahang vizsgálat, akusztikus emisszió, roncsolásmentes vizsgálatok, olajszennyezés-mérés, ipari radiográfia, felületi repedésvizsgálatok.
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása