Ugrás a tartalomhoz

História 1993-01

Glatz Ferenc , Váczy Péter , Niederhauser Emil , Wenger Tibor , Burucs Kornélia , Gecsényi Lajos , Held József , Kulcsár Péter , Barta Gábor , László József , Szinai Miklós , Jeszenszky Géza , Litván György , Szakály Ferenc

História

15. fejezet -

Örökkalendárium

SZAKÁLY Ferenc

Örökkalendárium

Január–február

A 7–8. század fordulóján élt angol bencés, Beda Venerabilis jótanács- és előrejelzés-gyűjteménye annyira helytállónak bizonyult, hogy a 17. századi nagy erdélyi tudós és pedagógus, Apáczai Csere János még 1653-ben is érdemesnek ítélte felvenni magyar nyelvű Magyar enciklopaediájába. (Némileg modernizált helyesírással közöljük.)

Az év során a História olvasói minden számban megtalálhatják az adott hónapokhoz kapcsolódó előrejelzést. A megfelelő hónapokhoz az illusztrációkat a 19. század közepétől kiteljesedő népszerű kalendáriumirodalom egyik darabjából (Budai kalendárium a Mezeigazda használatáúl, 1856) közöljük. (A szerk.)

Januárius (azaz Boldogasszony hava)

1. Ha a januárius első napja vasárnapra esik, a tél csendes lészen, a tavasz szélvészes, a nyár száraz, a szüret bő; ha hétfőn, elegyes tél, jó tavasz, száraz nyár, zűrzavaros idő, nehéz szüret lészen. Ha kedden, ködös tél, szeles és esős tavasz, száraz nyár, kevés szüret. Ha szerdán, erős és deres tél, nehéz és változó tavasz, kedves nyár, bő szüret. Ha csütörtökön, csendes tél, zűrzavaros tavasz, száraz nyár, jó szüret. Ha pénteken, változó tél, jó tavasz, száraz, de jó nyár, bő szüret lészen. Ha szombaton, iszonyú forgószeles tél, zűrzavaros tavasz és rossz gabonák.

2. Holdfogytáig vágd le az épületre való fát.

3. A farkasok bagzanak [párosodnak] tizenkét napok alatt, s nem is többször az egész esztendőben.

4. Az emsedisznót akkor avagy Böjtelő hóban [február] bocsásd a kan alá, hadd malacozzék az György avagy Pünkösd havában (április vagy májusban).

5. A ganéjt hord ki a mezőre.

6. Ha hó nincsen, káros a mezőnek mind a veteményre, s mind a szőlőre nézve.

7. Élj ekkor fűszerszámos ételekkel, meleg étellel, itallal és borjúhússal, új bort is igyál, de mértékletesen, lágymeleg egű helyet keress, fejedből sem árt kevés vért kivétetned; Venussal ne igen barátkozzál.

8. Ha Vincent napja [január 22.] tiszta, bő bor lészen.

9. Fábián s Sebestyén napján [január 20.] nedvességgel megtelnek az élőfák.

10. Ha Pál fordulása napja [január 25.] tiszta, az egész esztendőben jó idők lésznek; ha szeles, hadakozások; ha ködös, az élő állatok meghalnak, ha hó vagy eső, drágaságok.

11. A bort ekkor töltsd más hordóba.

12. A gabonát forgasd meg.

13. Eret ne vágass, hanem feredővel élj.

Februárius (Böjtelő havában)

1. A napok nevekednek.

2. Napnyugati szelek kezdenek fúni.

3. Az ebek koslatni kívánnak.

4. Hasonlóképpen a macskák.

5. Mária tisztulása napja [február 2.] tájban a tél erősebb, és ha az a nap tiszta, nagyobb hó lesz még, mintsem volt.

6. Valamennyivel a pacsirta a megnevezett nap előtt szól, annyival kell ismét annak utána hallgatnia.

7. Ez naptól fogva Jakab napjáig (július 25.) fogják a salmót [= lazacféleség].

8. Ha Péter catedrája [február 24.] napján hideg talál lenni, tizennégy napig tart.

9. Amely lisztet ember ebben a hónapban készíttet, sokáig megáll.

10. Mátyás ha jeget talál, eltöri, ahol nem, csinál.

11. Ha ebben a hónapban a tél nem deres, húsvét napján hideg lészen.

12. A komlót ekkor ültesd el, húsvét tájban ereszd pedig karóra.

13. A ganéjt teregesd el a földön és vágjad a fát; töviseket irts; verd fel a karókat; hordjad a nyalábokat hazafelé.

14. A vizenyős helyet szerető bokros fákat ekkor vagy a következő hónapban ültesd el, még csaknem egy singnyire a földbe.

15. A hidegtől, haltól, liszttől, megóvd magad; élj fűszerszámokkal és borral; véredet, amint lehet, tedd tisztává; orvosságokkal, clistérekkel, meleg feredőkkel élhetsz, és hogy hurutba vagy hideglelésbe ne essél, vágass eret.