Ugrás a tartalomhoz

História 1995-04

Glatz Ferenc , Engel Pál , Fügedi Erik , Ormos Mária , Niederhauser Emil , Kovács Éva , Mann Miklós , Burucs Kornélia , Szakács Sándor , Romány Pál , Kozma Antal , Borus József , Nagy Domokos Imre

História

13. fejezet -

Hadosztály, dandár, zászlóalj

BORUS József

Hadosztály, dandár, zászlóalj

1995/2. számunkban cikket közöltünk az 1944–45. év során Magyarország területén történt német, orosz, ill. magyar hadműveletekről. Olvasóink érdeklődésére megkértük hadtörténész szakértőnket a német hadsereg szervezeti egységeinek rövid ismertetésére. (A szerk.)

A második világháborúban a német szárazföldi erők legnagyobb szervezetszerű csoportosítását hadseregcsoportnak nevezték, ennek szovjet megfelelője a front volt. A hadseregcsoportokat vagy betűkkel (A, B stb.) vagy égtájak szerint (pl. Dél) vagy földrajzi elnevezésekkel (pl. Kurland) jelölték. A német hadseregcsoport főparancsnoka vezérezredes vagy tábornok volt, és több hadseregből, köztük páncéloshadseregből állt, egy hadsereg pedig rendszerint 2–4 hadtestből, köztük páncéloshadtestből. A háború kezdeti időszakában gépesített-hadtestek is voltak, úgyszintén hegyi-hadtestek; 1944-ben egy lovashadtestet is felállítottak, ez utóbbi 1944 végétől Magyarországon harcolt.

Megjegyzendő, hogy az elnevezés nem tükrözte mindig a tényleges helyzetet, pl. az 1944. szeptember végétől Magyarországon bevetett német LVII. páncéloshadtestnek eleinte egyetlen páncéloshadosztálya sem volt. Harcászati vagy vezetéstechnikai okokból a hadseregcsoporton belül több hadsereget seregcsoportba fogtak össze; így az 1944. október 6-i szovjet nagy támadást követően a német 6. és a magyar 3. hadsereget összefogva Fretter–Pico-seregcsoport néven német vezetés és főleg ellenőrzés alá vonták.

A magyarországi harcok idején a német egységek sem létszámban, sem fegyverzetben nem érték el a szervezetszerű állományt; a páncéloshadosztályok az előírt 140 harckocsi helyett kedvező esetben is csak néhány tucat harckocsival rendelkeztek.

A hadtestek hadosztályokra, ezek ezredekre, esetenként több ezredből vagy hasonló egységekből álló dandárokra, az ezredek zászlóaljakra, ezek századokra tagolódtak.