Ugrás a tartalomhoz

História 1992-10

Glatz Ferenc , Németh György , Szlávik Gábor , Horváth Zsolt , Rosdy Pál , Domán István , Sipos Péter , Fodor Sándor , Wojtilla Gyula , Jemnitz János , Burucs Kornélia

História

3. fejezet -

Lexikon. Déloszi szövetség – Drachma – Metoikoszok – Kithara

Lexikon

Déloszi (attikai) szövetség

A görög–perzsa háborúk nyomán a görög városállamok által Kr. e. 478 után Athén vezetésével létrehozott koalíció. Kincstárát Délosz szigetén, Apollón szent körzetében tartották, innen kapta nevét. Célja az égei térség folyamatos védelme, a perzsák kiűzése Görögországból, a kis-ázsiai görög poliszok felszabadítása. A háborút lezáró Kalliasz-féle béke (Kr. e. 449) után Athén a szövetséget saját hatalmának erősítésére használja fel. A peloponnészoszi háborúban Spártától elszenvedett athéni vereség után (Kr. e. 404) a szövetség megszűnik.

Drachma

Az ókori görög városállamok súly- és pénzegysége, ezüstpénz. Egy talentum 6000 drachmát, egy drachma 6 oboloszt ért. Az ezüstdrachmákat Kr. e. 7. századtól verték, súlyuk poliszonként eltért (4–6 gramm). Többszörös súlyú veretek is készültek. A Szolón-korabeli Athénban 1 drachmáért 1 juhot, 5 drachmáért pedig 1 ökröt lehetett vásárolni.

Metoikoszok

A görög poliszokba betelepülő idegen lakosok („együttlakók”), akik nem rendelkeztek polgárjoggal s földbirtokkal sem. Teljes jogú polgár állását nem bitorolhatták, ezért a szabad iparűzés és a kereskedelem felé áramlottak. Tevékenységük után – a teljes jogú polgárral ellentétben – jövedelemadót fizettek. Katonáskodásra is kötelezhették őket.

Kötelességük volt maguknak pártfogót (prosztatész) választani a teljes jogú polgárok közül, aki őket mindenféle közjogi és magánjogi kérdésben képviselte. A „pártfogásért” 12 drachma adót (az özvegyek 6 drachmát), ún. metoikiont fizettek.

Kithara

A lyrából kifejlődött ókori húros, pengetős hangszer. A keleti (egyiptomi, szír) lyratípusok nyomán Kis-Ázsiából került a görög poliszokba. A lyrát szórakozás, házimuzsika idején használták, a kithara az előkelő, „nemes művészet” külsejében is díszesebb, bonyolultabb játékmódot igénylő hangszere volt. A régi görögök ilyen reprezentatív alkalmak esetében lírikus dalok kíséretére és szólóhangszerként is használták. Lapos, széles nyakú hangszekrényén eredetileg 7 (később 11) bél- vagy ínhúrt helyeztek el. Az énekét kitharával kísérő görög dalnok neve: kitharódosz, a szólójátékosé: kitharisztész.